Wpływ zanieczyszczenia powietrza na jakość materiału genetycznego plemników

Czy chromatyna plemnikowa, czyli materiał genetyczny plemników, mogą być uszkadzane przez zanieczyszczenie powietrza? Na podstawie badań przeprowadzonych przez połączone siły czeskich i amerykańskich naukowców okazało się, że tak. Pod uwagę wzięto zanieczyszczenia powietrza, do jakich dochodziło w rejonie Cieplic w Czechach na skutek spalania węgla dla potrzeb przemysłu oraz w celu ogrzewania domów w okresie zimowym (stężenie tlenków azotu, dwutlenku siarki, wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) oraz cząsteczek materii). Zanieczyszczenie w tym rejonie było znacznie wyższe w okresie zimowym (kiedy to przekraczało dopuszczalne w USA normy) niż w okresie letnim.

W badaniu wzięło udział kilkudziesięciu mężczyzn w wieku 19-21 lat, z których 36 ukończyło badanie. Ponieważ okres produkcji plemników trwa ponad 70 dni, to zanieczyszczenia powietrza mające miejsce 2-3 miesiące przed pobraniem próbki do badania mogą mieć wpływ na jakość nasienia. Dlatego od uczestników pobierano po kilka próbek nasienia, zarówno w okresie zimowym, czyli w okresie kiedy zanieczyszczenie powietrza było największe, jak i w okresie względnie czystego powierza w lecie. Próbki poddawano zarówno tradycyjnemu badaniu ogólnemu nasienia (wspomaganemu komputerowo), jak i badaniu chromatyny plemnikowej pod kątem jej fragmentacji (SCSA) oraz aneuploidii (zaburzeń w liczbie chromosomów w jądrze komórkowym plemnika).

Wyniki pokazały, że zanieczyszczenie powietrza zwiększa odsetek plemników wykazujących zaburzenia w chromatynie plemnikowej (podwyższony wskaźnik DFI). Wskaźnik DFI oznacza odsetek plemników, u których występuje pofragmentowanie DNA, co związane jest z nieprawidłowością w jądrze komórkowym plemnika. Takie nieprawidłowości mogą uniemożliwiać zapłodnienie, albo powodować obumarcie płodu i poronienia lub inne zaburzenia rozwojowe u płodu. Uzyskany wynik  wpisuje się w nurt wyników innych badań wykazujących negatywny wpływ zanieczyszczeń środowiska i czynników zewnętrznych na jakość, liczebność i funkcjonalność plemników.

Opracowanie: Eliza Filipiak (dr n. med.)

Na podstawie: Rubes, J., Selevan, S. G., Evenson, D. P., Zudova, D., Vozdova, M., Zudova, Z., Robbins, W. A., and Perreault, S. D. Episodic air pollution is associated with increased DNA fragmentation in human sperm without other changes in semen quality. Hum Reprod 2005; 20, 2776-2783.

Rubes

Zostaw Odpowiedź

Zapisz się do naszego newslettera

Aby zapisać się do newslettera, wpisz swój adres email poniżej. Otrzymasz email z informacją, jak potwierdzić subskrypcję.

Filmy