Konferencja Polskiego Towarzystwa Andrologicznego – 18. Dzień Andrologiczny (30.09-1.10.2016 Gdańsk)

Zapraszamy do udziału w Konferencji Polskiego Towarzystwa Andrologicznego – 18. Dniu Andrologicznym. Konferencja odbędzie się w dniach 30 września – 1 października 2016 roku w Gdańsku.

Tematyka konferencji dotyczyć będzie aktualnych zagadnień andrologii klinicznej, postępów w diagnostyce andrologicznej oraz najnowszych odkryć z zakresu nauk podstawowych związanych z męskim układem płciowym. Szczególny nacisk położony zostanie na tematy interdyscyplinarne. Zaproszeni zostaną wykładowcy krajowi i zagraniczni o bogatym dorobku w zakresie prezentowanej tematyki. Jesteśmy przekonani, że poruszane zagadnienia spotkają się z dużym zainteresowaniem wszystkich zajmujących się andrologią w zakresie nauk podstawowych, diagnostyki laboratoryjnej, jak i praktyków klinicznych.

Organizatorem konferencji jest Polskie Towarzystwo Andrologiczne, w imieniu którego opiekę naukową nad wydarzeniem sprawuje prof. Jolanta Słowikowska-Hilczer, zaś od strony organizacyjnej prof. Krzysztof Łukaszuk.

Więcej informacji na temat Konferencji: www.pta2016.pl

 

Program ramowy

29.09.2016 Czwartek

18.00                Zebranie Zarządu PTA
 

30.09.2016 Piątek

8.00-10.00        Warsztaty –  Czynnik męski w niepłodności pary

Prowadzący:     prof. Krzysztof Łukaszuk

10.00-10.30       Przerwa

10.30-11.30       Rozpoczęcie konferencji 

Wręczenie dyplomu Członka Honorowego Polskiego Towarzystwa Andrologicznego

Prof. Ewa Rajpert-De Meyts: Zaburzenia funkcji komórek Leydiga w zespole dysgenezji jąder

Wręczenie Nagrody Młodych im. prof. M. Bokińca i prezentacja pracy przez Laureata

Prof. Jolanta Słowikowska-Hilczer: Informacja na temat rekomendacji andrologicznych

Prof. Małgorzata Piasecka: Informacja na temat czasopisma „Postępy Andrologii Online

Prof. Piotr Jędrzejczak: Informacja na temat certyfikatu PTA z andrologii klinicznej

 

11.30-12.55 Sesja I       Wykłady gości zagranicznych

Swój udział zapowiedzieli: Frederick Wu (Wlk. Brytania), Yvonne Lundberg-Giwercman (Szwecja), Aleksander Giwercman (Szwecja)

12.55-13.15       Przerwa

13.15-14.30 Sesja II      Wykłady gości zagranicznych

Swój udział zapowiedzieli: Gerhard Van der Horst (RPA), Stefan Du Plessis (RPA), Gulam Bahadur (Wlk. Brytania)

14.30-15.30       Obiad

15.30-17.00       Sesja III Zagadnienia urologiczne w andrologii

17.00-17.20       Przerwa

17.20-18.40       Sesja IV Zagadnienia endokrynologiczne w andrologii         

20.30                Uroczysta kolacja
 

01.10.2016 Sobota

9.00-10.20        Sesja V Wpływ czynników środowiskowych na męski układ płciowy

10.20-10.40       Przerwa

10.40-12.00       Sesja VI  Diagnostyka andrologiczna

12.00-12.20       Przerwa

12.20-14.00    Sesja VII  Krótkie prezentacje wyników badań naukowych

14.00                Zakończenie konferencji

14.15   Obiad

Zostaw Odpowiedź

Zapisz się do naszego newslettera

Aby zapisać się do newslettera, wpisz swój adres email poniżej. Otrzymasz email z informacją, jak potwierdzić subskrypcję.

Filmy