• Konferencja Polskiego Towarzystwa Andrologicznego – 18. Dzień Andrologiczny (30.09-1.10.2016 Gdańsk)

  Zapraszamy do udziału w Konferencji Polskiego Towarzystwa Andrologicznego – 18. Dniu Andrologicznym. Konferencja odbędzie się w dniach 30 września – 1 października 2016 roku w Gdańsku.

  Tematyka konferencji dotyczyć będzie aktualnych zagadnień andrologii klinicznej, postępów w diagnostyce andrologicznej oraz najnowszych odkryć z zakresu nauk podstawowych związanych z męskim układem płciowym. Szczególny nacisk położony zostanie na tematy interdyscyplinarne. Zaproszeni zostaną wykładowcy krajowi i zagraniczni o bogatym dorobku w zakresie prezentowanej tematyki. Jesteśmy przekonani, że poruszane zagadnienia spotkają się z dużym zainteresowaniem wszystkich zajmujących się andrologią w zakresie nauk podstawowych, diagnostyki laboratoryjnej, jak i praktyków klinicznych.

  Organizatorem konferencji jest Polskie Towarzystwo Andrologiczne, w imieniu którego opiekę naukową nad wydarzeniem sprawuje prof. Jolanta Słowikowska-Hilczer, zaś od strony organizacyjnej prof. Krzysztof Łukaszuk.

  Więcej informacji na temat Konferencji: www.pta2016.pl

   

  Program ramowy

  29.09.2016 Czwartek

  18.00                Zebranie Zarządu PTA
   

  30.09.2016 Piątek

  8.00-10.00        Warsztaty –  Czynnik męski w niepłodności pary

  Prowadzący:     prof. Krzysztof Łukaszuk

  10.00-10.30       Przerwa

  10.30-11.30       Rozpoczęcie konferencji 

  Wręczenie dyplomu Członka Honorowego Polskiego Towarzystwa Andrologicznego

  Prof. Ewa Rajpert-De Meyts: Zaburzenia funkcji komórek Leydiga w zespole dysgenezji jąder

  Wręczenie Nagrody Młodych im. prof. M. Bokińca i prezentacja pracy przez Laureata

  Prof. Jolanta Słowikowska-Hilczer: Informacja na temat rekomendacji andrologicznych

  Prof. Małgorzata Piasecka: Informacja na temat czasopisma „Postępy Andrologii Online

  Prof. Piotr Jędrzejczak: Informacja na temat certyfikatu PTA z andrologii klinicznej

   

  11.30-12.55 Sesja I       Wykłady gości zagranicznych

  Swój udział zapowiedzieli: Frederick Wu (Wlk. Brytania), Yvonne Lundberg-Giwercman (Szwecja), Aleksander Giwercman (Szwecja)

  12.55-13.15       Przerwa

  13.15-14.30 Sesja II      Wykłady gości zagranicznych

  Swój udział zapowiedzieli: Gerhard Van der Horst (RPA), Stefan Du Plessis (RPA), Gulam Bahadur (Wlk. Brytania)

  14.30-15.30       Obiad

  15.30-17.00       Sesja III Zagadnienia urologiczne w andrologii

  17.00-17.20       Przerwa

  17.20-18.40       Sesja IV Zagadnienia endokrynologiczne w andrologii         

  20.30                Uroczysta kolacja
   

  01.10.2016 Sobota

  9.00-10.20        Sesja V Wpływ czynników środowiskowych na męski układ płciowy

  10.20-10.40       Przerwa

  10.40-12.00       Sesja VI  Diagnostyka andrologiczna

  12.00-12.20       Przerwa

  12.20-14.00    Sesja VII  Krótkie prezentacje wyników badań naukowych

  14.00                Zakończenie konferencji

  14.15   Obiad

  Zostaw Odpowiedź

  Zapisz się do naszego newslettera

  Aby zapisać się do newslettera, wpisz swój adres email poniżej. Otrzymasz email z informacją, jak potwierdzić subskrypcję.

  Filmy