Pytanie: Dlaczego przy słabych wynikach liczebności plemników nie wykonuje się oceny budowy (morfologii) plemników?

12 września 2011

Odpowiedź: Brak oceny morfologii przy koncentracji plemników mniejszej niż 5 mln/ml wynika z tego, że przy tak niskiej liczbie plemników ocena morfologii jest bardzo trudna i pracochłonna, a czasem wręcz niemożliwa. Aby prawidłowo ocenić morfologię, powinno się obejrzeć i ocenić minimum 200 plemników, w powiększeniu 1000x (oceny liczebności, żywotności czy ruchliwości dokonuje się przy powiększeniu 200-400x). Tak duże powiększenie powoduje, że znalezienie w preparacie mikroskopowym plemników staje się tym trudniejsze im mniejsza jest ich liczba na mililitr. Przy niskich liczbach plemników znalezienie 200 plemników w preparacie jest w praktyce niemożliwe.

Poza tym, że badanie morfologii jest trudne do wykonania, to w przypadkach niskiej liczebności plemników sam wynik morfologii ma mniejsze znaczenie kliniczne. Ważniejsza jest ewentualna poprawa liczebności i ruchliwości plemników (jeśli też jest ona niska).

W niektórych przypadkach, aby choć częściowo ocenić morfologię plemników u pacjenta z ciężką oligozoospermią (liczba plemników mniejsza niż 5 mln/ml) można pokusić się o wykonanie oceny morfologii w oparciu o ocenę mniejszej niż 200 liczby plemników, jednak w takich przypadkach powinno to być odnotowane na wyniku (np. odsetek prawidłowych plemników wynosi 5% – oceny dokonano na podstawie 50 plemników).

Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *