• Archiwum | Wrzesień, 2011

  <!--:pl-->Interpretacja wyników badania nasienia<!--:-->

  Tags: , , , , , ,

  Interpretacja wyników badania nasienia

  Prawidłowość poszczególnych parametrów nasienia ocenia się przede wszystkim w oparciu o wytyczne WHO (Światowej Organizacji Zdrowia), które ulegały zmianom na przestrzeni lat w miarę pojawiania się nowych badań i obserwacji medycznych (Obowiązujące i archiwalne „normy” badania nasienia). Obecnie obowiązujące normy zostały wydane w roku 2010 i w skrócie wyglądają następująco: liczebność plemników: >= 15 mln […]

  Więcej

  93 komentarze

  Sprawdzenie płodności w domu? – testy do samodzielnego przeprowadzenia

  Obecnie na rynku dostępne są zestawy do samodzielnej oceny jakości nasienia, którą można przeprowadzić w domu, bez udziału laboratorium. Jest to sytuacja bardziej komfortowa dla pacjentów i testy takie mogą być alternatywą dla mężczyzn, dla których oddanie nasienia do badania w laboratorium jest niemożliwe, czy zbyt krępujące. Test do samodzielnego wykonania opiera albo o ocenę […]

  Więcej

  Komentarze (0)

  spermotydy

  Tags: ,

  Produkcja plemników – spermatogeneza

  Produkcja plemników zachodzi w jądrze i znana jest jako spermatogeneza. W skrócie polega ona na tworzeniu dojrzałych gamet męskich (plemników) z macierzystych komórek płciowych czyli spermatogonii. Przodkami spermatogonii są tzw. gonocyty, czyli pierwotne komórki płciowe. Spermatogonia ulegają podziałom i przekształceniom w spermatocyty, które podlegają podziałowi mejotycznemu (mejozie) i tworzą spermatydy. Dopiero spermatydy ulegają różnicowaniu i przekształcaniu […]

  Więcej

  2 komentarze

  plytki hodowlane

  Tags: ,

  Posiew nasienia – dziwny wynik i inne problemy

  Posiew nasienia i jego wynik często nastręczają problemów w interpretacji. Częstym problemem wyniku posiewu nasienia jest to, że pomimo ewidentnych oznak stanu zapalnego (leukocytospermii czy objawów klinicznych wskazujących na zapalenie – zobacz także: Leukocyty w nasieniu oraz Stany zapalne w męskim układzie rozrodczym) wynik posiewu jest negatywny 1, 2. Inną kwestią bywa to, że po wyeliminowaniu jednego wykrytego w […]

  Więcej

  Komentarze (0)

  Tags: , ,

  Teratozoospermia – plemniki o nieprawidłowej budowie

  Teratozoospermia to termin oznaczający zbyt niską liczbę plemników o prawidłowej budowie (morfologii). Wg najnowszych rekomendacji WHO morfologia plemników, (odsetek plemników o prawidłowej budowie) powinna wynosić 4% (wcześniejsza, już nieobowiązująca rekomendacja WHO wyznaczała poziom morfologii plemników wynoszący 14%). Plemnik „idealny” Za plemniki o nieprawidłowej budowie uznaje się takie, które mają nieprawidłowości w obrębie główki, wstawki lub […]

  Więcej

  50 komentarzy

  aglutynaty plemników widziane w mikroskopie świetlnym w powiększeniu 200x

  Tags: , , , ,

  Aglutynacja plemników – co to oznacza?

  Aglutynacja plemników jest to zjawisko polegające na przyleganiu ruchliwych plemników do siebie nawzajem, co uniemożliwia im ruch w wybranym kierunku (tzw. ruch postępowy, inaczej progresywny). Grupa plemników przylegających do siebie tworzy w takich przypadkach tzw. aglutynat. Plemniki związane w aglutynacie zwykle nadal wykazują dość intensywny ruch, co przy obserwacji plemników w mikroskopie wygląda jakby plemniki […]

  Więcej

  2 komentarze

  Próbki z nasieniem

  Tags: , ,

  Azoospermia, czyli brak plemników

  Termin azoospermia oznacza całkowity brak plemników w ejakulacie (w nasieniu). Stwierdza się go na podstawie badania ogólnego nasienia (seminogramu). Na początku badania nasienia ocenia się preparat bezpośredni (kropla nasienia naniesiona na szkiełko mikroskopowe i  oglądana pod powiększeniem 200-400x) i jeśli nie stwierdza się w nim plemników nasienie odwirowuje się w wirówce. Postępuje się tak, gdyż […]

  Więcej

  22 komentarze

  Tags:

  Chromatyna plemnikowa

  Chromatyny plemnikowa to substancja znajdująca się w jądrze komórkowym plemnika, w której skład wchodzi przede wszystkim DNA, czyli materiał genetyczny plemnika, ale także RNA i różne białka. Chromatyna plemnikowa jest upakowana w chromosomach, które umożliwiają przekazywanie informacji genetycznej na kolejne pokolenia. W kontekście badania nasienia „chromatyna plemnikowa” to także nazwa badania pozwalającego na ocenę genetycznej […]

  Więcej

  Komentarze (1)

  <!--:pl-->Jak przebiega badanie nasienia?<!--:-->

  Tags: , ,

  Jak przebiega badanie nasienia?

  Przed wykonaniem badania nasienia (seminogramu) w laboratorium konieczne jest jego oddanie (poprzez masturbację lub podczas stosunku płciowego)(Zobacz także: Pobranie nasienia do badania). Po oddaniu nasienia rozpoczyna się proces jego upłynniania, czyli zmiany konsystencji z półstałej, grudkowatej na płynną. Początek upłynniania można czasem zaobserwować już w chwilę po oddaniu nasienia. Proces upłynniania trwa zwykle kilkanaście minut (i nie powinien być dłuższy […]

  Więcej

  Komentarze (1)

  pojemniki

  Tags: , ,

  Pobranie nasienia do badania

  Przy oddaniu nasienia należy przestrzegać kilku ogólnych zasad: nasienie powinno być oddane po najmniej 2 dobach (48 godzinach) i maksymalnie 7 dniach wstrzemięźliwości płciowej. Jeśli pacjent powtarza badanie, powinien zachować taki sam okres wstrzemięźliwości płciowej, co umożliwi  lepsze porównanie wyników z obu badań. Okres wstrzemięźliwości płciowej dotyczy czasu, jaki upłynął od ostatniego wytrysku (zarówno podczas stosunku płciowego, jak i […]

  Więcej

  Komentarze (1)

  <!--:pl-->Dlaczego wykonuje się badanie nasienia (seminogram)?<!--:-->

  Dlaczego wykonuje się badanie nasienia (seminogram)?

  Najbardziej „popularnym” wskazaniem do wykonania badania nasienia (seminogramu)  jest niepłodność pary (para z definicji niepłodna to taka, której nie udaje się począć dziecka pomimo regularnego współżycia płciowego bez stosowania środków zapobiegania ciąży przez okres 12 miesięcy). Badanie nasienia jest podstawowym badaniem, jakie można przeprowadzić u mężczyzn. Powinno być ono wykonywane na początku diagnostyki pary, tym […]

  Więcej

  Komentarze (0)

  Tags: , ,

  NOWE wartości referencyjne (normy) dla parametrów nasienia (WHO 2010)

  W 2010 roku WHO wydało nową instrukcję określającą normy/wytyczne prawidłowego sposobu wykonania badania nasienia oraz wartości referencyjne parametrów nasienia (m.in. liczebność, ruchliwość, żywotność i morfologia plemników). Wytyczne oraz rekomendowane wartości dla prawidłowej liczebności, ruchliwości czy morfologii plemnikom (zwane potocznie normami) uległy dość znaczącej zmianie w porównaniu z wartościami poprzednio rekomendowanymi przez WHO. Dlatego prosimy o […]

  Więcej

  Komentarze (0)

  Wykres zmiennosc nasienia

  Tags: ,

  Jedno, dwa czy trzy badania nasienia..? Ile razy należy zbadać nasienie aby mieć pewność co do wyniku?

  Zacznijmy od kluczowego pytania – czy to w ogóle prawda, że powinno się analizować więcej niż jedną próbkę nasienia i jeśli tak to dlaczego? Zgodnie z najnowszymi wytycznymi WHO 2010, a także z innymi pracami opisującymi tę tematykę, aby uzyskać wiarygodne wyniki dla poszczególnych parametrów nasienia powinno się przebadać więcej niż jedną jego próbkę (wg […]

  Więcej

  Komentarze (0)

  Tags: , ,

  Oddanie nasienia w domu

  Oddanie nasienia w domu powinno być stosowane w przypadku pacjentów, którzy mają problem z oddaniem nasienia w laboratorium. Powinno to być wcześniej uzgodnione z pracownikami laboratorium (niektóre laboratoria nie wyrażają zgody na przywiezienie nasienia z zewnątrz). Pacjent, który oddaje nasienie w domu powinien zwrócić szczególną uwagę na (zobacz także informacje zawarte w Pobranie nasienia do badania): – […]

  Więcej

  Komentarze (1)

  Tags: , , ,

  Wizyta u lekarza androloga

  Pespektywa wizyty u lekarza androloga może budzić u pacjentów niepewność i obawy, dlatego warto wcześniej wiedzieć, czego należy się w trakcie takiej wizyty spodziewać. Poniżej przedstawiamy, jak powinna wyglądać pierwsza wizyta u androloga lub lekarza zajmującego się problematyką andrologiczną. Jej przebieg będzie zależny od problemu zgłaszanego przez pacjenta, jednak większość wymienionych elementów jest od tego niezależna. Dalej podejmowana diagnostyka i […]

  Więcej

  Komentarze (0)

  Zapisz się do naszego newslettera

  Aby zapisać się do newslettera, wpisz swój adres email poniżej. Otrzymasz email z informacją, jak potwierdzić subskrypcję.

  Filmy