• Archiwum | Wrzesień, 2011

  HBA komora

  Tags: ,

  Test HBA (wiązania z hialuronianem) – czy plemniki funkcjonują poprawnie?

  Choć badanie ogólne nasienia powinno być jednym z pierwszych elementów diagnostyki pary mającej problem z płodnością, czasami nie jest ono badaniem ostatnim i wystarczającym (u mężczyzny). Należy pamiętać, że w badaniu ogólnym oceniane są wybrane cechy plemników (i ejakulatu), takie jak np. ruchliwość, koncentracja, żywotność czy budowa. Cechy te można zaobserwować pod zwykłym mikroskopem, natomiast […]

  Więcej

  Komentarze (1)

  <!--:pl-->Interpretacja wyników badania nasienia<!--:-->

  Tags: , , , , , ,

  Interpretacja wyników badania nasienia

  Wynik badania ogólnego nasienia oceniać powinno się wykorzystując wytyczne np. WHO (Światowej Organizacji Zdrowia). Poza tymi wytycznymi oczywiście brane pod uwagę powinny być też inne okoliczności. Obecnie obowiązujące wytyczne WHO nt. badania nasienia pochodzą z roku 2010. Wytyczne te były zmieniane na przestrzeni lat w miarę pojawiania się nowych badań i obserwacji medycznych (Obowiązujące i […]

  Więcej

  156 komentarzy

  Sprawdzenie płodności w domu? – testy do samodzielnego przeprowadzenia

  Obecnie na rynku dostępne są zestawy do samodzielnej oceny jakości nasienia, którą można przeprowadzić w domu, bez udziału laboratorium. Jest to sytuacja bardziej komfortowa dla pacjentów i testy takie mogą być (przynajmniej na początku) alternatywą dla mężczyzn, dla których oddanie nasienia do badania w laboratorium jest niemożliwe, czy zbyt krępujące. Test do samodzielnego wykonania opiera […]

  Więcej

  Komentarze (0)

  spermotydy

  Tags: ,

  Produkcja plemników – spermatogeneza

  Spermatogeneza to proces produkcji plemników (gamet męskich) w jądrach. Spermatogeneza polega na tworzeniu dojrzałych gamet męskich (plemników) z macierzystych, najmniej zróżnicowanych komórek płciowych zwanych spermatogoniami. Komórkami z których wywodzą się spermatogonie są tzw. gonocyty, czyli pierwotne komórki płciowe. Gonocyty występują w jądrze płodowym i fizjologicznie zanikają stopniowo, przekształcając się w spermatogonia, w okresie do 1 roku […]

  Więcej

  7 komentarzy

  plytki hodowlane

  Tags: ,

  Posiew nasienia – dziwny wynik i inne problemy

  Posiew nasienia i jego wynik często nastręczają problemów w interpretacji. Częstym problemem wyniku posiewu nasienia jest to, że pomimo ewidentnych oznak stanu zapalnego (leukocytospermii czy objawów klinicznych wskazujących na zapalenie – zobacz także: Leukocyty w nasieniu oraz Stany zapalne w męskim układzie rozrodczym) wynik posiewu jest negatywny 1, 2. Inną kwestią bywa to, że po wyeliminowaniu jednego wykrytego w […]

  Więcej

  Komentarze (1)

  Tags: , ,

  Teratozoospermia – plemniki o nieprawidłowej budowie

  Wg obecnie obowiązujących rekomendacji WHO (2010) plemników o prawidłowej morfologii (budowie) powinno być w nasieniu 4% lub więcej. Jeśli plemników jest mniej niż 4% to stan taki nazywa się teratozoospermia. Należy pamiętać o tym, że kryteria oceny zalecane przez WHO to tzw. kryteria Krugera (strict Krugers criteria), które są dość „ostre” i traktują plemnika jako […]

  Więcej

  102 komentarze

  aglutynaty plemników widziane w mikroskopie świetlnym w powiększeniu 200x

  Tags: , , , ,

  Aglutynacja plemników – co to oznacza?

  Aglutynacja plemników to zjawisko obserwowane w nasieniu, polegające na tym, że ruchliwe plemniki przylegają do siebie, są jakby „pozlepiane”. Taka grupa plemników przylegających do siebie tworzy tzw. aglutynat. Aglutynaty mogą być różnej wielkości – od kilku, do kilkudziesięciu, czy nawet kilkuset plemników. W skrajnych przypadkach wszystkie plemniki widoczne w preparacie mikroskopowym są związane w aglutynacie […]

  Więcej

  6 komentarzy

  Próbki z nasieniem

  Tags: , ,

  Azoospermia, czyli brak plemników

  Słowo azoospermia oznacza brak plemników w nasieniu (w ejakulacie). Azoospermię można stwierdzić na podstawie badania ogólnego nasienia (seminogramu, spermiogramu) o ile w preparatach mikroskopowych (także z osadu nasienia) nie obserwuje sie żadnych plemników. Na początku badania nasienia ocenia się preparat bezpośredni (kropla nasienia naniesiona na szkiełko mikroskopowe i  oglądana pod powiększeniem 200-400x) i jeśli nie stwierdza się w nim […]

  Więcej

  28 komentarzy

  Tags:

  Chromatyna plemnikowa

  Czym jest chromatyna plemnikowa? Jest to połączenie DNA plemnika, czyli jego materiału genetycznego oraz RNA i różne białka jądrowe. Chromatyna znajduje się w jądrze komórkowym plemnika. Chromatyna plemnikowa jest upakowana w chromosomach, a jej organizacja umożliwia przekazywanie informacji genetycznej na kolejne pokolenia. Natomiast w kontekście badania nasienia „chromatyna plemnikowa” to nazwa badania, które poddaje ocenie […]

  Więcej

  2 komentarze

  <!--:pl-->Jak przebiega badanie nasienia?<!--:-->

  Tags: , ,

  Jak przebiega badanie nasienia?

  Przed wykonaniem badania nasienia (seminogramu) w laboratorium konieczne jest jego oddanie (poprzez masturbację lub podczas stosunku płciowego)(Zobacz także: Pobranie nasienia do badania). Po oddaniu nasienia rozpoczyna się proces jego upłynniania, czyli zmiany konsystencji z półstałej, grudkowatej na płynną. Początek upłynniania można czasem zaobserwować już w chwilę po oddaniu nasienia. Proces upłynniania trwa zwykle kilkanaście minut (i nie powinien być dłuższy […]

  Więcej

  Komentarze (1)

  pojemniki

  Tags: , ,

  Pobranie nasienia do badania

  Przy oddaniu nasienia należy przestrzegać kilku ogólnych zasad: nasienie powinno być oddane po najmniej 2 dobach (48 godzinach) i maksymalnie 7 dniach wstrzemięźliwości płciowej. Jeśli pacjent powtarza badanie, powinien zachować taki sam okres wstrzemięźliwości płciowej, co umożliwi  lepsze porównanie wyników z obu badań. Okres wstrzemięźliwości płciowej dotyczy czasu, jaki upłynął od ostatniego wytrysku (zarówno podczas stosunku płciowego, jak i […]

  Więcej

  Komentarze (1)

  <!--:pl-->Dlaczego wykonuje się badanie nasienia (seminogram)?<!--:-->

  Dlaczego wykonuje się badanie nasienia (seminogram)?

  Najbardziej „popularnym” wskazaniem do wykonania badania nasienia (seminogramu)  jest niepłodność pary (para z definicji niepłodna to taka, której nie udaje się począć dziecka pomimo regularnego współżycia płciowego bez stosowania środków zapobiegania ciąży przez okres 12 miesięcy). Badanie nasienia jest podstawowym badaniem, jakie można przeprowadzić u mężczyzn. Powinno być ono wykonywane na początku diagnostyki pary, tym […]

  Więcej

  Komentarze (0)

  Tags: , ,

  NOWE wartości referencyjne (normy) dla parametrów nasienia (WHO 2010)

  W 2010 roku WHO wydało nową instrukcję określającą normy/wytyczne prawidłowego sposobu wykonania badania nasienia oraz wartości referencyjne parametrów nasienia (m.in. liczebność, ruchliwość, żywotność i morfologia plemników). Wytyczne oraz rekomendowane wartości dla prawidłowej liczebności, ruchliwości czy morfologii plemnikom (zwane potocznie normami) uległy dość znaczącej zmianie w porównaniu z wartościami poprzednio rekomendowanymi przez WHO. Dlatego prosimy o […]

  Więcej

  Komentarze (0)

  Wykres zmiennosc nasienia

  Tags: ,

  Jedno, dwa czy trzy badania nasienia..? Ile razy należy zbadać nasienie aby mieć pewność co do wyniku?

  Zacznijmy od kluczowego pytania – czy to w ogóle prawda, że powinno się analizować więcej niż jedną próbkę nasienia i jeśli tak to dlaczego? Zgodnie z najnowszymi wytycznymi WHO 2010, a także z innymi pracami opisującymi tę tematykę, aby uzyskać wiarygodne wyniki dla poszczególnych parametrów nasienia powinno się przebadać więcej niż jedną jego próbkę (wg […]

  Więcej

  Komentarze (0)

  Tags: , ,

  Oddanie nasienia w domu

  Oddanie nasienia w domu powinno być stosowane w przypadku pacjentów, którzy mają problem z oddaniem nasienia w laboratorium. Powinno to być wcześniej uzgodnione z pracownikami laboratorium (niektóre laboratoria nie wyrażają zgody na przywiezienie nasienia z zewnątrz). Pacjent, który oddaje nasienie w domu powinien zwrócić szczególną uwagę na (zobacz także informacje zawarte w Pobranie nasienia do badania): – […]

  Więcej

  Komentarze (1)

  Zapisz się do naszego newslettera

  Aby zapisać się do newslettera, wpisz swój adres email poniżej. Otrzymasz email z informacją, jak potwierdzić subskrypcję.

  Filmy