Interpretacja wyników badania nasienia

Wynik badania ogólnego nasienia oceniać powinno się wykorzystując wytyczne np. WHO (Światowej Organizacji Zdrowia). Poza tymi wytycznymi oczywiście brane pod uwagę powinny być też inne okoliczności. Obecnie obowiązujące wytyczne WHO nt. badania nasienia pochodzą z roku 2010. Wytyczne te były zmieniane na przestrzeni lat w miarę pojawiania się nowych badań i obserwacji medycznych (Obowiązujące i archiwalne „normy” badania nasienia). Obowiązujące obecnie normy w skrócie wyglądają następująco:

 • liczebność plemników: >= 15 mln / ml lub >= 39 mln/ ejakulat;
 • ruchliwość plemników: >= 32% plemników o ruchu postępowym;
 • żywotność plemników: >= 58% żywych plemników;
 • morfologia plemników: >= 4% plemników o prawidłowej budowie;
 • objętość ejakulatu: >= 1,5ml;
 • pH: >= 7,2.

Całość wartości referencyjnych / norm z 2010 roku znajduje się tutaj: Wartości referencyjne w badaniu nasienia wg WHO 2010

Ogólnie rzecz biorąc, jeśli uzyskany przez pacjenta wynik dla danego parametru (ruchliwości, koncentracji, żywotności czy morfologii plemników) jest wyższy niż przedstawione powyżej wartości to jest on traktowany jako prawidłowy.

Nie mniej jednak, wyniki badania nasienia powinny być oceniane w specyficzny sposób uwzględniający zależność poszczególnych parametrów pomiędzy sobą, a także częstotliwość współżycia seksualnego pacjenta czy okres jego wstrzemięźliwości płciowej. Szczególnie jeśli chodzi o wyniki wypadające poniżej zalecanych wartości referencyjncyh potrzebne jest szersze spojrzenie na cały wynik, a nie tylko na pojedynczy parametr.

Rozważmy kilka możliwych przykładów wyników badania nasienia, które zilustrują nam „problematyczność” oceny tego typu wyników:

 • wysoka liczba plemników przy niewielkich niedoborach w odsetkach plemników o prawidłowej morfologii, czy ruchliwości. Jeśli liczba plemników u danego pacjenta jest wysoka np. kilkukrotnie przekracza normę, to niedobory w odsetku plemników o prawidłowym ruchu, czy morfologii mogą być wyrównywane przez wyższą liczebność plemników. np. przy liczebności 100 mln/ml i ruchliwości postępowej 29% (czyli liczebność w normie, ruchliwość poniżej normy) bezwzględna liczba plemników o prawidłowym ruchu jest większa niż u pacjenta, który ma 21mln/ml i ruchliwość 39% (oba parametry w normie). Tak więc, taki wynik nie zawsze musi być powodem do niepokoju, a tym bardziej do diagnozowania niepłodności męskiej.
 • badanie nasienia wykonane po zbyt krótkim lub zbyt długim okresie wstrzemięźliwości płciowej. Pomimo tego, że zalecany czas wstrzemięźliwości płciowej, jaki powinien być zachowany przed oddaniem nasienia do badania jest ściśle określony (i wynosi 2-7 dni), to pacjenci często nie przestrzegają tego okresu (czasem nie uzyskują tej informacji z wyprzedzeniem, a czasem wynika to z innych powodów). Dlatego bardzo ważne jest aby przy analizie wyników badania nasienia zwrócić uwagę na ten okres, gdyż może on mieć istotny wpływ na wynik. Jeśli pacjent przychodzi na badanie po zbyt krótkim okresie od ostatniego wytrysku (współżycie/masturbacja), to należy się spodziewać, że liczba plemników może być niższa niż ta, którą wykazałoby badanie wykonane po prawidłowym okresie wstrzemięźliwości. W zależności od okresu wstrzemięźliwości możliwe są dość znaczne zmiany w liczebności plemników np. z 2mln/ml po 2 godzinnej abstynencji płciowej, 10 mln/ml po 1 dniu wstrzemięźliwości do 25 mln/ml po 3 dniach. Takie różnice są możliwe, jednak nie zawsze istnieją. Podobne zafałszowanie wyniku może mieć miejsce, jeśli pacjent ma zbyt długi okres wstrzemięźliwości płciowej np. kilkanaście – kilkadziesiąt dni. W takich przypadkach można się spodziewać zwiększonej liczebności plemników,  jednakże ich ruchliwość, żywotność i morfologia (czyli cechy jakościowe) mogą być wtedy gorsze. Do wyobraźni może przemówić takie stwierdzenie, że plemniki się po prostu „starzeją” z upływem czasu i przedłużającym się pobytem w najądrzu.
 • intensywność współżycia seksualnego przed oddaniem nasienia do badania. Jeśli pacjent prowadzi bardzo intensywne życie seksualne (pod uwagę należy brać zarówno współżycie płciowe, jak i masturbację), a wyniki liczebności plemników są u niego poniżej normy, to te dwa fakty prawdopodobnie można powiązać. Mniejsza aktywność seksualna może wpłynąć na zwiększenie liczebności plemników w próbce przeznaczonej do badania na skutek ich „gromadzenia się” w układzie rozrodczym i pozwolić na uzyskanie prawidłowego wyniku badania nasienia. W takich przypadkach, jeśli para stara się o ciążę zasadne może okazać się  zmniejszenie intensywności współżycia np. w okresie niepłodnym, a przez to niejako „uzbieranie” odpowiedniej liczby plemników do wykorzystania w okresie płodnym u partnerki. Natomiast wśród pacjentów o małej intensywności współżycia płciowego, podobnie jak w wyżej opisanym przypadku zachowanie zbyt długiego okresu wstrzemięźliwości płciowej przed badaniem nasienia może prowadzić do zwiększenia liczby plemników kosztem ich jakości (zaburzeń ruchu lub/i budowy).
 • brak plemników w nasieniu (azoospermia) lub znaczna oligozoospermia. W takich przypadkach trzeba przede wszystkim zweryfikować, czy do badania zostało oddane całe nasienie. Taki wynik może się zdarzyć, jeśli część ejakulatu bogata w plemniki została utracona podczas próby oddania. Jeśli przy kolejnym oddaniu pacjent odda całe nasienie może się okazać, że jego wyniki są w normie. Przy wyniku świadczącym o bardzo złych parametrach nasienia uzasadnione jest powtórzenie badania w celu wykluczenia możliwości błędu przy oddaniu nasienia lub wykonaniu badania. Zobacz także: Azoospermia, czyli brak plemników w nasieniu. Przyczyną takiego stanu może też okazać się wytrysk wsteczny.
 • pogorszone parametry nasienia po przebyciu chorób, którym towarzyszyła podwyższona temperatura ciała. Po otrzymaniu wyniku badania nasienia wskazującego na pogorszone parametry liczebności, ruchliwości, czy morfologii plemników (lub chromatyny plemnikowej) należy rozważyć, czy pacjent nie przechodził w okresie ostatnich 2-3 miesięcy chorób, którym towarzyszyła podwyższona temperatura ciała. U wielu pacjentów taki stan powoduje przejściowe pogorszenie jakości nasienia, które po pewnym okresie ulega poprawie. Jeśli w wywiadzie z pacjentem stwierdza się występowanie takich chorób, należy ponownie wykonać badanie nasienia po upływie ok. 3 miesięcy od momentu wystąpienia gorączki, co daje szansę na uzyskanie lepszego wyniku. Zobacz także: Wysoka gorączka, a jakość nasienia (ruchliwość i liczbność plemników oraz chromatyna plemnikowa)

UWAGI:

Bardzo ważna jest świadomość, że wyniki badania nasienia, w których parametry są poniżej normy, nie oznaczają od razu bezpłodności u mężczyzny. Znane są przypadki naturalnego poczęcia ciąży przez pacjentów ze znacznymi zaburzeniami parametrów nasienia np. liczebnością plemników ok. 2 mln/ml, czyli kilkakrotnie poniżej normy. Natomiast u pacjentów, u których parametry nasienia są nieznacznie poniżej normy, możliwość poczęcia dziecka naturalną drogą jest duża.

Z kolei prawidłowy wynik ogólnego badania nasienia nie świadczy ze 100% pewnością, że mężczyzna jest płodny i że problem z płodnością pary tkwi, gdzieś indziej. Inne, bardziej specyficzne testy (np. MAR Test, chromatyna plemnikowa) mogą wykazać, że w nasieniu są istotne nieprawidłowości, których nie sposób zaobserwować w ogólnym badaniu nasienia. Zobacz takżeDodatkowe testy i badania nasienia

Poza tym warto pamiętać, że jakość nasienia nie jest danemu pacjentowi „przypisana” raz na zawsze. U jednego pacjenta możliwe są fizjologiczne zmiany parametrów nasienia w czasie, a także ich zmiany pod wpływem różnych czynników zewnętrznych (stres, choroby, dieta, używki, mała aktywność fizyczna, czynniki szkodliwe związane z pracą itp). Dlatego opieranie diagnozy o pojedynczy wynik badania nasienia, w dodatku uzyskany we wcześniejszym okresie, nie powinno mieć miejsca. Zobacz także:Możliwa zmienność jakości nasienia w czasie u jednego pacjenta

Opracowanie: Eliza Filipiak (dr n. med.), Renata Walczak-Jędrzejowska (dr n. med.)

156 Komentarze tego postu

 1. maria Says:

  proszę o interpretację badania nasienia męża ruchliwość ruch postępowy typ a:2% typ b:10%
  ruch w miejscu typ c:28% brak ruchu typ d:60%
  MORFOLOGIA: budowaprawidłowa 5% budowa patologiczna 95%
  aglutynacja brak BARDZO PROSZĘ O ODPOWIEDZ

 2. eliza Says:

  ten wynik jest bardzo niepełny ponieważ nic nie mówi o liczebności plemników. Pozostałe parametry które opisujesz: niestety ruchliwość plemników jest poniżej wartości referencyjnych (norm), ale morfologia jest prawidłowa. Na podstawie tego wyniku nie można powiedzieć jednoznacznie jaka jest przyczyna zbyt niskiej ruchliwości, ale jeśli jest ona spowodowana niedoborami jakichś substancji w diecie to można ją poprawić (podobnie jak inne parametry) stosując suplementy diety na poprawę płodności męskiej np. PROMEN, Proxeed Plus lub Multisperm

 3. eliza Says:

  więcej informacji o tych preparatach odpowiednio na:
  http://tymofarm.abstore.pl/zestawy-promocyjne,c15,pl.html
  http://www.proxeed.pl/
  http://www.pro-baby.com.pl/

 4. Migotka Says:

  Witam proszę o interpretację wyników męża:
  liczba plemników – 63
  agultynacja (+)
  ilość plemników w ejakulacie 220,5
  ruchliwość:
  ogólny procent ruchliwych – 60;
  ruch szybki linearny – 3
  ruch wolny linearny i nielinearny – 49
  ruch (a) +(B)-52
  ruch w miejscu – 8
  brak ruchu – 40
  Morfologia:
  formy prawidłowe – 3
  formy nieprawidłowe 97, w tym uszkodzone główki -95, uszkodzone szyjki/wstawki – 72, uszkodzone witki – 45, kropla cytoplazmy – 1
  plemniki żywe – 89
  plemniki ruchliwe z przyłączona granulką – 3
  oznaczenie il. aktywnych leukocytów, ilość komórek – 0,2
  pozostałe komórki (ilość w polu widzenia): komórki spermatogenozy 0-1
  komórki nabłonkowe 0-2
  Czy problemy z zajściem w ciąże mogą być po stronie męża?
  Dziękuję

 5. eliza Says:

  Problemy z zajściem w ciążę mogą być po stronie męża, ale ten wynik na to raczej nie wskazuje. jest on prawidłowy. Oczywiście to jest bardzo dobra wiadomość, jednak zawsze należy pamiętać, że nawet prawidłowy wynik badania ogólnego (i testu MAR, bo z opisu wynika, że on tez był przeprowadzony i jest prawidłowy) nie daje 100% pewności co do tego że dany mężczyzna może być ojcem. Problem może bowiem tkwić w jakichś innych parametrach nasienia które nie są oceniane w tym badaniu np. w materiale genetycznym plemników (zobacz opis nt chromatyny plemnikowej: http://badanie-nasienia.pl/pl/o-plemnikach/chromatyna-plemnikowa/) lub ich zdolności do wiązania ze specyficznymi miejscami na komórce jajowej (zobacz test wiązania z hialuronianem HBA: http://badanie-nasienia.pl/pl/o-plemnikach/test-hba/

 6. ania Says:

  witam,
  proszę o wyjaśnienie co do wyniku u męża – w pozycji: plemniki prawidłowe $% ( referencja >= 4%) , koncentracja komórek okrągłych : 5,32 ( refer. < 5 mln/ml ) w tym leukocytów peroksydazo-dodatnich 4,56 ( refer. < 1mln/ml).

 7. ania Says:

  plemniki prawidłowe 4% 🙂

 8. eliza Says:

  liczba komórek okrągłych i leukocytów sugeruje jakiś stan zapalny, który może mieć zły wpływ także na inne parametry nasienia. sugerowane badanie mikrobiologiczne (posiew tlenowy, ureaplasma/mykoplasma) z nasienia) w celu dalszej diagnostyki tego stanu zapalnego, bo może być on przyczyną niepłodności oraz innych dolegliwości. morfologia plemników w granicy normy.

 9. sas Says:

  witam,dzisiaj robiłem badanie i proszę o ocenę moich danych;
  upłynnienie(min) wynik 35 wart.ref 1,5ml
  ph 8,1- >7,2
  barwa-prawidłowa
  lepkość-zwiększona
  aglutynacja II
  koncentracja plemników 106- >15mln/ml
  całk.liczba plemników 445,2- >39mln/ejakulat
  ruch postepowy 45%- >32%, 200,3mln/ejak- >12,5lmn/ejak
  ruch całkowity 53%- >40%; 236,0mln/ejak- >15.6 mln/ejak
  brak ruchu 47%
  żywotność 61%- >58%; 271,6mln/ejak- >22,6 mln/ejk
  plemniki o prawidłowej budowie 7%- >4%; 31,2mln/ejk- >1,6mln/ejk
  koncentracja komórek okrągłych 0,5mln/ml- <5mln/ml
  koncentracja leukocytów peroksydazo-dodatnich 0mln/ml- <1mln/ml
  dzieki

 10. sas bis Says:

  witam,dzisiaj robiłem badanie i proszę o ocenę moich danych;
  upłynnienie(min) wynik 35 wart.ref 1,5ml
  ph 8,1- >7,2

 11. as Says:

  witam,dzisiaj robiłem badanie i proszę o ocenę moich danych;
  upłynnienie(min) wynik 35 wart.ref 1,5ml
  ph 8,1- >7,2
  barwa-prawidłowa
  lepkość-zwiększona
  aglutynacja II
  koncentracja plemników 106- >15mln/ml
  całk.liczba plemników 445,2- >39mln/ejakulat
  ruch postepowy 45%- >32%, 200,3mln/ejak- >12,5lmn/ejak
  ruch całkowity 53%- >40%; 236,0mln/ejak- >15.6 mln/ejak
  brak ruchu 47%
  żywotność 61%- >58%; 271,6mln/ejak- >22,6 mln/ejk
  plemniki o prawidłowej budowie 7%- >4%; 31,2mln/ejk- >1,6mln/ejk
  koncentracja komórek okrągłych 0,5mln/ml- <5mln/ml
  koncentracja leukocytów peroksydazo-dodatnich 0mln/ml- <1ml/ml

 12. as Says:

  witam,dzisiaj robiłem badanie i proszę o ocenę moich danych;
  upłynnienie(min) wynik 35
  wart.ref 1,5ml

 13. as Says:

  objętość ml 4,2 referencyjna wartość>1,5ml a upłynnienie w min wynik 35 <60min

 14. Magda Says:

  Witam.
  Rowniez prosze o interpretacje wynikow meza.
  objetosc-6ml
  ph-8
  leukocyty-obecne >1
  RUCHLIWOSC;
  A)szybki prostolinijny 17,5% >50% ruchu a+b
  B) powolny prostolinijny 45% >50% ruchu a+b
  C)niepostepowy 27,3%
  D)nieruchliwe 10%
  LICZBA PLEMNIKOW;
  zywe-60,7%
  martwe-39,3%
  MORFOLOGIA
  prawidlowa budowa-26%
  nieprawidlowa budowa-74%
  defekt glowki-32%
  defekt szyjki/wstawki-12%
  przewieszka cytoplazmatyczna-23%
  defekt witki-7%
  Dziekuje.

 15. eliza Says:

  dobry wynik jeśli chodzi o plemniki! z tego co rozumiem to jest tylko podwyższona liczba leukocytów – to jest ewentualnie do dalszego „przyglądania się”, ale same plemniki są ok

 16. as Says:

  witam,wczoraj robiłem badanie i proszę o ocenę moich danych;
  objętość ml 4,2 referencyjna wartość>1,5ml, a upłynnienie w min wynik 35 7,2
  barwa-prawidłowa
  lepkość-zwiększona
  aglutynacja II
  koncentracja plemników 106- >15mln/ml
  całk.liczba plemników 445,2- >39mln/ejakulat
  ruch postepowy 45%- >32%, 200,3mln/ejak- >12,5lmn/ejak
  ruch całkowity 53%- >40%; 236,0mln/ejak- >15.6 mln/ejak
  brak ruchu 47%
  żywotność 61%- >58%; 271,6mln/ejak- >22,6 mln/ejk
  plemniki o prawidłowej budowie 7%- >4%; 31,2mln/ejk- >1,6mln/ejk
  koncentracja komórek okrągłych 0,5mln/ml- <5mln/ml
  koncentracja leukocytów peroksydazo-dodatnich 0mln/ml- <1ml/ml
  Prosze o omówienie mojego badania.

 17. Aniaja Says:

  Witam.Prosiłabym o interpretacje wyników męża. Nadmienię tylko, ze badania były robione w Niemczech i lekarz stwierdził, iż możemy zapomnieć o naturalnym poczęciu przy takich słabych wynikach.Nieststy nie wiem jak się nazywają oznaczenia w niemieckim, więc napisze to co jest w nawiasach i będę liczyc na mądrość interpretującego:-)
  ph 7,4
  3 (a>25%)
  26 (b>25%)
  26 c
  45 d
  3 (>4%)
  97 nieprawidłowa budowa
  31 główka
  27 szyjka
  26 witki
  13 zaburzenia akrosomu
  77 (>57%)
  63×10 do 6 potęgi (>14×10 do 6 potęgi/ml) CHYBA LICZEBNOŚĆ
  peroksydaza 4 pozytywny 2 negatywny

  Bardzo proszę o odp.

 18. Magda Says:

  A o co chodzi z tymi leukocytami, to cos powaznego? przygladania sie = leczenie?pozdrawiam.

 19. karla Says:

  Proszę o interpretacje wyników męża
  ilość: 5.2 ml
  ph7.5
  odsetek plemników po 30 minucie obserwacji 50%
  odsetek plemników ruchliwych w 30 minucie 50%
  w tym
  odsetek plemników o ruchu szybkim linearnym 30%
  odsetek plemników o ruchu wolnym linearnym i nie linearnym 30%
  odsetek plemników z brakiem ruchu postępowego 40%
  odsetek plemników pozbawionych ruchu /martwych/ 50%
  liczba plemników 1.562×10 ml
  8.125×10 ejakulacie
  Test hipoosmotyczny plemników /HOS-TEST/: 40%
  60% plemników napęczniałych- prawidłowych
  poziom fruktozy 1,00 ug/ml
  MORFOLOGIA PLEMNIKÓW – GŁÓWKI
  prawidłowe 47%
  duże 14%
  małe 6%
  stożkowe 11%
  gruszkowate 18%
  okrągłe 4%
  amorficzne 0%
  rozdwojone 0%
  WSTAWKI
  prawidłowe 88% nieprawidłowe 12%
  WITKI
  prawidłowe 91% nieprawidłowe 9%

 20. eliza Says:

  na tej podstawie nie można powiedzieć czy ta liczba leukocytów ma jakiś wpływ na nasienie czy nie. po pierwsze nie jest doprecyzowana ich liczba a to ma znaczenie – to że „obecne” to jeszcze nie wiadomo ile ich tam jest więc nie można powiedzieć czy to jest dobrze czy źle. Dlatego napisałam, że to jest do „przyglądania się”. Nie do końca od razu musi to oznaczać leczenie… Poczytaj więcej nt leukocytów w nasieniu na: http://badanie-nasienia.pl/pl/o-badaniu-nasienia/leukocyty-w-nasieniu/

 21. eliza Says:

  Aniaja,
  lekarz który powiedział Wam, że przy takich wynikach „możecie zapomnieć o naturalnym poczęciu” jest niestety albo debilem (przykro mi, ale inaczej tego nazwać nie mogę), albo jest niedouczony, albo chce wyłudzić kasę na dalszych wizytach albo na procedurach wspomaganego rozrodu. Może te wyniki nie są idealne, bo ruchliwość i morfologia są nieco poniżej normy, ale na pewno jeszcze nie powinniście „zapominać o naturalnym poczęciu”. Te wyniki tego nie wykluczają, może wskazują jedynie na to, że ten potencjał jest trochę niższy. Wszystko zależy także od płodności kobiety w tym wypadku więc do tego także się trzeba odnieś. Przeczytajcie jeszcze powyższy artykuł oraz artykuł: http://badanie-nasienia.pl/pl/o-badaniu-nasienia/bledy-najczesciej-popelniane-przy-interpretacji-wyniku-badania-nasienia/ i na tej podstawie wysnujcie własne wnioski nt tego wyniku. A po drugie wykonajcie kolejne badanie – jedno to za mało aby wydawać tak zdecydowane diagnozy jak „zapominanie o naturalnym poczęciu”!!!

 22. nat Says:

  Prosze o interpretacje wynikow:

  Badanie zostalo wykonane poza granica, wiec napisze po angielsku i w przetlumaczeniu (moim, dlatego wstawie dwa bo niektorych nie jestem pewna)

  Appearance(wyglad): Normal(w normie)
  Volume(objetosc): 3.0ml
  pH: 8.0
  Sperm conc’n(koncentracja spermy) 117.0×10^6/ml
  Motility(poruszanie sie): 56% Podana norma-40% of which >32% should be progressive- 40% z ktorych >32% postepujacych)
  progressive(postepujace):44%
  Nonpprogressive(niepostepujace)12%
  Immotile(nieruchome):44%
  Normal forms ( i tu nie jestem pewna ale to chyba chodzi o morfologie???): 5%

  Jest tez na dole adnotacja:
  Head-to-tail agglutination noted. Zauwazono sklejanie sie glowki do witki plemnika. Co to oznacza? i czy te sklejone sa w tych postepujacych?niepostepujacych?nieruchliwych?calkowitych? do jakiego odsetka jest to zaliczane? chyba do nieruchliwych, bo jak takie sa w stanie poruszac? Prosze o odpowiedz, lekarz powiedzial ze wyniki sa w normie, ale czy sa wystarczajaco dobre do zaplodnienia.

 23. nat Says:

  patrze na te badania i doszlam do wniosku ze normal forms to wcale nie morfologia bo morfologia jest dosc szczegolowa, wiec juz nie wiem czy sie martwic czy nie.. maz ma 5% a najnizsza dopuszczalna wartosc to 4%(tak pisze na wyniku)

 24. iza Says:

  Proszę o odczytanie wyników
  barwa-szara
  ph-8.0
  koncentracja-25
  ruch postepowy-22
  ruch całkowity-46
  brak ruchu-54
  calkowita liczba pl. w ejakulacie-125
  WBC-0
  morfologia-3
  zywe plemniki-80
  aglutynacja-0
  komorki okragle-1

 25. eliza Says:

  iza: wynik ogólnie jest ok, ruchliwość trochę niższa niż zalecana ale to nie jest powód do wielkiego zmartwienia, nie oznacza niepłodności, nie oznacza, że musicie korzystać z in vitro… można próbować to poprawić stosując się do tych zaleceń: http://badanie-nasienia.pl/pl/artykuly-i-opracowania/czynniki-majace-negatywny-wplyw-na-jakosc-nasienia-podsumowanie/
  lub stosując jakiś suplement diety na poprawę męskiej płodności np. http://badanie-nasienia.pl/pl/o-plemnikach/fertility-support-for-men/

 26. eliza Says:

  nat: 5% to morfologia (i jest to wynik prawidłowy), często potem morfologia jest rozpisana jeszcze bardziej szczegółowo (na główkę, witkę itp) ale samo „normal forms” dotyczy ogólnego odsetka plemników o prawidłowej morfologii. Jeśli chodzi o aglutynację to poczytaj tutaj: http://badanie-nasienia.pl/pl/o-plemnikach/aglutynacja/
  aglutynacja dotyczy tylko plemników ruchliwych (dla nieruchliwych nie można określić aglutynacji), i najprawdopodobniej jest zliczana do ruchu w miejscu.
  ogólnie, pomimo tej aglutynacji ten wynik jest raczej dobry i na pewno nie świadczy o niepłodności

 27. iza Says:

  bardzo dziekuje za odpowiedz
  ale od 4 lat staramy sie o dziecko i nic z tego nie wychodzi czyli wina lezy z mojej stony mam zapchany prawy jajowód bylam raz na odtykaniu ale nic nie pomodło do tego pecherzyki pekaja mi przy 17 mm. napisz prosze jak obliczyc dni płodne czy mam szanse zrobic to sama i dokłanie zeby tafic na tan własciwy dzien okres ma reguralny co 25 dni

 28. bozena Says:

  Witam serdecznie
  Bardzo proszę o pomoc w interpretacji wyników badania nasienia.

  barwa: mleczna, mętne, upłynnione zupełnie po 30 min.
  pH=9
  objętość 2,5 ml
  ilość plemników w 1 ml: 29,000,000

  w preparacie ezpośrednim: leukocyty 10-15 wpw
  formy młode plemników: 2-4 wpw
  niel. Bakterie

  ruchliwość: 40% wykazuje ruch żwawy
  10% wykazuje ruch drgający
  50 % wykazuje brak ruchu

  morfologia: 70% wykazuje prawidłową budowę
  30% wykazuje patologiczne zmiany

  Z góry dziękuję za wszelkie informacje

 29. Grzesiek Says:

  Witam mam dzisiaj wyniki proszę o interpretacje są one słabsze od ostatnich.
  upłynnienie 60 min / ,60 min
  objętosć 5,6 > 1,5ml
  ph 7,9 .7,2
  barwa szaro opalizujący
  lepkość prawidłowa

  Ocena mikroskopowa
  Aglutynacja nieobecna . nieobecna
  koncentracja plemników 12,3 >15mln/ml
  Całkowita ilość plemników w ejakulacie 68,88 >39mln

  ruch postepowy 15 / 32% 10,33>12,5 mln/ejakulat
  ruch całkowity 31 > 40% 21,35 > 15,6mln ejakulat
  brak ruchu 69

  żywotność 60 > 58%

  Plemniki o prawidłowej budowie 3% >4% 2,07 >1,6mln ejakulat

 30. nat Says:

  Eliza dziekuje za odpowiedz. Co radzisz w zwiazku z ta aglutynacja? Powtorzyc badanie tylko bardziej szczegolowe? I wtedy bedzie bardziej wiadomo. Co mozna zrobic by poprawic budowe, jakos plemnikow? Czy dieta rzeczywiscie cos daje? Jakies szczegolne witaminy?

 31. mat Says:

  Proszę o interpretację badań.

  Koncentracja plemników: 19 mln (wartość referencyjna 15)
  liczba plemników w ejakulacie: 45,6 mln (39)

  ruchliwość:
  ruch postępowy 52 %
  ruch niepostępowy 5%
  plemniki nieruchome 43%

  Morfologia:
  prawidłowa budowa morfologiczna 5% (4%)
  wady główki i akrosomu 78 %
  wady wstawki 40 proc
  wady witki 15 %
  krople cytoplazmatyczne 35 %
  formy potworkowe 0 %

  żywotność: 74% (58%)
  reszta ok.

  Nie wygląda mi to za dobrze. Czy mam się czego obawiać?

  pozdr i dzięki za pomoc

 32. loel Says:

  Proszę o odczytanie wyników
  ILOŚĆ 5ml
  woń swoista
  liczba plemników w 1 ml 81 562 500,00
  ph 7.9
  lepkość prawidłowa
  ruchliwość nasienia
  po 30 min 80%
  po 3 godz 75%
  po 24 godz 3%
  preparat barwiony
  plemniki o budowie prawidłowej 68%
  plemniki o budowie nieprawidłowej 30%
  komórki plemnikotwórcze 2%
  poziom fruktozy 2%
  bardzo proszę o odpowiedż

 33. anna_w Says:

  Proszę o interpretację wyników mojego męża:
  Objętość 3,3 ml (>=1,5)
  czas upłynnienia: 20 (=7,2)
  całkowita liczba: 157 mln (>39)
  koncentracja 47 mln/ml (>15)
  ruch całkowity 15 % (>40)
  ruch postępowy 10% (>32)
  prawidłowa budowa 4% (>4)
  aglutynacja 1 stopień

  czy mamy jakieś szanse na dzidziusia przy tak niskim ruchu? Czy można poprawić te parametry farmakologicznie?

 34. luk Says:

  mogę prosić o ocenę wyników badań:
  okres abstynencji 4 dni:
  czas upłynnienia: 40 min (=1,5ml)
  lepkość – (-)
  ph: 8.1 (>=7,2)
  liczba plemników: 14,5(>15 mln/ml)
  aglutynacja -(-)
  ilość plemników w ejakulacie: 43,5(>39 mln)
  ogólny % ruchliwych 70 (>40%)
  ruch A+B : 66% (>32%)
  A ruchszybki 2
  B ruch wolny linearny i nielinearny 64
  C ruch w miejscu 4
  D brak ruchu 30
  morfologia:
  formy prawiidłowe: 6 (>4%)
  formy nieprawidłowe: 94
  uszkodzone szyjki/wstawki: 59
  uszkodzone witki: 44
  uszkodzone główki: 89
  kropla cytoplazmy: 3

  Żywotność plemników:
  plemniki żywe: 84 (>58%)
  plemniki martwe: 16

  Mar test IgG
  plemniki ruchliwe z przyłaczoną granulką: 2 (50% pozytywny)
  wynik testu negatywny

  il.aktywnych leukocytów
  il.komórek 0.1 (<1 mln/ml)
  komórki spermatogenezy:0-1 (w polu widzenia
  komórki nabłonkowe: 0-1 w polu widzenia

 35. bunia Says:

  Proszę o ocenę wyników badań.
  Upłynnienie 15min
  Obiętośc 2,2ml zakres 1,5-6,0
  PH 7,4 >znak równości7,2
  Zabarwienie biało-szare
  lepkosć prawidłowa

  Ocena mikroskopowa:
  Aglutynacja –
  Koncentracja 28,0mln/ml zakres >znak równości 15,0
  Całkowita ilość plemników w ejakulacie 61,6mln >znak równosci 39,0

  Ocena ruchliwosci;
  Ruch postępowy strzałka w dół 11% zakres >znak równości 32
  Ruch w moiejscu 20%
  Ruch całkowity strzałka w dół 31% zakres >znak równoisci 40
  Brak ruchu 69%

  Ocena mikroskopowa barwionego rozmazu:
  Plemniki o budowie prawidłowej strzałka w dół 2,0% >znak równości 4,0
  Nieprawidłowe główki 80,0%
  Nieprawidłowe wstawki 16,0%
  Nieprawidłowe witki 1,0%
  Krople cytoplazmatyczne 1,0%
  Koncentracja komórek okrągłych 0,1mln/ml zakres <5,0
  Koncentracja leukocytów 0,1 mln/ml zakres <1,0

  PROSZĘ O WYJASNIENIE WYNIKU Z GÓRY BARDZO DZIĘKUJĘ!

 36. Ania Says:

  Witam bardzo proszę o ocenę wyniku nasienia męża
  Upłynnienie 30 min
  objętość 3,9 ml
  PH biało szare
  lepkość prawidłowa
  Aglutynacja –
  Koncentracja 185,0 mln/ml
  całkowita ilość
  plemników w ejakulacie 721,5 mln
  Ruch postępowy 30%
  Nieprawidłowe główki 70,0%
  Nieprawidłowe wstawki 13,0%
  Nieprawidłowe witki 2,0%
  Krople cytoplazmatyczny 9,0%
  Koncentracja komórek okrągłych 0, mln/ml
  Koncentracja leukocytów –

 37. Beata Says:

  proszę o odczytanie z góry dziękuję

  Badanie nasienia zakres podstawowy
  abstynencja płciowa 7 dni dni 2 7,00
  abstynencja alkoholowa 7 dni dni
  prawidłowa powy¿ej 2 dni
  upłynnienie dostarczono min
  prawidłowe do 60 min
  konsystencja płyn płyn
  ciagliwosc (lepkosc) <1 cm 0 1,00
  objetosc ejakulatu 6,7 ml 1,5 5,00 H
  pH 7,6 7,2 8,00 ~
  liczba plemników w 1 ml 4,2 mln/ml 15 120,00 L
  liczba plemników o prawidłowej
  budowie
  2 % 4 L
  plemniki patologiczne 98 % 96,00 H
  ruch postepowy 30 % 32 L
  – szybki postepowy 12
  ruch oscylujacy 15
  aglutynacja 20 % 0 10,00 H
  agregacja 30 % 0 10,00 H
  komórki okragłe <5 mln/ml 0 5,00
  – w tym leukocyty <0,1 mln/ml

 38. Wyniki Says:

  Bardzo proszę o interpretację wyników męża:
  Barwa – szara
  upłynnienie – 20
  Objętość – 5
  lepkość – 0
  PH – 8
  Koncentracja – 6
  Ruch postępowy – 19%
  Ruch całkowity – 48 %
  Brak ruchu – 52%
  Całkowita liczba pl. w ejakulacie 30 mln
  WBC 0,5 ml
  Morfologia – 3%
  Żywe plemniki 73 %
  Komórki okrągłe 1 ml
  z góry dziękuję

 39. Jolanta Says:

  Proszę o interpretacje wyników nasienia mojego męża.Nadmieniam, że pobrano nasienie w domu. Objętosć 1,800
  Czas upłynnienia 40 min.
  Aglutynacja- silna
  Komórki okrągłe 1 mln
  pH 6,7
  ruchliwosć(typ A+B) 44%
  liczba plemników 33,7 mln
  Całkowita liczba plemnikoow 60,6 mln
  Ilość w ejakulacie Liczba plemników
  Typ A 39%- 23,9 mln 13,3 mln
  Typ B 4%- 2,7 mln 1,5 mln
  typ c 3%- 1,7 mln 0,9 mln
  typ D 53%- 32,4 mln 18,0 mln

  Szczegółowe parametry ruchu plemników
  Vap 52,3
  VSL 46,6
  VCL 69,8
  ALH 2,8
  BCF 20,7
  STR 87
  LIN 65
  Liczba plemników progresywnych 10,2mln

  Liczba plemników Typ A+B 14,8 mln/ml

 40. Karola Says:

  Proszę o interpretacje wyników nasienia mojego chłopaka:

  Ostatni stosunek przed 3 dniami.
  Nasienie oddano drogą masturbacji w domu.
  Nasienie badano po 30min. godzina po uzyskaniu ilość w ml 3,- pH 8,7
  Ilość plemników w 1 ml 46+10(6)
  Ilość ml 3,-
  Całkowita ilość plemników 138+10(6)
  Ruchliwość 70% 50% w ruchu prawidłowym 20% w ruchu chaotycznym oscylującym
  Barwienie z Eozyną 4% martwych
  Leukocyty 0-2 w polu widzenia
  Komórki okrągłe 1-5 w polu widzenia
  Aglutynacja (-) nie stwierdzono
  Uwagi Teratospermia- ……(nie mogę odczytać) główki, podwójne witki
  HOS- 74%

 41. paulinka378 Says:

  Bardzo proszę o interpretację wyników mojego partnera

  upłynnienie 20 min.
  Objetosc 2,6
  Ph 8,3
  lepkosc +
  Aglutynacja- brak
  koncentracja plemnikow 73
  calkowita liczba plemnikow 189,8
  ruch postepowy 33% mln/ejakulat 62,6
  ruch calkowity 51% mln/ejakulat 96,8
  brak ruchu 49%
  zywotnosc 74% mln/ejakulat 140,5
  plemniki o prawidlowej budowie 8% mln/ejakulat 15,2
  koncentracja komorek okraglych 5
  koncentracja leukocytow –

  Bradzo prosze o pomoc
  Z gory dziekuje
  Paulina

 42. Kosikow Says:

  Witam,
  prosze o pomoc w interpretacji:
  Upłynnienie 40 min
  Objętość 3,0 ml
  PH 7,4
  zabarwienie biało-szare
  lepkość prawidlowa
  aglutynacja –
  koncentracja 103,6 mln/ml
  całkowita ilość 310,8 mln
  ruch postepowy 28%
  ruch w miejscu 25%
  Ruch całkowity 52%
  brak ruchu 47%
  budowa prawidłowa 10%
  Nieprawidłowe główki 72%
  Nieprawidłowe wstawki 10%
  Nieprawidłowe witki 7%
  Krople cytoplazmatyczne 1%
  koncentracja komórek okrągłych 0,6 mln/ml
  leukocyty 0,1 mln/ml

 43. Christopher1 Says:

  Prosiłbym o interpretacje wyników:
  Upłynnienie: 15 min
  PH: 8,0
  Koncentracja: 33.0 mln/ml
  Calkowita ilość plemników w ejakulacie: 105.6 mln
  Ruch postępowy: 42%
  Ruch w miejscu: 8%
  Ruch całkowity: 50%
  Brak ruchu: 50%
  Plemniki o budowie prawidłowej: 12%
  Nieprawidłowe główki: 74%
  Nieprawidłowe wstawki: 10%
  Nieprawidłowe witki: 1%
  Krople cytoplazmatyczne: 3%
  Koncentracja komórek okrągłych: 0.0 mln/ml
  Koncentracja leukocytów: 0.0 mln/ml

 44. ML Says:

  Witam, proszę o interpretację
  objętość ml – 6,0
  czas upłynnienia – 5 min
  pH – 8,0
  lepkość +
  aglutynacje +
  inne komórki brak
  HOS 80,2%
  żywe plemniki 80,2%
  koncentracja mln/ml – 147,2, mln/ejakulat – 883,2
  plemniki ruchliwe 1004, 75,43% koncentracja 111,04 mln/ml, 666,22 mln/ejakulat
  w tym postępowy ruch 710, 53,34%, koncentracja 78,52 mln/ml, 471,13 mln/ejakulat
  ruch niepostępowy 294, 22,09%
  nieruchliwe – 327, 24,57%, koncentracja 36,16 mnl/ml, 216,98 mln/ejakulat
  morfologia = prawidłowy 4%
  prawidłowy 4%
  wady główki 96%
  wady wstawki 30%
  wady witki 4%
  krople cytoplazmatyczne 4%

 45. Mariusz Says:

  Witam,

  bardzo proszę o interpretację moich wyników z I godz. bo na chwilę obecną jestem lekko przerażony.

  Liczba plemników w 1 ml – 37.80
  Plemniki o szybkim ruchu postępowym (VSL>11um/s, VAP>25um/s) – 16
  Plemniki o wolnym ruchu postępowym (VSL>11um/s, 25>VAP>5um/s)- 3
  Suma plemników o ruchu postępowym – 19
  Plemniki o ruchu niepostępowym (VSL<11um/s lub VAP<5um/s) – 5
  Plemniki nieruchome (VSL=0um/s, VAP=0 um/s) – 76 %
  Średnia prędkość przeciętnego toru (VAP) – 48.7
  Średnia prędkość ruchu postępowego (VSL) – 42.8
  Średnia prędkość względem zarejestrowanego toru (VCL) – 66.5
  Średnia amplituda bocznych odchyleń główki plemnika (ALH) = 2.6
  Średnia częstotliwość bocznych odchyleń główki plemnika (BCF) – 27.4
  Prostoliniowość (STR) – 87.0
  Liniowość ruchu (LIN) – 66.0
  Średni współczynnik kształtu główki (Elongation) – 68
  Czas trwania abstynencji – 5
  Czas upłynnienia – 60
  Objętość ejakulatu – 4.00
  Odczyn (pH) – 7.8
  Liczba plemników w ejakulacie – 151.20
  Liczba komórek okrągłych – 0.20
  Plemniki żywe – 55
  Plemniki martwe – 45
  Test hypoosmotyczny (HOS) – 51

  Dziękuję bardzo.

 46. eliza Says:

  ML: dobry wynik;
  Mariusz: ruchliwość trochę słaba, a poza tym dobrze…

 47. Mariusz Says:

  Czy ruchliwość może być spowodowana dostarczeniem materiału z zewnątrz lub dość długim czasem jaki minął między pobraniem a badaniem (60 min)? Dzięki wielkie za odpowiedź.

 48. ila Says:

  proszę o interpretacje wyników mojego meza
  koncentracja plemników 3,2
  całkowita ilośc plemników w ejakulacie 7,7 mln
  ruch postępowy 10%
  ruch całkowity 20%
  brak ruchu 80%
  żywotność 62%
  plemniki o prawidlowej budowie 10%
  leukocyty 1,2 mln

 49. paula Says:

  witam, może ktoś mi pomoże rozpracować wyniki mojego męża, bo jestem mega zaniepokojona:
  ph:9
  barwa: szaromleczna
  Lepkość: prawidłowa

  koncentracja plemników: <0,25 mln/ ml
  całkowita liczna plemników w ejakulacie: <1,2mln

  Ruch postępowy 0%
  ruch całkowity 0%
  brak ruchu 100%

  Żywotność 0%

 50. Izka Says:

  Witam,
  bardzo proszę o interpretację wyników mojego partnera:
  objętość: 3,5 ml
  lepkość: prawidłowa
  upłynnienie: prawidłowe
  pH: 8
  Aglutynacja: brak
  kolor: szary
  Leukocyty: 1-3 wpw

  Ocena koncentracji ruchu
  liczba badanych: 204
  koncentracja: 14,1 mln/ml
  49,2 mln w całym ejakulacie

  klasyfikacja wg WHO
  PR+NP = 7,2 mln/ml 25,3 mln w całym ejakulacie
  ruch progresywny: 3,2 mln/ml 11,1 mln w całym ejakulacie
  brak ruchu: 3,7 mln/ml 12,8 mln w całym ejakulacie

  Szczegółowe parametry ruchu:
  VCL: ogólnie 36,6
  ruch postępowy 13,1
  ruch postępowy wolny 23
  ruch postępowy szybki: 53,4

  VSL: ogólnie 18,6
  ruch postępowy 10,6
  ruch postępowy wolny 12,6
  ruch postępowy szybki: 25,5

  VAP: ogólnie 24,9
  ruch postępowy 11,4
  ruch postępowy wolny 17,2
  ruch postępowy szybki: 34,9

  LIN: ogólnie 50,8%
  ruch postępowy 80,7 %
  ruch postępowy wolny 54,7 %
  ruch postępowy szybki: 47,8%

  STR: ogólnie 47,7%
  ruch postępowy 92,7 %
  ruch postępowy wolny 73,1 %
  ruch postępowy szybki: 73,3%

  ALH: ogólnie 1,9
  ruch postępowy wolny 1,1
  ruch postępowy szybki: 2,3

  BCF: ogólnie 7,4
  ruch postępowy wolny 4,4
  ruch postępowy szybki: 8,8

  Morfologia:
  formy prawidłowe: 3%
  formy nieprawidłowe: 97%

 51. JA Says:

  Witam, bardzo proszę o interpretację wyników mojego męża. Staramy się o dziecko, a do lekarza mam termin za kilka dni a jesteśmy bardzo ciekawi co do tych wyników.
  upłynnienie <60 min
  objętość 7,7 ml
  pH 7,6
  barwa szaro – opalizująca
  lepkość prawidłowa
  Aglutynacja nieobecna
  koncentracja plemników 119,8
  całkowita liczba plemników w ejakulacie 922,46
  ruch postępowy 10 oraz 92,25 mln ejakulat
  ruch całkowity 52% oraz 479,68 mln
  brak ruchu 48%
  zywotność 69% oraz 636,50 mln ejakulat
  plemniki o prawidłowej budowie 6% oraz 55,35 mln ejakulat
  koncentracja plemnikow okrągłych <5mln
  koncentracja leukocytów peroksydazo – dodatnich <1,0 mln

 52. AdrianP24 Says:

  Witam czy mógłbym prosić o interpretację moich wyników?(Wiek 22 lata) (Żylaki 3-go stopnia powrózka nasiennego pod lewym jądrem zdiagnozowane wcześniej)
  Ilośc nasienia: 2ml
  Barwa: mlecznożółta
  Odczyn pH: 9
  Upłynnienie: 90min
  Liczba plemników: 29 mln/ml
  Całkowita ilość plemników w ejakulacie: 58 mln/ejakulat
  Plemniki wg prawidłowej morfologii: 20%
  Ruchliwość ogólna: 33%
  Ruch postępowy szybki i wolny: 31%
  Agregacja: pojedyncze drobne zlepy w prep.

 53. em Says:

  Witam prosze o interpretację wyniku męża 35 lat
  Objętość 3, 5 ml
  PH 8, 0
  Barwa mleczno żółta
  Konsystencja płynna
  Wstępna ocena mikroskopowa
  W preparacie bezpośrednim stwierdza się obecność nabłonków płaskich, leukocytów 8-12wpw, erytrocytów św. 3-4 wpw, erytocytów cz. 6-7 wpw, pojedyńczych bakterii wpw oraz nielicznych pasmśluzu. Czas homogenizacji 25 minut. Żywotność wykazuje około 48 % plemników.
  IIlość plemników w 1 ml poniżej normy.
  Badanie ilosci plemnikow
  Plemniki żywe omruchu progresywno-spontanicznym 23 %
  Plemniki żywe o ruchu wolniejszym 12 %
  Plemniki żywe o ruchu w miejscu 13%
  Plemniki martwe 52%
  Ilosc plemników w 1 ml 10, 6 mln/ml
  Ilość plemników w ejakulacie 37, 1 mln
  Prosze o interpretację, lekarze wysyłają na nastepne badania czy robić posiew oraz szczegółowe badanie nasienia – komputerowa analiza nasienia?
  Dziękuję za pomoc

 54. eliza Says:

  zrobić badanie ogólne (nie koniecznie komputerowe) ale w dobrej placówce. te wyniki nie są złe, ale te opisy brzmią tak, jakby ten kto wykonuje to badanie nie dokształcał się w tej dziedzinie przez ostatnich kilkadziesiąt lat… dlatego choć parametry nie są złe to cały wynik jest trochę wątpliwy…

 55. proszen o diagnoze Says:

  objętośc ejakulatu 4 ml

  ph 7,7
  badanie mikroskopowe nasienia
  aglutynacja (-)stopień 1-4
  tzw.komórki okrągłe 0,5 mln/ml
  ruchliwość
  ruch postępowy 25%
  ruch całkowity 41%
  brak ruchu 59%
  koncentracja plemników 19% mln/ml
  morfologia plemniki o prawidlowej budowie 7%
  rozpoznanie asthenozoospermia

  Prosze o szybka konsultacje za kilka miesiecy chce zrobic inseminacje chciala bym wiedziec czy meża nasienie ma szanse na to bysmy zaszli w ciąże

 56. Dorota Says:

  objętośc ejakulatu 4 ml

  ph 7,7
  badanie mikroskopowe nasienia
  aglutynacja (-)stopień 1-4
  tzw.komórki okrągłe 0,5 mln/ml
  ruchliwość
  ruch postępowy 25%
  ruch całkowity 41%
  brak ruchu 59%
  koncentracja plemników 19% mln/ml
  morfologia plemniki o prawidlowej budowie 7%
  rozpoznanie asthenozoospermia

  Prosze o szybka konsultacje za kilka miesiecy chce zrobic inseminacje chciala bym wiedziec czy meża nasienie ma szanse na to bysmy zaszli w ciąże

 57. eliza Says:

  szanse ma ale to nie są też idealne parametry do inseminacji

 58. Andre Says:

  Proszę o diagnozę tego wyniku:

  abstynencja płciowa 4 dni
  abstynencja alkoholowa 4 dni

  objętośc ejakulatu 4,7 ml

  ciagliwosc (lepkosc) <1 cm
  pH 7,6
  liczba plemników w 1 ml 42 mln/ml
  liczba plemników o prawidłowej budowie 5 %
  plemniki patologiczne 95 %
  ruch postepowy 29 %
  – szybki postepowy 12
  ruch oscylujacy 10
  aglutynacja 0 %
  agregacja 0 %
  komórki okragłe <5 mln/ml
  – w tym leukocyty <0,1 mln/ml
  w tym komórki spermatogenezy > Liczne c. resztkowe!

 59. ELA Says:

  Witam proszę o interpretację wyniku badania nasienia:
  badanie nasienia- chemiczne
  – objetość- 2mln
  – zapach- typowy
  -odczyn-8 ph
  badanie mikroskopowe
  – liczba pleemników-74,8mln/ml
  -liczba leukocytów-0,3mln
  – plemniki o prawidłowej budowie- 60%
  -ocena ruchu:
  – szybki postępowy(a)- 35%
  – nieprawidłowy (c)- 15%
  – brak (d) 50%
  żywotność- 50 %
  Proszę o szczerą odpowiedź. Ela

 60. eliza Says:

  Parametry wyglądają prawidłowo, chociaż podana liczba plemników o prawidłowej budowie budzi podejrzenia ponieważ zwykle wartości dla morfologii nie przekraczają 30%, a u Was jest 60%… czyli laboratorium wykonuje to jakąś swoją metodą, inną niż zaleca WHO, więc za bardzo nei da się tego zinterpretować opierając się na normach WHO. chociaz przy pozostałych dobrych parametrach wydaje się, że wynik jest ok

 61. paula Says:

  prosze o pomoc w interpretacji wyników męża:
  Barwa – szara
  upłynnienie – 20
  Objętość – 5
  lepkość – 0
  PH – 8
  Koncentracja – 6
  Ruch postępowy – 19%
  Ruch całkowity – 48 %
  Brak ruchu – 52%
  Całkowita liczba pl. w ejakulacie 30 mln
  WBC 0,5 ml
  Morfologia – 3%
  Żywe plemniki 73 %
  Komórki okrągłe 1 ml
  z góry dziękuję

 62. martausia87 Says:

  Bardzo zależy mi na odpowiedzi – bardzo prosze o interpretację

 63. martausia87 Says:

  OCENA MAKROSKOPOWA
  OBJĘTOŚĆ 4,1 ML
  pH 7,8
  barwa- białoszara
  lepkość- podwyższona
  Aglutynacja- obecna 1 st.
  koncentracja plemników w 1 ml ejakulatu 25,0 mln/ml
  całkowita liczba plemników w ejakulacie 102,5 mln
  ruch postępowy 12%
  ruch całkowity 57,00 %
  brak ruchu 43,00%
  żywotność 59%
  plemniki prawidłowe 29,00%
  koncentracja komórek okrągłych Pon.5,0 mln/ml
  w tym leukocytów peroksydazo- dodatnich Pon. 1,0 mln/ml

 64. eliza Says:

  obniżony ruch postępowy plemników oraz podwyższona lepkość. poza tym w granicach normy

 65. Łukasz89 Says:

  Witam dzisiaj byłem na badaniu nasienia i otrzymałem wyniku. Nie ukrywam że trochę się załamałem. Dodam jednak ze klinika wymagała 3-5 dni wstrzemięźliwości płciowej ja troszke skłamałem i miałem 1,5. Poza tym piłem alkochol w ciągu ostatnich 5 dni i miałem styczność z papierosami. Czy to mogą być powody tak słabego wyniku? Co z tą ruchliwością A? 0%;/ czy to jest czymś spowodowane czy juz tak poprostu mam?:(

  Wygląd próbki: prawidłowa
  Czas upłynnienia: 10
  Objętość: 3,0
  Lepkość: +
  pH: 8,20

  Liczba plemników: 5,03mln/ml
  liczba plemników w ejakulacie: 15,09mln
  aglutynacja: brak

  Ogólny % ruchliwych: 14,89%
  Ruch szybki A: 0,00%
  Ruch wolny B: 4,26%
  Ruch w miejscu: 10,64%
  Brak ruchu D: 85,11%

  !!! prosze o odp?

 66. eliza Says:

  Słaby wynik niestety. Znacznie obniżona ruchliwość plemników i obniżona ich ilość

 67. Olga81 Says:

  Witam. Wczoraj odebraliśmy wyniki badania nasienia męża. Chciałabym prosić o konsultację. Większość parametrów niby mieści się w normach, ale występują nieprawidłowości w budowie i badaniu HOS. Czy mamy szansę na naturalne poczęcie z takimi wynikami:
  okres abstynencji-4 dni
  barwa-kremowo mleczna
  pH-8
  objętość 3,5
  lepkość- (-)
  czas upłynnienia-25 min
  plemniki w 1 ml nasienia-51 mln/ml
  w całym ejakulacie-178,5
  komórki okrągłe-0,5
  leukocyty (POX dodatnie)- 0,1
  a-ruch postępowy-27
  b-ruch nie postępowy-17
  c-brak ruchu- 56
  leukocyty- 0-2wpw
  erytrocyty-nieobecne
  aglutynacja nie występuje
  plemniki żywe-64%
  martwe-36
  komórki spermatogenezy-1%
  plemniki prawidłowe-8%
  główka duża-0
  główka mała-10
  amorficzna-71
  gruszkowata-1
  wrzecionowata-0
  podwójna-1
  z kroplą cytoplazmy-1
  defekt wstawki-5
  defekt witki-3
  test oporności hypoosmotycznej (HOS)-45%
  MAR-IgG bezpośredni-negatywny -2,0%
  MAR-IgA bezpośredni-negatywny -2,0%
  poziom fruktozy w nasieniu-90,7
  Bardzo proszę o odpowiedź.

 68. eliza Says:

  Tak, z pewnością z takim wynikiem macie szanse na naturalne poczęcie, choć nawet prawidłowy wynik badania ogólnego nasienia nie daje takiej 100% gwarancji, bo trzeba wziąć pod uwagę jeszcze masę innych czynników (po obu stronach).

 69. Mikołaj Says:

  Nie rozumiem jednej, acz ważnej kwestii.. czy ktos może wyjaśnić…
  jeśli :
  żywotność plemników: >= 58% żywych plemników
  oraz
  ruchliwość plemników: >= 32% plemników o ruchu postępowym
  to czy owa ruchliwośc dotyczy 32% całej populacji (łącznie z nieżywymi) czy tylko tych tych żywych, czyli sumarycznie (a właściwie iloczynowo) ruch postępowy wykazuje 0,32*0,58 = 18,5% całej populacji. Pytam, bo u mnie np. w badaniu wykazano po prostu 30% ruchliwych a 70% nieruchliwych (czyli jak rozumiem łącznie z nieżywymi), a nie ma wcześniej informacji bezwzględnej ile zywych, a ile nieżywych… I nie wiem czy owe 30% to dobrze, czy za mało.

 70. eliza Says:

  ruchliwość plemników wyraża się na wszystkie plemniki (żywe i nieżywe), czyli 32% plemników o ruchu postępowym wśród WSZYSTKICH plemników. Norma ruchliwości postępowej plemników to 32% lub więcej. Jeśli Ty masz 30% ruchliwych (ale nie napisano czy postępowo czy po prostu ruchliwych, w co trzeba także wliczyć „bezużyteczny” ruch w miejscu) to teoretycznie jest poniżej normy, chociaż ocena całego wyniku powinna być oparta jeszcze o ocenę liczebności… (czasem ktoś ma dużo plemników, a trochę gorszy odsetek ruchliwości, ale i tak w wartościach bezwzględnych ma więcej plemników ruchliwych niż ktoś kto ma dobry odsetek plemników ruchliwych a jednocześnie marną liczbę)

 71. Olga81 Says:

  Dziękuję za odpowiedź. Pytam bo mój ginekolog ze względu na wynik testu hos, no i moje PCOS zalecił in vitro, a dopiero co miałam kauteryzację jajników żeby pobudzić owulację. Zdziwiło mnie to, że od razu zalecił in vitro bez żadnych innych prób.

 72. wyniki Says:

  LEKARZ POWIEDZIAŁ ZE KWALIIKUJEMY SIĘ DO in vitro.
  PROSZE O INTERPRETACJE WYNIKÓW I JAK DUZA JEST SZANSA NA NATURALNE POCZĘCIE?
  Badanie nasienia zakres podstawowy
  abstynencja płciowa 4 dni dni 2 7,00
  abstynencja alkoholowa 4 dni dni
  prawidłowa powy¿ej 2 dni
  upłynnienie dostarczono min
  prawidłowe do 60 min
  konsystencja płyn płyn
  ciagliwosc (lepkosc) <1 cm 0 1,00
  objetosc ejakulatu 4,2 ml 1,5 5,00 ~
  pH 7,3 7,2 8,00 ~
  liczba plemników w 1 ml 2,1 mln/ml 15 120,00 L
  liczba plemników o prawidłowej
  budowie
  1 % 4 L
  plemniki patologiczne 99 % 96,00 H
  ruch postepowy 22 % 32 L
  – szybki postepowy 12
  ruch oscylujacy 10
  aglutynacja 0 % 0 10,00 ~
  agregacja 0 % 0 10,00 ~
  komórki okragłe <5 mln/ml 0 5,00
  – w tym leukocyty 2,1 mln/ml 0 1,00 H
  CENTRUM MEDYCZNE LUXMED

  – w tym komórki
  spermatogenezy
  0,1 mln/ml 0 1,00 ~

 73. pablo Says:

  upłynnienie 10
  objętość 2,50
  ph 7,60
  aglutynacja brak
  agregacja brak
  koncentracja plemników 42,38
  całkowita liczba plemników w ejakulacie 105,95
  ruch postępowy 54,55
  ruch całkowity 61,36
  brak ruchu 38,64
  koncentracja komórek okrągłych 0

  Proszę o szybką interpretację wyników
  Z góry bardzo dziękuję za pomoc

 74. pawelm Says:

  Witam,
  Prosiłbym o interpretacje moich wyników – niestety bardzo niepokoi mnie mała koncentracje plemników
  -objętość 6ml
  -ph 7,5
  -aglutynacja brak
  -koncentracja 1,4 mln/ml, 8,3 mln/ejakulat
  -szybki ruch postępowy A 28%
  -wolny ruch postępowy B 0%
  -ruch w miejscu C 4%
  -brak ruchu D 68%
  -całkowita droga przebyta przez plemnik vcl 54,6
  -droga przebyta przez plemnik ruchem prostolinijnym vsl 20,2
  -wygładzona droga przebyta przez plemnik vap 34,7
  Bardzo proszę o interpretacje oraz ewentualnie informacje jak można zwiększyć koncentrację plemników

 75. Pabiś Says:

  Proszę o interpretacje badania ogólnego nasienia:
  Barwa:szaro-opalizująca,półprzezroczysta
  upłynnienie: zupełne po 30 min.
  PH=9
  Objętość: 4ml
  Ilość plemników w 1 ml: 550.000
  W preparacie:
  Leukocyty 3-4 wpw
  formy młode plemników 0-1 wpw
  Ruchliwość: 60% wykazuje ruch żwawy
  25% wykazuje ruch drgający
  15% wykazuje brak ruchu
  Morfologia: 48% wykazuje prawidłową budowę
  42%wykazuje patologiczne zmiany
  w tym: 29%-nieprawidłowe witki,
  2%-zmiany w obrębie wstawki
  21%-zmiany w obrębie główki

 76. PABLO31 Says:

  Mam pytanie czy na podstawie poniższych wyników jest możliwe naturalne
  zapłodnienie i czy są wymagane jakiekolwiek inne badania?ABSTYNENCJA SEKSUALNA PONAD MIESIĄC
  Oto wyniki:
  – Upłynnienie po 30 min: słabe
  – Objętość (ml): 4.0
  -pH: 7.6
  -Lepkość(+,++,+++): (+)
  – Aglutynacja (-,+,++,+++): (+++)
  Leukocyty, kom. okrągłe: 2-3 wpw

  RUCHLIOWOŚĆ I LICZBA PLEMNIKÓW

  – Ruch postępowy szybki (typ a): 17,4%
  – Ruch postępowy wolny (typ b): 21,00%
  – Ruch nieposytępowy (typ c): 20,8%
  – Nieruchome (typ d): 40,9%
  – Typ a+b: 38,3%

  LICZBA PLEMNIKÓW

  – typ a: 13,0/ml, 51,8 w ejakulacie
  – typ b: 15,6/ml, 62,5 w ejakulacie
  – typ c: 15,5/ml, 62,0 w ejakulacie
  – typ d: 30,5/ml, 122,0 w ejakulacie
  – typ a+b: 28,6/ml, 114,4 w ejakulacie
  – liczba plemników: 74,6/ml, 298,4 w ejakulacie

  Bardzo proszę o jakąkolwiek interpretację i poradę.

 77. PABLO31 Says:

  Mam pytanie czy na podstawie poniższych wyników jest możliwe naturalne
  zapłodnienie i czy są wymagane jakiekolwiek inne badania?ABSTYNENCJA SEKSUALNA PONAD MIESIĄC
  Oto wyniki:
  – Upłynnienie po 30 min: słabe
  – Objętość (ml): 4.0
  -pH: 7.6
  -Lepkość(+,++,+++): (+)
  – Aglutynacja (-,+,++,+++): (+++)
  Leukocyty, kom. okrągłe: 2-3 wpw

  RUCHLIOWOŚĆ I LICZBA PLEMNIKÓW

  – Ruch postępowy szybki (typ a): 17,4%
  – Ruch postępowy wolny (typ b): 21,00%
  – Ruch nieposytępowy (typ c): 20,8%
  – Nieruchome (typ d): 40,9%
  – Typ a+b: 38,3%

  LICZBA PLEMNIKÓW

  – typ a: 13,0/ml, 51,8 w ejakulacie
  – typ b: 15,6/ml, 62,5 w ejakulacie
  – typ c: 15,5/ml, 62,0 w ejakulacie
  – typ d: 30,5/ml, 122,0 w ejakulacie
  – typ a+b: 28,6/ml, 114,4 w ejakulacie
  – liczba plemników: 74,6/ml, 298,4 w ejakulacie

  Bardzo proszę o jakąkolwiek interpretację i poradę

 78. miele2012 Says:

  Witam,
  Zwracam się z prośbą o interpretację nasienia mojego partnera, wiek- 28 lat.
  Badanie ogólne nasienia – analiza komputerowa po 1 godzinie
  Wynik: Czas trwania abstynencji: 3 dni
  Czas upłynnienia: 25 min
  Sposób upłynnienia: samoistne
  Barwa : przejrzysta
  Zapach: swoisty
  Objętość ejakulatu: 4.00 ml
  Odczyn (pH): 8.2
  Liczba komórek okrągłych 9.60 mln/ml norma< 5.00
  Liczba leukocytów 3.50 mln/ml norma < 1.00
  Komentarz do preparatu:
  W preparacie bezpośrednim brak plemników.
  Ruch plemników w osadzie: typ A – 0 plemników
  typ B – 8 plemników
  typ C – 4 plemniki
  typ D – 17 plemników
  Żywotność z osadu: Żywe- 71% Martwe- 29 %
  Bardzo nas niepokoją te informacje w komentarzu, barwa, brak plemników w preparacie bezp. oraz komórki okrągłe i leukocyty.
  Czy w ogóle wchodzi w grę jakieś leczenie, żeby była szansa na naturalną ciążę? Dziękuję bardzo za odpowiedź.

 79. AniczkaPugaczyk Says:

  Witam!Proszę o interpretacje wyników
  -Upłynnienie 20
  -Objętość 5,4
  -Lepkość 2
  -pH 8,3
  -Koncentracja 86
  -Ruch postępowy(%) 21
  -Ruch całkowity(%) 58
  -Brak ruchu(%) 42
  -Całkowita liczba pl.w ejakulacie(mln) 464,4
  -WBC (mln/ml) 0
  -Morfologia (%) 4
  -Żywe plemniki (%) 81
  -Aglutynacja 0
  -Komórki okrągłe(mln/ml) 1

  Dziękuję 🙂 pozdrawiam

 80. Grzegorz Says:

  Witam, staramy się z żoną o dziecko. Wykonałem badanie komputerowe nasienia. Wyniki są następujące.:
  3 dni abstynencji
  czas upłynnienia 15 min.
  objętość 6,1 ml
  pg 8,1
  aglutynacja brak
  komórki okrągłe <1mln/ml
  liczba plemników w 1 ml ejakulatu 2,2 mln/ml
  całkowita liczba plemników w ejakulacie 13,1 mln/ejak.
  plemniki o ruchu progresywnym 16%
  plemniki o ruchu progresywnym szybkim A 12%
  plemniki o ruchu progresywnym wolnym B 4%
  plemniki o ruchu nieprogresywnym C 8%
  plemniki nieruchome D 76%
  ruchliwość A+B+C 24%
  liczba plemników progresywnych A+B 0,3 mln/ml
  plemniki o prawidłowej budowie 2%
  plemniki o nieprawidłowej budowie 98%
  nieprawidłowości główki 96%
  nieprawidłowości części pośredniej 14%
  nieprawidłowości witki 15%
  reszta cytoplazmatyczna 3%

  Proszę o odpowiedź, jak bardzo to są złe wyniki, czy to oznacza moją całkowitą bezpłodność, co robić w takiej sytuacji?

 81. dorota Says:

  Proszę i interpretacje wyników .
  oJ 2,7
  Czas uplynnienia 30
  Objętość 2,7
  Liczba plem.o,5
  Całkowita lliczba plemn.1,35
  Ruchliwość
  Szybko ruch linearny 0
  Wolny ruch lub.0
  Brak ruchu 1
  Nieruchome99
  Morfologia
  Prawidlowa 0
  Patologia główki 100
  Patologia wstawki 0
  Patologia witki0
  Leukocyty 0,8
  Inne okrągłe komórki 0,2
  Nablonki wpw 0-1-2
  Aglutynacja +
  Flora bakteryjna+

 82. Franciszek Says:

  Bardzo proszę o odpowiedź, czy duża koncentracja i ilość plemników w nasieniu kompensuje niską ruchliwość?

  Abstynencja płciowa 3 dni (wcześniej 14 dni)
  Obj. 3,1 ml
  aglutynacja: brak
  upłynnnienie: 40 min
  lepkość: prawidłowa
  PH 7,4
  liczba komórek okrągłych: 0,3 mln/ml w tym leukocytów: 0,1 mln/ml
  Koncentracja: 155,3 mln/ml
  Całkowita liczba w ejakulacie: 481,5 mln
  Żywotność (test eozynowy) 67%

  Ocena ruchliwości:
  ruch postępowy a+b= 8% (12,3 mln/ml)
  ruch niepostępowy c=6% (8,8 mln/ml)
  nieruchome= 86% (134 mln/ml)

  Ocena morfologii:
  Plemniki prawidłowe 5%
  Plemniki nieprawidłowe 95%
  Wady główki 95%
  wady wstawki 29%
  Wady witki 35%
  Krople cytoplazmatyczne 3%
  Indeks teratospermii 1.7

  Ginekolodzy mówią, ze przy takich wynikach jedyna nadzieja to inseminacja. Proszę powiedzieć, czy mamy jeszcze szansę na naturalne poczęcie?

 83. Esti Says:

  Rozszerzone badanie nasienia: SOME+HOS
  Typ I Typ II Typ III Typ IV
  a 8 14 20 2
  b 1 9 4 4
  c 4 5 5 6
  d 3 2 2 1
  e 2 1 1 1
  f 1 2 1 0
  g 0 1 0 0
  Informacje dodatkowe: a-g: stopień reakcji witki w środowisku hypoosmotycznym (HOS).
  Sperm organelle morphology examination (SOME).
  Typ I: prawidłowa morfologia główki plemnika, brak wakuoli;
  Typ II: prawidłowa morfologia główki plemnika, jedna lub dwie małe wakuole;
  Typ III: prawidłowa morfologia główki plemnika, więcej niż dwie małe wakuole lub jedna duża wakuola;
  Typ IV: nieprawidłowa morfologia główki plemnika i/lub duże wakuole.
  prosze o pomoc , nie mam pojecia czy to sa dobre wiesci?

 84. dayson Says:

  Proszę o interpretacje 🙂
  ilosc nasienia 4.0
  barwa mlecznozolta
  pH 8.5
  upłynnienie – nieupłynnione po 120min
  liczba plemników 53.0 mln/ml
  całkowita ilośćplemników w ejakulacie 212mln
  plemniki o prawidłowej morfologii wdl WHO 29.0%
  ruchliwosc ogólna 44.0 %
  ruch postępkowy szybki i wolny(A i B) 34.0%
  agregacja plemników: dośc liczne male złogi śluzu z uwięzionymi plemnikami

  leukocyty 8-12(wpw)
  erytrocyty 0-2(wpw)
  nabłonki 0-10 (wpw)

 85. Adam Says:

  Witam,

  W moim badaniu rozszerzonym wyszlo ze mam tylko 1% prawidlowych plemikow.

  Glowny problem jest z budowa glowki: 30% gruszkowate oraz 24% amorficzne. Dodatkowo 85% posiada nieprawidlowy akrosom.

  Co to oznacza?

 86. sami Says:

  Witam prosze o interpretacje wyniku:
  Objetosc:5,6
  Ph 8
  Koncentracja plemnikow w 1 ml ejakulatu 62 mln/ml
  Calkowita liczba plemnikow w ejakulacie 347,2 mln
  Ruch postwpowy 80%
  Ruch calkowity 83%
  Brak ruchu 17%
  Zywotnosc 85%
  Plemniki o prawidlowej budowie 2,5 %

 87. maz Says:

  Witam serdecznie prosiłbym o analizę moich wyników badań. moje pierwsze badanie, 3 dni po ejakulacji

  upłynnienie 45
  objętość 3
  pH 8,5
  barwa mleczna
  lepkosc prawidłowa

  aglutynacja obecna + (do 10 plemników w skupieniach)
  koncentracja plemników 17,5
  całkowita liczba w ejakulacie 52,3
  ruch postepowy 75
  całkowity 90
  brak 10

  zywotnosc 70
  prawidlowa budowa 10
  koncentracja komorek okraglych 1,8
  -//- leukocytów 0,9
  bakterie poj wpw
  nabłonki pł.poj wpw
  inne leukocyty 2-3wpw

  badanie polecone ponieważ zona poroniła już dwukrotnie.

 88. Kolpak Says:

  Prośba o interpretacje.

  Prośba o interpretacje, zwłaszcza tych uwag na dole:

  Upłynnienie (min.) – 10
  Objętość (ml.) – 4,6
  pH – 7,9
  Barwa – przezroczysta
  Lepkość – prawidłowa
  Koncentracja pl. – uwagi poniżej
  Całkowita liczba pl. w ejakulacie – uwagi poniżej
  Ruch postępowy – uwagi poniżej
  Ruch całkowity – uwagi poniżej
  Brak ruchu – uwagi poniżej
  Aglutynacja (stopień) – brak
  Agregacja – brak
  Koncentracja kom. okrągłych – 0,6

  „Uwagi: W preparacie bezpośrednim stwierdzono obecność 3 plemników wykazujących ruch postępowy, 1 plemnika wykazującego ruch niepostępowy oraz 3 nieruchomych plemników.
  Ejakulat odwirowano. W osadzie znaleziono pojedyncze plemniki co kilka pól widzenia zarówno wykazujące ruch jak i nieruchome.”

  Dodam, że na 3 i 2 dni przed badaniem spożywałem niewielką ilość alkoholu.
  Abstynencja seksualna ok 7 dni.

 89. eliza Says:

  No cóż – wynik wskazuje na skrajnie niską ilość plemników w nasieniu. Zdecydowanie badanie powinno być powtórzone po ok 2 miesiącach (trzeba zwrócić uwagę aby oddać do badania całą objętość, nic nie uronić) – jeśli wynik się powtórzy konieczna dalsza diagnostyka przyczyn takiego stanu. Zajście w ciąże z takim wynikiem raczej mało prawdopodobne niestety…

 90. Michał Straszyn Says:

  Witam,

  proszę o interpretacje wyników.

  Czas trwania abstynencji 10 ! dzień 2 – 7
  Czas upłynnienia 60 min do 60
  Sposób upłynnienia samoistne samoistne
  Barwa żółtawa szarobiała – mleczna
  Zapach swoisty swoisty
  Objętość ejakulatu 3.00 ml > 1.50
  Odczyn (pH) 8.0 > 7.2
  Liczba plemników w 1 ml 6.10 mln/ml > 15.00
  Liczba plemników w ejakulacie 18.30 mln > 39.00
  Liczba komórek okrągłych 0.20 mln/ml 58
  Plemniki martwe 37 % –
  Plemniki o szybkim ruchu 9 % –
  postępowym (VSL>11um/s,
  VAP>25um/s)
  Plemniki o wolnym ruchu 2 % –
  postępowym (VSL>11um/s,
  25>VAP>5um/s)
  Suma plemników o ruchu 11 % > 32
  postępowym
  Plemniki o ruchu niepostępowym 2 % _
  (VSL<11um/s lub VAP 34
  toru (VAP)
  Średnia prędkość ruchu 32.1 um/s > 27
  postępowego (VSL)
  Średnia prędkość względem 45.8 um/s > 46
  zarejestrowanego toru (VCL)
  Średnia amplituda bocznych 1.4 um 3.1 – 4.5
  odchyleń główki plemnika (ALH)
  Średnia częstotliwość bocznych 27.5 Hz > 10.5
  odchyleń główki plemnika (BCF)
  Prostoliniowość (STR) 89.0 % > 74
  Liniowość ruchu (LIN) 69.0 % > 54
  Średni współczynnik kształtu 62 % 67 – 79
  główki (Elongation)
  Test hypoosmotyczny (HOS) 60 % > 58

 91. izunia Says:

  Witam, proszę o interpretacje wyników męża
  Czas abstynencji 7 dni
  Czas upłynienia60 minut
  Sposób upłynienia samoistne
  Barwa szarobiała
  Zapach swoisty
  Objętość ejakulatu 6.20
  Odczyn 8.0
  Liczba plemników w 1 ml 28.50
  Liczba plemników w ejakulacie 176.70
  Liczba komórek okrągłych 0.40
  Plemniki żywe 69%
  Plemniki martwe 31%
  Plemniki o szybkim ruchu postępowym 18%
  Plemniki o wolnym ruchu postępowym 6%
  Suma plemników o ruchu postępowym 24%
  Plemniki o ruchu niepostępowym 6%
  Plemniki nieruchome 70%
  Średnia prędkość przeciętnego toru 33.5
  Średnia prędkość ruchu postępowego 29
  Średnia prędkość względem zarejestrowanego toru 46.3
  Średnia amplituda bocznych odchyleń główki plemnika 2.0
  Średnia częstotliwość bocznych odchyleń główki 25.6
  Prostoliniowość 85%
  Liniowość ruchu63%
  Średnia współczynnik kształtu główki 69%
  Test hysoosmotyczny 67%

 92. eliza Says:

  Nieco obniżona ruchliwość, poza tym ok. Sprobujcie zrobić następne badanie po nieco krótszym niż 7 dni czasie wstrzemięźliwości – to czasem pomaga „na ruchliwość”

 93. aaadaa Says:

  Witam,
  Prosiłbym o interpretacje moich wyników:

  Czas trwania abstynencji 10
  Czas upłynnienia 60
  Sposób upłynnienia samoistne
  Barwa żółtawa
  Zapach swoisty
  Objętość ejakulatu 2.50 _
  Odczyn (pH) 8.5
  Liczba plemników w 1 ml 30.80
  Liczba plemników w ejakulacie 77.00 mln
  Liczba komórek okrągłych 0.90 mln/ml
  Plemniki żywe 76%
  Plemniki martwe 24%
  Plemniki o szybkim ruchu postępowym (VSL>11um/s, VAP>25um/s) 32%
  Plemniki o wolnym ruchu postępowym (VSL>11um/s, 25>VAP>5um/s) 8%
  Suma plemników o ruchu postępowym 40%
  Plemniki o ruchu niepostępowym (VSL<11um/s lub VAP<5um/s) 10%
  Plemniki nieruchome (VSL=0um/s, VAP=0 um/s) 49 %
  Średnia prędkość przeciętnego toru (VAP) 38.2 um/s
  Średnia prędkość ruchu postępowego (VSL) 31.5 um/s
  Średnia prędkość względem zarejestrowanego toru (VCL) 57.7 um/s
  Średnia amplituda bocznych odchyleń główki plemnika (ALH) 2.6 um Średnia częstotliwość bocznych odchyleń główki plemnika (BCF) 6.6Hz
  Prostoliniowość (STR) 82.0%
  Liniowość ruchu (LIN) 56.0%
  Średni współczynnik kształtu główki (Elongation) 66%
  Test hypoosmotyczny (HOS) 74%

 94. grzesiiuu Says:

  objętość 1.0 ml
  barwa mleczna
  stopień zmętnienia prawidłowa
  woń swoista
  ph 9.0
  liczba plemników 26.20L mln w ml. ( 60-120)
  plemniki żywe 21.20 mln w ml
  plemniki martwe 5.00 mln w ml

  moze mi ktos cos na ten temat powiedziec

 95. Powiew nasienia Says:

  Witam co oznacza wynik posiew nasienia poniżej 1000 CFU/ml dobrze czy źle ?

 96. Chrupka Says:

  Witam, proszę o interpretację wyników nasienia mojego męża.
  Liczba dni od ostatniej ejakulacji 2.
  Upłynnienie (min)<60
  Objętość(ml) 2,9
  pH 8,1
  Barwa prawidłowa
  Lepkość Zwiększona
  Aglutynacja Brak
  Koncentracja plemników(mln/ml) 5
  Całkowita liczba plemników(mln/ejakulat) 14,50
  Ruch postępowy % 4
  mln/ejakulat 0,6
  Ruch całkowity % 61
  mln/ejakulat 8,8
  Bark ruchu % 39
  Plemniki o prawidłowej budowie % 1
  mln/ejakulat 0,1
  Koncentracja komórek okrągłych (mln/ml) <5
  Koncentracja leukocytów peroksydazo-dodatnich <1

 97. domi Says:

  witam czy ktoś pomorze mi zinterpretować wyniki nasienia barwa szara upłynienie 40 objętość 2 lepkość 8 pH 8,3 koncentracja 44 ruchy postępowe 19 ruch całkowity 48 brak ruchu 52 całkowita liczba pl w ejakulacie 88 WBC 1,5 morfologia 4 żywe plemniki 82 aglutynaccja 0 komórki okrągłe 2 z góry dziekuje za pomoc 😉

 98. kiki Says:

  Mam wyniki nasienia męża.Proszę o zapoznanie się szczerą interpretację z oceną naszych szans na posiadanie dziecka naturalną metodą.W nawiasie podam zawsze wartość referencyjną.Czas od ostatniej ejakulacji 5-6dni.
  Upłynnienie(min.)-20(_1,5ml)
  pH-8(>_7,2)
  Barwa-szara
  Lepkość-2(_15mln/ml)
  Całkowita liczba plemników(mln/ejakulat)-187,50(>_39mln/ejakulat)
  Ruch postępowy(mln/ejakulat+%)-71,3((>_12,5mln/ejakulat tj 38%(>_32%)
  Ruch całkowity(mln/ejakulat+%)-140,6((>_15,6mln/ejakulat tj 75%(>_40%))
  Brak ruchu-25(%)
  Żywotność(mln/ejakulat+%)-161,3((22,6mln/ejakulat tj 86%(>_58%))
  Plemniki o prawidłowej budowie(mln/ejakulat+%) – 7,5((>_1,6mln/ejakulat tj 4%(>_4%)) – TEN WSKAŹNIK Z TEGO CO WIDZĘ JEST NA DOLNEJ GRANICY NORMY
  Koncentracja komórek okrągłych(mln/ml)-1(<5mln/ml)
  Koncentracja leukocytów peroksydazo-dodatnich(mln/ml)-0(<1mln/ml)
  Proszę o pomoc.

 99. aleks Says:

  Witam, jestem po wazektomi prosze o interpretacje wyniku
  aglutenacja – brak
  liczba plemników 1mln/ml
  całkowita liczba 4,1 mln
  ruchliwość A+B 7%
  typa A-2%
  typ b – 5%
  typ c – 56%
  typ d – 37%
  a+B+c>40%
  liczba plemnikow a+b 0,1mln/ml
  liczba plemnikow progresywnych 0,0 mln/ml

 100. eliza Says:

  po wazektomii nie powinno byc wcale plemników w nasieniu… albo badanie jest wykonane zbyt wczenie po zabiegu albo zabieg byl nie skuteczny…

 101. Fresh Says:

  Witam, proszę o interpretacje wyników:

  Czas abstynencji 4 dni
  Czas upłynienia 30 minut
  Sposób upłynienia samoistne
  Barwa szarobiała
  Zapach swoisty
  Objętość ejakulatu 2.7 ml
  Odczyn 8.0
  Liczba plemników w 1 ml 56.17 mln/ml
  Liczba plemników w ejakulacie 151.66 mln
  Liczba komórek okrągłych 0.60 mln/ml
  Plemniki o szybkim ruchu postępowym 5%
  Plemniki o wolnym ruchu postępowym 4%
  Suma plemników o ruchu postępowym 9%
  Plemniki o ruchu niepostępowym 5%
  Plemniki nieruchome 86%
  Plemniki o szybkim ruchu postępowym 2,81 mln/ml
  Plemniki o wolnym ruchu postępowym 2,25 mln/ml
  Plemniki o ruchu niepostępowym 2,81 mln/ml
  Plemniki nieruchome 48,31 mln/ml
  Średnia prędkość przeciętnego toru 18,7 um/s
  Średnia prędkość ruchu postępowego 10,3 um/s
  Średnia prędkość względem zarejestrowanego toru 37.6 um/s
  Średnia amplituda bocznych odchyleń główki plemnika 2.0 um
  Średnia częstotliwość bocznych odchyleń główki 5,0 Hz
  Prostoliniowość 53,4%
  Liniowość ruchu 25,9%
  Plemniki żywe 60%
  Plemniki martwe 40%

  Bardzo proszę o odpowiedź. Z góry bardzo dziękuję za pomoc.

 102. Maciej Says:

  Witam, proszę o interpretację wyników:

  Czas abstynencji 4 dni
  Czas upłynienia 30 minut
  Sposób upłynienia samoistne
  Barwa szarobiała
  Zapach swoisty
  Objętość ejakulatu 2.7 ml
  Odczyn 8.0
  Liczba plemników w 1 ml 56.17 mln/ml
  Liczba plemników w ejakulacie 151.66 mln
  Liczba komórek okrągłych 0.60 mln/ml
  Plemniki o szybkim ruchu postępowym 5%
  Plemniki o wolnym ruchu postępowym 4%
  Suma plemników o ruchu postępowym 9%
  Plemniki o ruchu niepostępowym 5%
  Plemniki nieruchome 86%
  Plemniki o szybkim ruchu postępowym 2,81 mln/ml
  Plemniki o wolnym ruchu postępowym 2,25 mln/ml
  Plemniki o ruchu niepostępowym 2,81 mln/ml
  Plemniki nieruchome 48,31 mln/ml
  Średnia prędkość przeciętnego toru 18,7 um/s
  Średnia prędkość ruchu postępowego 10,3 um/s
  Średnia prędkość względem zarejestrowanego toru 37.6 um/s
  Średnia amplituda bocznych odchyleń główki plemnika 2.0 um
  Średnia częstotliwość bocznych odchyleń główki 5,0 Hz
  Prostoliniowość 53,4%
  Liniowość ruchu 25,9%
  Plemniki żywe 60%
  Plemniki martwe 40%

  Bardzo proszę o odpowiedź. Z góry bardzo dziękuję za pomoc.

 103. eliza Says:

  dzien dobry, plemniki mają obniżoną ruchliwość postępową… na wyniku suma wynosi 9%, a powinno być wg norm 32%… pozostale parametry są ok

 104. Maciej Says:

  Dzień dobry. Dziękuję za odpowiedź. A czy to oznacza niķłe szanse na zapłodnienie?

 105. eliza Says:

  póki w nasieniu są plemniki ruchliwe postępowo to nie możemy zapłodnienia wykluczyć, choć przy wyniku 9% te szanse faktycznie wydają się być nikłe (choć zapewne istnieją, i są zależne tez od wielu innych czynników). W Pana przypadku ważne aby ustalić czy ten wynik jest taki zawsze czy to jakaś „chwilowa niedyspozycja”… należałoby „wdrożyć styl życia” sprzyjający jakości plemników (tutaj więcej: http://badanie-nasienia.pl/artykuly-i-opracowania/czynniki-majace-negatywny-wplyw-na-jakosc-nasienia-podsumowanie/) i powtórzyć badania za jakieś 3 miesiące

 106. Kaska Says:

  Witam. Proszę o interpretację. Uplynnienie po 30 minutach, PH 9. Objętość 1ml. Leukocyty 5-7wpw, formy młode plemników 2-3wpw, erytr świeże 2-4wpw, ruchliwość 70% wykazuje ruch żwawy, 10 ruch drgajacy,20 brak ruchu, morfologia 25% prawidłowa budowa, 75% patologiczne zmiany ( powinno nas to martwić??) W tym 37% zmiany w obrębie główki, 7% zmiany w obrębie wstawki,31% zmiany e obrębie witki. Z góry dziękuję za pomoc

 107. eliza Says:

  ten wynik dziwnie wygląda… nie ma słowa o koncentracji plemników a używana w nim nomenklatura nie jest zgodna z obowiązującymi rekomendacjami dla diagnostów ws wykonywania badania nasienia, dlatego nie chcę tego wyniku komentować, bo mam wątpliwości co do wykonania tego badania. trudno dawać jakieś wskazówki na podstawie takiego wyniku… mogą Państwo napisac gdzie wykonano to badanie?

 108. Ola Says:

  Proszę o interpretację.
  Czas od ejakulacji:2 dni
  Koncentracja plemników: 27,75
  Liczba plemników w ejakulacie:97,13
  Ruch postępowy: 16%
  Ruch postępowy: 15,83mln
  Ruch całkowity: 55%
  Euch całkowity:53,71mln
  Brak ruchu: 44,7
  Żywotność: 61%
  Żywotność: 59.25
  Plemniki prawidłowe: 2%
  Plemniki prawidłowe: 1.94
  Czy jest szansa na naturalne zapłodnienie? Jesteśmy po jednym poronieniu.

 109. eliza Says:

  Wynik co prawda jest nieprawidłowy w zakresie morfologii i ruchliwości postępowej, ale skoro byli Państwo już w ciąży z takim wynikiem to znaczy (a może w tamtym czasie parametry były inne – trudno powiedzieć), że nie jest tak źle… pojedynczego poronienia nie można przypisywac jakości nasienia, dopiero przy pogłębionej diagnostyce nawracających poronień szuka się jego przyczyny… choć rozumiem, że to jest dla Państwa bardo przykre, ale jedno poronienie traktuje się raczej jako „przypadek” a nie tendencję… a jakość nasienia zawsze można próbować nieco poprawić dla zwiększenia swojej szansy: polecam ten artykuł: http://badanie-nasienia.pl/artykuly-i-opracowania/czynniki-majace-negatywny-wplyw-na-jakosc-nasienia-podsumowanie/
  powodzenia

 110. Anna Says:

  Witam, prosze o interpretacje wyniku.
  Objetosc 5,8 ml
  Komorki okragle <5
  pH 8,1
  Liczba plemnikow 0,2 mln/ml
  Ruch ogolem 51%
  Plemniki o ruchu progresywnym 34%
  Plemniki o ruchu nieprogresywnym 17%
  Plemniki nieruchome 49%
  Analizowano 12 plemnikow w 20 polach widzenia

 111. eliza Says:

  tutaj jest problem, bo liczba plemników jest na prawdę bardzo niska (0,2 mln na mililitr przy normie 15 mln)… niestety to bardzo niewiele… należy wykluczyć nieprawidłowe oddania nasienia, wysoką gorączkę w ostatnich 3 miesiącach, i najlepiej za około 2 miesiące powtórzyć badania, aby upewnić się, że nie jest to stan przejściowy…

 112. Sylwia Says:

  Prosze o interpetacje – badanie z 20.02.2019, maz w listopadzie bral przez 2 tyg leki na stan zapalny uda (z ktorym hcodzil przez miesiac wczesniej).

  Abstynencja 6dni
  Czas uplynnienia 20min
  objetosc 6.3ml
  ph 8.10
  aglutynacja brak
  komorki okragle 2mln/ml
  leukocyty brak

  liczba plemnikow w 1ml – 77.8mln/ml
  liczba calkowita – 490,1 mln/ejak

  plemniki o ruchu progresywnym A+B – 56%
  o ruchu nieprogresywnym C – 17%
  nieruchme D – 27%
  ruchliwosc A+B+C – 73%
  liczba plemnikow progresywnych 43,4mln/ml

  plemniki o prawidlowej budowie = 2% (!!!!!!!)

  Martwi mnie morfologia 2% – pod koniec 2016 byla na poziomie 7.5%, ale inne parametry byly nizsze.

 113. eliza Says:

  tak bywa, że parametry nie są stałe w czasie, czesem jeden nieco spada, a inny wzrasta… leczenie sprzed 3 miesięcy raczej nie powinno mieć wpływu, choć oczywiście nie znamy wpływu wszystkich leków na płodność/jakość nasienia, bo rzadko która firma farmaceutyczna to bada wprowadzając lek (chyba, że są jakieś istotne przesłanki, ze jakiś lek może mieć taki wpływ)… morfologia nawet obniżona przy pozostałych parametrach w sumie bardzo dobrych nie musi oznaczać dramatu, tym bardziej, że wysoka liczba plemników w ml i całkowita, oraz wysoki odsetek ruchu progresywnego nieco „rekompensuje” niższą morfologię w liczbach bezwzględnych… nie są to na pewno parametry wykliczające możliwość zajścia w ciąże naturalnie… można jeszcze upewnić się co do jakości chromatyny plemnikowej (badanie DFI, Halo, Chromatyna plemnikowa) bo ona czasem jest obniżona przy złej morfologii

 114. Dawid Says:

  Witam, proszę o interpretacje wyniku.

  Upłynnienie 15 min
  Objętość 2,5 ml
  pH 8,3
  Barwa prawidłowa
  Lepkość prawidłowa
  Aglutynacja (stopień) brak
  Koncentracja plemników 53 mln/ml
  Całkowita liczba plemników w ejakulacie 132 mln
  Ruch postępowy 35,4 %
  47 mln/ejakulat
  Ruch całkowity 65 %
  86 mln/ejakulat
  Brak ruchu 35 %
  Plemniki o prawidłowej budowie 1,7 %
  2,2 mln/ejakulat

  Uwagi: W preparacie mikroskopowym widoczne komórki nabłonkowe. Spośród plemników o nieprawidłowej
  budowie 77 % zawiera więcej niż dwie wakuole.

 115. eliza Says:

  inne parametry poza morfologią są prawidłowe. ponieważ w uwagach do morfologii jest informacja, że znaczna część nieprawidłowości polega na zwiększonej wakuolizacji główek, może to sugerować zwiększony stres oksydacyjny w nasieniu http://badanie-nasienia.pl/o-plemnikach/teratozoospermia/. Sposobem na stres oksydacyjny jest m.in. zaprzestanie palenia papierosów (jeśli pacjent pali), leczneie stanu zapalnego jeśli takowy jest czy suplementacja antyoksydantów (preparaty lub dieta) http://badanie-nasienia.pl/artykuly-i-opracowania/porownanie-skladow-preparatow-suplementow-diety-na-poprawe-jakosci-nasienia-dostepnych-w-polsce-w-roku-2019/ i http://badanie-nasienia.pl/artykuly-i-opracowania/dieta-a-nieplodnosc-meska-%E2%80%93-czy-to-co-jemy-ma-wplyw-na-nasze-szanse-na-potomstwo/

 116. Michał Says:

  Witam, Proszę o interpretację wyniku

  Okres Abstynencji – 3
  Upłynnienie 10
  Objętość 3,6ml
  pH 8,4
  Barwa i lepkość – prawidłowa
  Aglutynacja i Agregacja brak

  Koncentracja plemników (mln/ml) 28,22
  Całkowita liczba plemników w ejakulacie (mln) 101,59
  Ruch postępowy (PR) (%) 15,82% (16,07mln/ejakulat)
  Ruch całkowity (PR+NP%) 20,34% (20,66mln/ejakulat)
  Brak ruchu 79,66 %
  Plemniki żywe 88% (89,40mln/ejakulat)
  Plemniki o prawidłowej budowie 3% (3,05mln/ejakulat)
  Plemniki o nieprawidłowej budowie 97% Nieprawidłowe główki 92% nieprawidłowe wstawki 27%
  NIepr. przywieszki cytoplazmatyczne 23% nieprawidłowe witki 5%
  Koncentracja komórek okrągłych (mln/ml) 1,2
  Koncentracja leukocytów per.-dodatnich (mln/ml) 0,1
  Plemniki ruchliwe z przyłączoną granulką 3%

  Ilość plemników związanych z hialuronianem HBA 85%

 117. eliza Says:

  nieco obniżona morfologia plemników i trochę znaczniej ruchliwość postępowa (choć biorąc pod uwagę ogólną liczbę plemnikó nie jest tak źle). Nie jest to wynik uniemożliwiający uzyskanie ciąży, choć parametry są obniżone… Można spróbować wprowadzić w życie zalecenia jak opisano tutaj: http://badanie-nasienia.pl/artykuly-i-opracowania/czynniki-majace-negatywny-wplyw-na-jakosc-nasienia-podsumowanie/ i za kilka miesięcy sprawdzić czy ten stan się utrzymuje

 118. Kaska Says:

  W nawiązaniu do wyników z dnia 24.01 2019 badanie było wykonywane w Laboratorium NOVUM w Jastrzębiu Zdroju. Należy te badanie powtórzyć?

 119. eliza Says:

  ja bym powtórzyła (tylko w innym miejscu) bo z tego wyniku niestety nie za wiele wynika i trudno go interpretować w kontekście obowiązujących norm… jedyne co wiemy to że są plemniki i się ruszają (co zresztą bardzo dobrze wróży). niestety niektóre laboratoria (i lekarze) pracuję jeszcze na jakichś archaicznych wytycznych i sposobach przeprowadzania badania nasienia… dla mnie skoro przez prawie 10 lat od kiedy obowiązują aktualne normy i sposób wykonania tego badania (http://badanie-nasienia.pl/o-badaniu-nasienia/zmiana-normy/) laboratorium się do nich nei dostosowało to mam wątpliwości do jakości wykonania tego badania

 120. Sylwia Says:

  Proszę o interpretację %
  Abstencja 3 dni.
  Czas upłynnienia 10min.
  Objętość 4,5ml
  Ph 7,90
  Aglutynacja brak.
  Komórki okrągłe<1mln/ml
  Liczba plemników w 1ml ejakulatu 5,4mln/ml
  Całkowita 24,1mln
  Plemniki o ruchu progresywnym(typ a+b)29%
  Nieprogresywnym typ c 16%
  Nieruchome typ D 55%
  Ruchliwosc (a+b+c) 45%
  Liczba plemników progresywnych(a+b) – 1,6mln
  Plemniki o prawidłowej budowie 1%.
  Prosze o odpowiedź czy mamy szansę na naturalne poczęcie?

 121. eliza Says:

  szanse zapewne są choć parametry są obniżone… proszę tez pamietac że pojedynczy wynik badania nie jest ostateczny, jakość nasienia zmienia się w czasie z wielu powodów (polecam artykuł: http://badanie-nasienia.pl/artykuly-i-opracowania/czynniki-majace-negatywny-wplyw-na-jakosc-nasienia-podsumowanie/). na początek możne spróbować pozbyć się czynników wymienionych w artykule i powtórzyć badanie…

 122. Briuno Says:

  Witam proszę o analizę wyników
  objętość ejakulatu 6,14 ml 1,5-5
  pH 7,6 7,2-8
  liczba plemników w 1ml 18 mln/ml 15-120
  całkowita liczba 110,52 mln/ejakul 39
  liczba o prawidłłowej
  budowie 4 % 4
  plemniki patologiczne 96 % 96 –
  całkowity ruch 60 % 40
  ruch postępowy 51 % 32
  -szybki postępowy 33
  ruch oscylujący 9
  aglutynacja 0
  agregacja 0
  komórki okrągłe 1,4 mln/ml 0-5
  -w tym leukocyty 0,1 mln/ml 0-1
  – w tym komórki 0,2 mln/ml 0-1

  z góry dziękuję za odpowiedz:)

 123. eliza Says:

  wynik wydaje się prawidłowy

 124. Sylwia Says:

  Bardzo proszę o ocenę badania nasienia męża,ponieważ lekarz stwierdził ze z takim wynikiem to możemy jedynie spróbować inseminacji ,że drogą naturalną nie ma szans na poczęcie dziecka i chcę się upewnić czy rzeczywiście tak jest.
  Czas upłynnienia 20 min.
  objętość 1,4 ml (ale to chyba stres)
  zapach swoisty
  lepkość prawidłowa
  ph 8,0
  kolor mleczno biały
  aglutynacja brak
  agregacja brak
  szybki ruch postępowy 83,0%
  ruch wolny postepowy 8,0 %
  plemniki nieruchome 9,0 %
  KONCENTRACJA PLEMNIKÓW W 1 ML EJAKULATU 54,5 mln/ml
  całkowita liczba plemników w ejakulacie 76,3 mln
  plemniki zywe 84 %
  plemniki martwe 16%
  plemniki o budowie prawidłowej 14,0 %
  plemniki o budowie nieprawidłowej 86,0 %
  inne koncentracja komórek 1,0 mln/ml ejakulatu spermatogenezy i leukocytów.
  Bardzo proszę o pomoc.

 125. MARIUSZ Says:

  WITAM PROSZE O DIAGNOZE

  UPŁYNNIENIE WYNIK 20
  OBJETOŚĆ 2,8
  PH 8,3
  BARWA PRAWIDŁOWA
  LEPKOŚĆ +
  KONCENTRACJA PLEMNIKÓW 59
  CAŁKOWITA LICZBA PLEMNIKÓW 165,2
  RUCH POSTĘPOWY 31%
  RUCH CAŁKOWITY 52%
  BRAK RUCHU 48%
  ŻYWOTNOŚĆ 78%
  PLEMNIKI O PRAWIDŁOWEJ BUDOWIE 3%
  KONCENTRACJA KOMÓREK OKRĄGŁYCH 0,4
  KONCENTRACJA LEUKOCYTÓW 0
  UWAGA -GŁÓWKI PLEMNIKÓW O NIE PRAWIDŁOWYM KSZTAŁCIE , LICZNE WAKUOLE

  Z GÓRY DZIĘKUJE

 126. eliza Says:

  Nieznacznie obniżona ruchliwość i morfologia plemników, jednak to jest ciągle wynik w miarę prawidłowy… żeby był już całkiem prawidłowy można spróbować wdrożyć to co jest opisane w tym artykule: http://badanie-nasienia.pl/artykuly-i-opracowania/czynniki-majace-negatywny-wplyw-na-jakosc-nasienia-podsumowanie/ nt czynników negatywnie wpływających na jakość nasienia. Nie jest to z pewnością wynik wykluczający spłodzenie dziecka (pomimo nieznacznie obniżonych parametrów)

 127. Mariusz Says:

  Co myslec o takich wynikach?
  Czas uplynienia 30
  Komórki okrągłe <5
  Ph7.9
  Aglutynacja brak
  Liczba plemników 29.3mln/mL
  calkowita liczba plemników 166.8mln/ejakulat
  Ruchliwość (typ A+B)45%

 128. eliza Says:

  Wynik choć niepełny, w zakresie tych parametrów które Pan opisał jest prawidłowy.

 129. Mariusz Says:

  Proszę o diagnozę..
  Czas uplynienia 30
  Komórki okrągłe <5
  Ph7.9
  Aglutynacja brak
  Liczba plemników 29.3mln/mL
  calkowita liczba plemników 166.8mln/ejakulat
  Ruchliwość (typ A+B)45%

 130. eliza Says:

  Wynik choć niepełny, w zakresie tych parametrów które Pan opisał jest prawidłowy.

 131. Weronika Says:

  Bardzo proszę o interpretację wyników męża- na stałe insulina , czy jest szansa na naturalne zapłodnienie?
  Koncentracja plemników: 62,3
  Całkowita liczba plemników 130,8
  Ruch całkowity: 45%
  Ruch postępowy: 28%
  Brak ruchu: 55%
  Żywotność: 56%
  Koncentracja komórek okrągłych: 17,8
  Koncentracja leukocytów 2,25
  Agregacje: średniego stopnia
  Aglutynacji 1D
  Plemniki o prawidłowej budowie: 3%
  Plemniki o nieprawidłowej budowie: 97 %

 132. eliza Says:

  Wyniki nie są złe (morfologia nieco obniżona, ale ja już wcześniej gdzieś pisałam przy obecnych upałach mało kto ma prawidłową morfologię), ale liczba leukocytów i aglutynacją mogą wskazywać na obecność stanu zapalnego w układzie rozrodczym, co nawet przy prawidłowych wynikach może przyczyniać się do problemów z płodnością. Zalecana wizyta u urologa, który pokieruje na badania mikrobiologiczne lub zleci leczenie stanu zapalnego

 133. Miguella Says:

  Witam, proszę o spojrzenie na wyniki:

  Czas upłynnienia próbki 20 min (<60min)
  pH 7,9 (7,2-8,0)
  Objętość 2,4 ((1,5)
  Konsystencja prawidłowa
  Aglutynacja 7% (nieobecna)
  Liczba leukocytów 0 (15)
  Liczba plemników w ejakulacie 140,4 (>39)

  Ruchliwość:
  *szybki postępowy (a) 31%
  *wolny postępowy (b) 21% (a+b>32%)
  *inny niż postępowy (c) 23% (a+b+c =40%)
  *nieruchome 25%

  Żywotność 75% (>58%)

  Spermiograf:
  Plemniki o prawidłowej budowie 10% (>4%)
  Plemniki o patologicznej budowie 90%
  *amorficzna główka 63%
  *mała główka 9%
  *wydłużona główka 7%
  *wakuole w główce 4%
  *okrągła główka, podwójna główka, duża główka, zmiany w okolicy wstawki, zmiany w dalszej części witki – 1 lub 2%
  Inne komórki – nieliczne komórki z szeregu spermatogenezy

  Martwi nas ta aglutynacja, mąż będzie szedł na przeciwciała. Co mówi wynik procentowy i jak interpretować te 7%? Wszędzie spotykam się ze stopniowaniem I do IV. Staramy się już od 2 lat, do tej pory diagnozowano mnie ponieważ mąż miał rok temu badanie komputerowe i było wzorcowe, tyle, że tam nie badano tej aglutynacji. Czy odczulanie mogłoby mieć wpływ na to zjawisko?

  Pozdrawiam

 134. eliza Says:

  Przy aglutynacji wskazaniem jest wykonanie testów immunologicznych wiec jest to prawidłowe postępowanie. Wg obowiązujących wytycznych faktycznie nie używa się % przy opisie aglutynacji tylko stopnie od I do IV, choć zapewne w tym opisie procentowym (który sam w sobie nie jest zły) chodzi o podanie ile procent plemników ulega tej aglutynacji… 7% to ogólnie nei wydaje się tak dużo, ale jednak… stopnie od I do IV mówią raczej o wielkości tych aglutynatów. na obecność aglutynacji mogę mieć wpływ różne czynniki w tym przerwanie bariery krew- jądro na skutek różnych chorób lub urazów, a także stan zapalny w układzie rozrodczym, więc w tym kierunku powinien iść wywiad i diagnostyka… na pocieszenie powiem Państwu, że zarówno u pacjentów z aglutynacją jak i nawet z pozytywnym wynikiem testu MAR IgG zdarzają się ciąże naturalne więc nic nie jest przesądzone…

 135. Mati126 Says:

  Witam!Proszę o interpretację wyników nasienia

 136. Mati126 Says:

  Witam!Proszę o interpretację wyników:
  Uplynnienie 45min Objętość 3.4ml Ph7.8
  Barwa-mleczna Lepkość-prawidłowa Aglutynacja-brak Koncentracja plemników- 50,4mln/ml Całkowita liczba plemników w ejakulacie- 171,4mln Ruch postępowy- 48% Ruch całkowity-57% Brak ruchu- 43% Żywotność- 64% Plemniki o prawidłowej budowie-2% Koncentracja komórek okrągłych- więcej niż 1mln/ml.

 137. eliza Says:

  Wyniki są prawidłowe poza obniżoną morfologią plemników. Ale z pewnością nie są te wyniki świadczące o niepłodności. Poza tym z moich obserwacji z laboratorium wynika, że bo serii upałów jaką teraz mamy w Polsce mało który pacjent ma prawidłową morfologię… o niekorzystnym wpływie temperatury na plemniki można poczytać w wielu artykułach w naszym portalu m. in. tutaj: http://badanie-nasienia.pl/artykuly-i-opracowania/temperatura/. Myślę, że aby mieć pewność czy obniżona morfologia nie jest wynikiem upałów należałoby powtórzyć badanie za jakieś 3 miesiące…

 138. Sandra Says:

  Bardzo proszę o interpretację wyników męża- na stałe insulina , czy jest szansa na naturalne zapłodnienie?
  Koncentracja plemników: 62,3
  Całkowita liczba plemników 130,8
  Ruch całkowity: 45%
  Ruch postępowy: 28%
  Brak ruchu: 55%
  Żywotność: 56%
  Koncentracja komórek okrągłych: 17,8
  Koncentracja leukocytów 2,25
  Agregacje: średniego stopnia
  Aglutynacji 1D
  Plemniki o prawidłowej budowie: 3%
  Plemniki o nieprawidłowej budowie: 97 %

 139. eliza Says:

  Wyniki nie są złe, ale liczba leukocytów i aglutynacją mogą wskazywać na obecność stanu zapalnego w układzie rozrodczym, co nawet przy prawidłowych wynikach może przyczyniać się do problemów z płodnością. Zalecana wizyta u urologa, który pokieruje na badania mikrobiologiczne lub zleci leczenie stanu zapalnego

 140. dominika Says:

  Dzień dobry,
  Bardzo proszę o interpretację wyników partnera.

  Objętość 3,0
  pH 7,5
  Lepkość prawidłowa
  Aglutynacja (-)
  Ruch postępowy szybki 3,1% -> 2,6ml-> 7,9 ejakulat
  Ruch postępowy wolny 13,6% -> 11,5ml-> 34,5 ejakulat
  Ruch niepostępowy 25,9% -> 21,9ml-> 65,6 ejakulat
  nieruchome 57,4% -> 48,5ml-> 145,6 ejakulat
  Liczba plemników ->84,6ml-> 253,7 ejakulat
  Plemniki o prawidłowej budowie 2%
  Plemniki o nieprawidłowej budowie
  główki 84,0 %
  wstawki 80%
  witki 6,0%
  Główki Prawidłowy kształt 44%
  Wstawki Prawidłowy kształt 20%
  Witki Prawidłowy kształt 94%

 141. eliza Says:

  obniżona ruchliwość postępowa oraz morfologia plemników. w odpowiedziach na wcześniejsze posty są linki do informacji które w zw z tym warto przeczytać

 142. Samertajm Says:

  Witam, proszę o interpretację wyników.
  Od ostatniej ejakulacji 6 dni
  Upomnienie 14
  Objętość 6,5
  Ph 8,7
  Barwa prawidłowa
  Lekkość prawidłowa
  Aglutynacja brak
  Koncentracja plemników 3,1
  Całkowita liczba plemników w ejakulacie 20,2
  Ruch postępowy 6%
  Ruch całkowity 11%
  Brak ruchu 89
  Żywotność 13%
  Plemniki o prawidłowej budowie 5%
  Koncentracja komórek okrągłych 0,1

 143. eliza Says:

  znacznie obniżona ruchliwość i ilość plemników

 144. Hanna Says:

  Witam.
  Będę przy ogromnie zobowiązana za interpretację wyników Szczególnie chodzi mi o jeden jedyny punkt negatywny z całego badania czyli ilość prawidłowo zbudowanych plemników czy może to mieć wpływ na problemy z zajściem w ciążę przy dobrych stosunkowo pozostałych parametrach.
  Czas abstynencji7dni
  Czas upłynnienia20min.= 1,5pH8>= 7,2
  Wygląd – kolorprawidłowy
  Lepkośćprawidłowa
  Komórki okrągłe0,6mln/ml< 5
  Leukocyty< 1mln/ml 32B)
  ruch całkowity85%> 40C)
  brak ruchu15%
  Liczba plemników w mln/ml56,1mln/ml> 15
  Liczba plemników w mln/ejakulat252,5mln/ejakulat> 39
  Plemniki żywe91%> 58
  Plemniki martwe9%< 30
  – o prawidłowej budowie3%

 145. eliza Says:

  tak jak Pani sama zauważyła, przy stosunkowo dobrych pozostałych parametrach 3% prawidłowej morfologii to nie taki zły wynik… co więcej z moich obserwacji wynika, że w czasie ostatnich 2 miesięcy bardzo trudno uzyskać dobry wynik morfologii, co wg mnie ma związek z upałami jakie mamy teraz w Polsce – a wiadomo, że temperatura podwyższona ma negatywyny wpływ na jakość plemników i wydaje mi się że w morfologii to jest najbardziej obecnie widoczne… być może wynik wykonany zimą byłby w tym parametrze prawidłowy

 146. Hanna Says:

  Dziękuję serdecznie za odpowiedz 🙂

 147. krupol Says:

  Witam.
  Proszę o interwencję wyników badań.
  Z góry bardzo dziękuję.

  Upłynnienie prawidłowe min 0,00 60,00
  Objętość ejakulatu 1 ml 1,5 L
  pH 7,5 7,20
  Barwa szaromleczna
  Lepkość prawidłowa Wartość oczekiwana – prawidłowa.
  Aglutynacja brak Wartość oczekiwana – brak.
  Agregacja brak Wartość oczekiwana – brak.
  Koncentracja plemników w 1 ml ejakulatu 25 mln/ml 15,00
  Całkowita liczba plemników w ejakulacie 25 mln 39,00 L
  Ruch postępowy 49 % 32
  Ruch całkowity 55 % 40
  Ruch plemników – brak ruchu 45 %
  Żywotność (% żywych) 72 % 58,00
  Liczba plemników o prawidłowej budowie 4 % 4,00
  Liczba komórek spermatogenezy w 1 ml <5 mln/ml 0,00 5,00
  Liczba leukocytów w 1 ml <1 mln/ml 0,00 1,00
  Komentarz .
  Zapach swoisty

 148. krupol Says:

  Witam.
  Proszę o interpretację wyników badań.
  Wyniki
  – Liczba dni od ostatniej ejakulacji2
  – Miejsce oddania materiałupoza laboratorium
  – Upłynnienieprawidłowe
  – Objętość ejakulatu 1ml
  – pH7,5
  – Barwaszaromleczna
  – Lepkośćprawidłowa
  – Koncentracja plemników w 1 ml ejakulatu25mln/ml
  – Całkowita liczba plemników w ejakulacie25mln
  – Ruch postępowy49%
  – Ruch całkowity55%
  – Ruch plemników – brak ruchu45%
  – Żywotność (% żywych)72%
  – Liczba plemników o prawidłowej budowie4%
  – Liczba komórek spermatogenezy w 1 ml<5mln/ml
  – Liczba leukocytów w 1 ml<1mln/ml

  Czy z takim wynikiem jest szansa mieć dzieci?

  Może powinienem brać jakieś suplementy albo skonsultować się z lekarzem?

  Z góry dziękuję za odpowiedź.
  Pozdrawiam

 149. eliza Says:

  Wynik jest w granicach wartości referencyjnych. Suplementy raczej nie zaszkodzą – tutaj można porównać ich składy http://badanie-nasienia.pl/artykuly-i-opracowania/porownanie-skladow-preparatow-suplementow-diety-na-poprawe-jakosci-nasienia-dostepnych-w-polsce-w-roku-2019/. ewentualnie można też poszerzyć diagnostykę o kolejne badania, bo prawidłowy wynik badania ogólnego nie jest 100% gwarancją płodności |(lista innych badań tutaj: http://badanie-nasienia.pl/o-badaniu-nasienia/rozne-testy-nasienia/)

 150. Lukasz425 Says:

  Witam
  Staramy sie o dziecko 1 rok , dzis zrobilem badanie
  Czy wszystko jest ok ?

  Czas trwania abstynencji 3 _ dzień 2 – 7
  Czas upłynnienia 45 _ min do 60
  Sposób upłynnienia samoistne _ samoistne
  Barwa szarobiała _ szarobiała – mleczna
  Zapach swoisty _ swoisty
  Objętość ejakulatu 2.70 _ ml ≥ 1.50
  Odczyn (pH) 8.5 _ ≥ 7.2
  Liczba plemników w 1 ml 35.02 _ mln/ml ≥ 15.00
  Liczba plemników w ejakulacie 94.55 _ mln ≥ 39.00
  Liczba komórek okrągłych 0.60 _ mln/ml 11um/s, VAP>25um/s) 56 _ % –
  Plemniki o wolnym ruchu postępowym (VSL>11um/s, 25>VAP>5um/s) 18 _ % –
  Suma plemników o ruchu postępowym 74 _ % ≥ 32
  Plemniki o ruchu niepostępowym (VSL<11um/s lub VAP 23.1
  Średnia prędkość ruchu postępowego (VSL) 22.3 _ um/s > 16.3
  Średnia prędkość względem zarejestrowanego toru (VCL) 54.3 _ um/s > 36.7
  Średnia amplituda bocznych odchyleń główki plemnika (ALH) 2.6 _ um 1.5 – 2.6
  Średnia częstotliwość bocznych odchyleń główki plemnika (BCF) 7.3 _ Hz > 6.1
  Prostoliniowość (STR) 68.7 _ % > 66.4
  Liniowość ruchu (LIN) 42.1 % > 44.1
  Plemniki żywe 83 _ % ≥ 58
  Plemniki martwe 17 _ % –

 151. eliza Says:

  Opisane wyniki są prawidłowe

 152. QueenCaffee Says:

  Witam,
  Wczoraj lekarz skazał nas na in vitro po 3 wizycie nie podjął leczenia powiedział że bez ,, in ,, nie mamy żadnych szans . Nie chce wychodzić w jego kompetencje ale … Nie spróbował nic innego tylko kazał zbierać pieniądze … Ze mną jest wszystko w należytym porządku badania jak u zdrowej ryby natomiast mój partner ma kłopoty .
  Czas upłynnienia 15 min
  Objętość 1,3 ml
  PH 8.3
  Aglutynacja średnia
  Komórki okrągłe <1mln / ml
  Leukocyty -ml / ml
  Obecna liczba plemników 88.8 ml
  Całkowita liczba plemników w ejakulacie 115.8 mln
  Ruch progresywny A+B 21%
  Nieprofresywny typ C 20%
  Nieruchome typ D 59%
  Ruchliwość A+b+c 41%
  Liczba plemników progresywnych a+b 18.5 mln
  O prawidłowej budowie 4%

  Test z kwasem hialuronowym
  Ruchliwość całkowita 49%
  Związane Z hialuronianem 86%
  Nie reagujące na hialuronian 14%

  Swoim up
  Koncentracja plemników 150ml po 60 min 1.2 mln
  Odsetki migracyjne 0.8%
  Ruchliwość ogólna 49% po 60 min 100%
  Postepowa 38 % po 60 min 100%
  Niepostepowa 11% po 60 min 0%
  Brak ruchu 51% po 60 min 0%

  Mar igG
  Odsetek plemników Związanych w teście po 3 min 83% po 10 min (*)

  W preparacie bezpośrednim znaczną agljtenacja .

  Czy jest aż tak źle 🙁 ?
  Proszę o odpowiedź

 153. eliza Says:

  czy te „kłopoty” o których piszesz to 83% w mar teście czy lekarz wskazał na coś innego jeszcze…? jeśli MAR test jest dodatni (szczególnie we frakcji IgG, tak jak w Waszym badaniu) to nie jest to pewna przesłanka niepłodności immunologicznej (czytaj więcej tutaj: http://badanie-nasienia.pl/artykuly-i-opracowania/nieplodnosc-autoimmunologiczna/), a jedynie prawdopodobieństwo jej występowania (ale nie 100%-towe). Osobiście mój kolega miał 100% dodatni mAR IgG (przy innych badaniach prawidłowych jak u Was) i po 2 miesiącach jego dziewczyna była w ciąży, a dziś synek ma prawie 2 latka… to tyle komentarza jeśli chodzi o Wasze szanse. Nie mówię, że to nie jest problem u Was, ale na pewno to nie jest pewna niepłodność. Polecam wizytę u przytomnego androloga, a Jeśli chcecie się dokładnie przediagnozować pod kontem przeciwciał przeciwplemnikowych albo jeśli zajdzie potrzeba leczenia tego to polecam laboratorium APC na ul Sczanieckiej w Lodzi.

 154. Docelowo411 Says:

  Dzień dobry
  Zrobiłem badanie
  Czy moge prosić o interpretację
  Z żoną staramy się o dziecko ponad rok

  trwania abstynencji 3 _ dzień 2 – 7
  Czas upłynnienia 45 _ min do 60
  Sposób upłynnienia samoistne _ samoistne
  Barwa szarobiała _ szarobiała – mleczna
  Zapach swoisty _ swoisty
  Objętość ejakulatu 2.70 _ ml ≥ 1.50
  Odczyn (pH) 8.5 _ ≥ 7.2
  Liczba plemników w 1 ml 35.02 _ mln/ml ≥ 15.00
  Liczba plemników w ejakulacie 94.55 _ mln ≥ 39.00
  Liczba komórek okrągłych 0.60 _ mln/ml 11um/s, VAP>25um/s) 56 _ % –
  Plemniki o wolnym ruchu postępowym (VSL>11um/s, 25>VAP>5um/s) 18 _ % –
  Suma plemników o ruchu postępowym 74 _ % ≥ 32
  Plemniki o ruchu niepostępowym (VSL<11um/s lub VAP 23.1
  Średnia prędkość ruchu postępowego (VSL) 22.3 _ um/s > 16.3
  Średnia prędkość względem zarejestrowanego toru (VCL) 54.3 _ um/s > 36.7
  Średnia amplituda bocznych odchyleń główki plemnika (ALH) 2.6 _ um 1.5 – 2.6
  Średnia częstotliwość bocznych odchyleń główki plemnika (BCF) 7.3 _ Hz > 6.1
  Prostoliniowość (STR) 68.7 _ % > 66.4
  Liniowość ruchu (LIN) 42.1 % > 44.1
  Plemniki żywe 83 _ % ≥ 58
  Plemniki martwe 17 _ % –

 155. eliza Says:

  Wynik (w zakresie tych wartości które zostały poddane badaniu0 wygląda prawidłowo… zawsze należy jednak pamiętać że badanie ogólne i jego prawidłowy wynik to nie jest gwarancja płodności… inne rzeczy mogą być odpowiedzialne za niepowodzenia rozrodu, choć oczywiście dobry wynik badania ogólnego to tez powód do zadowolenia (poczytaj więcej o innych badaniach tutaj: http://badanie-nasienia.pl/o-badaniu-nasienia/rozne-testy-nasienia/)…

 156. Hanna Says:

  Eliza, a co zalecasz dalej. Jesli kilkumiesieczne starania nir przynoszą efektu. Owulacja występuje
  Badania nasienia prawidlowe.

Zostaw Odpowiedź

Zapisz się do naszego newslettera

Aby zapisać się do newslettera, wpisz swój adres email poniżej. Otrzymasz email z informacją, jak potwierdzić subskrypcję.

Filmy