• Interpretacja wyników badania nasienia

  Prawidłowość poszczególnych parametrów nasienia ocenia się przede wszystkim w oparciu o wytyczne WHO (Światowej Organizacji Zdrowia), które ulegały zmianom na przestrzeni lat w miarę pojawiania się nowych badań i obserwacji medycznych (Obowiązujące i archiwalne „normy” badania nasienia). Obecnie obowiązujące normy zostały wydane w roku 2010 i w skrócie wyglądają następująco:

  • liczebność plemników: >= 15 mln / ml lub >= 39 mln/ ejakulat;
  • żywotność plemników: >= 58% żywych plemników;
  • ruchliwość plemników: >= 32% plemników o ruchu postępowym;
  • morfologia plemników: >= 4% plemników o prawidłowej budowie.
  • pH: >= 7,2;
  • objętość ejakulatu: >= 1,5ml.

  Całość norm znajduje się tutaj: Wartości referencyjne w badaniu nasienia wg WHO 2010

  Tak więc jeśli wynik dla danego parametru jest wyższy niż przedstawione powyżej wartości to jest on traktowany jako dobry.

  Nie mniej jednak wyniki badania nasienia powinny być oceniane w specyficzny sposób uwzględniający zależność poszczególnych parametrów pomiędzy sobą, a także częstotliwość współżycia seksualnego pacjenta czy okres jego wstrzemięźliwości płciowej. Szczególnie jeśli chodzi o wyniki wypadające poniżej zalecanych norm potrzebne jest szersze spojrzenie na cały wynik, a nie tylko na pojedynczy parametr.

  Rozważmy kilka możliwych przykładów wyników badania nasienia:

  • wysoka liczba plemników przy niewielkich niedoborach w odsetkach plemników o prawidłowej morfologii, czy ruchliwości. Jeśli liczba plemników u danego pacjenta jest wysoka np. kilkukrotnie przekracza normę, to niedobory w odsetku plemników o prawidłowym ruchu, czy morfologii mogą być wyrównywane przez wyższą liczebność plemników. Np. przy liczebności 100 mln/ml i ruchliwości postępowej 29% (czyli liczebność w normie, ruchliwość poniżej normy) bezwzględna liczba plemników o prawidłowym ruchu jest większa niż u pacjenta, który ma 21mln/ml i ruchliwość 39% (oba parametry w normie). Tak więc, taki wynik nie jest powodem do niepokoju, a tym bardziej do diagnozowania niepłodności męskiej.
  • badanie nasienia wykonane po zbyt krótkim lub zbyt długim okresie wstrzemięźliwości płciowej. Pomimo tego, że zalecany czas wstrzemięźliwości płciowej, jaki powinien być zachowany przed oddaniem nasienia do badania jest ściśle określony (2-7 dni), to pacjenci często nie przestrzegają tego okresu. Dlatego bardzo ważne jest aby przy analizie wyników badania nasienia zwrócić uwagę na ten okres, gdyż może on mieć istotny wpływ na wynik. Jeśli pacjent przychodzi na badanie po zbyt krótkim okresie od ostatniego wytrysku (współżycie/masturbacja), to należy się spodziewać, że liczba plemników może być niższa niż ta, którą wykazałoby badanie wykonane po prawidłowym okresie wstrzemięźliwości. W zależności od okresu wstrzemięźliwości możliwe są dość znaczne zmiany w liczebności plemników np. z 10 mln/ml po 1 dniu wstrzemięźliwości do 25 mln/ml po 3 dniach. Takie różnice są możliwe, jednak nie zawsze istnieją. Podobne zafałszowanie wyniku może mieć miejsce, jeśli pacjent ma zbyt długi okres wstrzemięźliwości płciowej np. kilkanaście dni. W takich przypadkach można się spodziewać zwiększonej liczebności plemników,  jednakże ich ruchliwość, żywotność i morfologia mogą być wtedy gorsze.
  • intensywność współżycia seksualnego przed oddaniem nasienia do badania. Jeśli pacjent prowadzi bardzo intensywne życie seksualne (pod uwagę należy brać zarówno współżycie płciowe, jak i masturbację), a wyniki liczebności plemników są u niego poniżej normy, to te dwa fakty prawdopodobnie można powiązać. Mniejsza aktywność seksualna może wpłynąć na zwiększenie liczebności plemników w próbce przeznaczonej do badania na skutek ich „gromadzenia się” w układzie rozrodczym i pozwolić na uzyskanie prawidłowego wyniku badania nasienia. W takich przypadkach, jeśli para stara się o ciążę zasadne może okazać się  zmniejszenie intensywności współżycia np. w okresie niepłodnym, a przez to niejako „uzbieranie” odpowiedniej liczby plemników do wykorzystania w okresie płodnym u partnerki.Natomiast wśród pacjentów o małej intensywności współżycia płciowego, podobnie jak w wyżej opisanym przypadku zachowanie zbyt długiego okresu wstrzemięźliwości płciowej przed badaniem nasienia może prowadzić do zwiększenia liczby plemników kosztem ich jakości (zaburzeń ruchu lub/i budowy).
  • brak plemników w nasieniu (azoospermia) lub znaczna oligozoospermia. W takich przypadkach trzeba przede wszystkim zweryfikować, czy do badania zostało oddane całe nasienie. Taki wynik może się zdarzyć, jeśli część ejakulatu bogata w plemniki została utracona podczas próby oddania. Jeśli przy kolejnym oddaniu pacjent odda całe nasienie może się okazać, że jego wyniki są w normie. Przy wyniku świadczącym o bardzo złych parametrach nasienia uzasadnione jest powtórzenie badania w celu wykluczenia możliwości błędu przy oddaniu nasienia lub wykonaniu badania. Zobacz także: Azoospermia, czyli brak plemników w nasieniu
  • pogorszone parametry nasienia po przebyciu chorób, którym towarzyszyła podwyższona temperatura ciała. Po otrzymaniu wyniku badania nasienia wskazującego na pogorszone parametry liczebności, ruchliwości, czy morfologii plemników (lub chromatyny plemnikowej) należy rozważyć, czy pacjent nie przechodził w okresie ostatnich 2-3 miesięcy chorób, którym towarzyszyła podwyższona temperatura ciała. U wielu pacjentów taki stan powoduje przejściowe pogorszenie jakości nasienia, które po pewnym okresie ulega poprawie. Jeśli w wywiadzie z pacjentem stwierdza się występowanie takich chorób, należy ponownie wykonać badanie nasienia po upływie ok. 3 miesięcy od momentu wystąpienia gorączki, co daje szansę na uzyskanie lepszego wyniku. Zobacz także: Wysoka gorączka, a jakość nasienia (ruchliwość i liczbność plemników oraz chromatyna plemnikowa)

  UWAGI:

  Bardzo ważna jest świadomość, że wyniki badania nasienia, w których parametry są poniżej normy, nie oznaczają od razu bezpłodności u mężczyzny. Znane są przypadki naturalnego poczęcia ciąży przez pacjentów ze znacznymi zaburzeniami parametrów nasienia np. liczebnością plemników ok. 2 mln/ml, czyli kilkakrotnie poniżej normy. Natomiast u pacjentów, u których parametry nasienia są nieznacznie poniżej normy, możliwość poczęcia dziecka naturalną drogą jest duża.

  Z kolei prawidłowy wynik ogólnego badania nasienia nie świadczy ze 100% pewnością, że mężczyzna jest płodny i że problem z płodnością pary tkwi, gdzieś indziej. Inne, bardziej specyficzne testy (np. MAR Test, chromatyna plemnikowa) mogą wykazać, że w nasieniu są istotne nieprawidłowości, których nie sposób zaobserwować w ogólnym badaniu nasienia. Zobacz takżeDodatkowe testy i badania nasienia

  Poza tym warto pamiętać, że jakość nasienia nie jest danemu pacjentowi „przypisana” raz na zawsze. U jednego pacjenta możliwe są fizjologiczne zmiany parametrów nasienia w czasie, a także ich zmiany pod wpływem różnych czynników zewnętrznych (stres, choroby, dieta, używki, mała aktywność fizyczna, czynniki szkodliwe związane z pracą itp). Dlatego opieranie diagnozy o pojedynczy wynik badania nasienia, w dodatku uzyskany we wcześniejszym okresie, nie powinno mieć miejsca. Zobacz także:Możliwa zmienność jakości nasienia w czasie u jednego pacjenta

  Opracowanie: Eliza Filipiak (dr n. med.), Renata Walczak-Jędrzejowska (dr n. med.)

  93 Komentarze tego postu

  1. maria Says:

   proszę o interpretację badania nasienia męża ruchliwość ruch postępowy typ a:2% typ b:10%
   ruch w miejscu typ c:28% brak ruchu typ d:60%
   MORFOLOGIA: budowaprawidłowa 5% budowa patologiczna 95%
   aglutynacja brak BARDZO PROSZĘ O ODPOWIEDZ

  2. eliza Says:

   ten wynik jest bardzo niepełny ponieważ nic nie mówi o liczebności plemników. Pozostałe parametry które opisujesz: niestety ruchliwość plemników jest poniżej wartości referencyjnych (norm), ale morfologia jest prawidłowa. Na podstawie tego wyniku nie można powiedzieć jednoznacznie jaka jest przyczyna zbyt niskiej ruchliwości, ale jeśli jest ona spowodowana niedoborami jakichś substancji w diecie to można ją poprawić (podobnie jak inne parametry) stosując suplementy diety na poprawę płodności męskiej np. PROMEN, Proxeed Plus lub Multisperm

  3. eliza Says:

   więcej informacji o tych preparatach odpowiednio na:
   http://tymofarm.abstore.pl/zestawy-promocyjne,c15,pl.html
   http://www.proxeed.pl/
   http://www.pro-baby.com.pl/

  4. Migotka Says:

   Witam proszę o interpretację wyników męża:
   liczba plemników – 63
   agultynacja (+)
   ilość plemników w ejakulacie 220,5
   ruchliwość:
   ogólny procent ruchliwych – 60;
   ruch szybki linearny – 3
   ruch wolny linearny i nielinearny – 49
   ruch (a) +(B)-52
   ruch w miejscu – 8
   brak ruchu – 40
   Morfologia:
   formy prawidłowe – 3
   formy nieprawidłowe 97, w tym uszkodzone główki -95, uszkodzone szyjki/wstawki – 72, uszkodzone witki – 45, kropla cytoplazmy – 1
   plemniki żywe – 89
   plemniki ruchliwe z przyłączona granulką – 3
   oznaczenie il. aktywnych leukocytów, ilość komórek – 0,2
   pozostałe komórki (ilość w polu widzenia): komórki spermatogenozy 0-1
   komórki nabłonkowe 0-2
   Czy problemy z zajściem w ciąże mogą być po stronie męża?
   Dziękuję

  5. eliza Says:

   Problemy z zajściem w ciążę mogą być po stronie męża, ale ten wynik na to raczej nie wskazuje. jest on prawidłowy. Oczywiście to jest bardzo dobra wiadomość, jednak zawsze należy pamiętać, że nawet prawidłowy wynik badania ogólnego (i testu MAR, bo z opisu wynika, że on tez był przeprowadzony i jest prawidłowy) nie daje 100% pewności co do tego że dany mężczyzna może być ojcem. Problem może bowiem tkwić w jakichś innych parametrach nasienia które nie są oceniane w tym badaniu np. w materiale genetycznym plemników (zobacz opis nt chromatyny plemnikowej: http://badanie-nasienia.pl/pl/o-plemnikach/chromatyna-plemnikowa/) lub ich zdolności do wiązania ze specyficznymi miejscami na komórce jajowej (zobacz test wiązania z hialuronianem HBA: http://badanie-nasienia.pl/pl/o-plemnikach/test-hba/

  6. ania Says:

   witam,
   proszę o wyjaśnienie co do wyniku u męża – w pozycji: plemniki prawidłowe $% ( referencja >= 4%) , koncentracja komórek okrągłych : 5,32 ( refer. < 5 mln/ml ) w tym leukocytów peroksydazo-dodatnich 4,56 ( refer. < 1mln/ml).

  7. ania Says:

   plemniki prawidłowe 4% 🙂

  8. eliza Says:

   liczba komórek okrągłych i leukocytów sugeruje jakiś stan zapalny, który może mieć zły wpływ także na inne parametry nasienia. sugerowane badanie mikrobiologiczne (posiew tlenowy, ureaplasma/mykoplasma) z nasienia) w celu dalszej diagnostyki tego stanu zapalnego, bo może być on przyczyną niepłodności oraz innych dolegliwości. morfologia plemników w granicy normy.

  9. sas Says:

   witam,dzisiaj robiłem badanie i proszę o ocenę moich danych;
   upłynnienie(min) wynik 35 wart.ref 1,5ml
   ph 8,1- >7,2
   barwa-prawidłowa
   lepkość-zwiększona
   aglutynacja II
   koncentracja plemników 106- >15mln/ml
   całk.liczba plemników 445,2- >39mln/ejakulat
   ruch postepowy 45%- >32%, 200,3mln/ejak- >12,5lmn/ejak
   ruch całkowity 53%- >40%; 236,0mln/ejak- >15.6 mln/ejak
   brak ruchu 47%
   żywotność 61%- >58%; 271,6mln/ejak- >22,6 mln/ejk
   plemniki o prawidłowej budowie 7%- >4%; 31,2mln/ejk- >1,6mln/ejk
   koncentracja komórek okrągłych 0,5mln/ml- <5mln/ml
   koncentracja leukocytów peroksydazo-dodatnich 0mln/ml- <1mln/ml
   dzieki

  10. sas bis Says:

   witam,dzisiaj robiłem badanie i proszę o ocenę moich danych;
   upłynnienie(min) wynik 35 wart.ref 1,5ml
   ph 8,1- >7,2

  11. as Says:

   witam,dzisiaj robiłem badanie i proszę o ocenę moich danych;
   upłynnienie(min) wynik 35 wart.ref 1,5ml
   ph 8,1- >7,2
   barwa-prawidłowa
   lepkość-zwiększona
   aglutynacja II
   koncentracja plemników 106- >15mln/ml
   całk.liczba plemników 445,2- >39mln/ejakulat
   ruch postepowy 45%- >32%, 200,3mln/ejak- >12,5lmn/ejak
   ruch całkowity 53%- >40%; 236,0mln/ejak- >15.6 mln/ejak
   brak ruchu 47%
   żywotność 61%- >58%; 271,6mln/ejak- >22,6 mln/ejk
   plemniki o prawidłowej budowie 7%- >4%; 31,2mln/ejk- >1,6mln/ejk
   koncentracja komórek okrągłych 0,5mln/ml- <5mln/ml
   koncentracja leukocytów peroksydazo-dodatnich 0mln/ml- <1ml/ml

  12. as Says:

   witam,dzisiaj robiłem badanie i proszę o ocenę moich danych;
   upłynnienie(min) wynik 35
   wart.ref 1,5ml

  13. as Says:

   objętość ml 4,2 referencyjna wartość>1,5ml a upłynnienie w min wynik 35 <60min

  14. Magda Says:

   Witam.
   Rowniez prosze o interpretacje wynikow meza.
   objetosc-6ml
   ph-8
   leukocyty-obecne >1
   RUCHLIWOSC;
   A)szybki prostolinijny 17,5% >50% ruchu a+b
   B) powolny prostolinijny 45% >50% ruchu a+b
   C)niepostepowy 27,3%
   D)nieruchliwe 10%
   LICZBA PLEMNIKOW;
   zywe-60,7%
   martwe-39,3%
   MORFOLOGIA
   prawidlowa budowa-26%
   nieprawidlowa budowa-74%
   defekt glowki-32%
   defekt szyjki/wstawki-12%
   przewieszka cytoplazmatyczna-23%
   defekt witki-7%
   Dziekuje.

  15. eliza Says:

   dobry wynik jeśli chodzi o plemniki! z tego co rozumiem to jest tylko podwyższona liczba leukocytów – to jest ewentualnie do dalszego „przyglądania się”, ale same plemniki są ok

  16. as Says:

   witam,wczoraj robiłem badanie i proszę o ocenę moich danych;
   objętość ml 4,2 referencyjna wartość>1,5ml, a upłynnienie w min wynik 35 7,2
   barwa-prawidłowa
   lepkość-zwiększona
   aglutynacja II
   koncentracja plemników 106- >15mln/ml
   całk.liczba plemników 445,2- >39mln/ejakulat
   ruch postepowy 45%- >32%, 200,3mln/ejak- >12,5lmn/ejak
   ruch całkowity 53%- >40%; 236,0mln/ejak- >15.6 mln/ejak
   brak ruchu 47%
   żywotność 61%- >58%; 271,6mln/ejak- >22,6 mln/ejk
   plemniki o prawidłowej budowie 7%- >4%; 31,2mln/ejk- >1,6mln/ejk
   koncentracja komórek okrągłych 0,5mln/ml- <5mln/ml
   koncentracja leukocytów peroksydazo-dodatnich 0mln/ml- <1ml/ml
   Prosze o omówienie mojego badania.

  17. Aniaja Says:

   Witam.Prosiłabym o interpretacje wyników męża. Nadmienię tylko, ze badania były robione w Niemczech i lekarz stwierdził, iż możemy zapomnieć o naturalnym poczęciu przy takich słabych wynikach.Nieststy nie wiem jak się nazywają oznaczenia w niemieckim, więc napisze to co jest w nawiasach i będę liczyc na mądrość interpretującego:-)
   ph 7,4
   3 (a>25%)
   26 (b>25%)
   26 c
   45 d
   3 (>4%)
   97 nieprawidłowa budowa
   31 główka
   27 szyjka
   26 witki
   13 zaburzenia akrosomu
   77 (>57%)
   63×10 do 6 potęgi (>14×10 do 6 potęgi/ml) CHYBA LICZEBNOŚĆ
   peroksydaza 4 pozytywny 2 negatywny

   Bardzo proszę o odp.

  18. Magda Says:

   A o co chodzi z tymi leukocytami, to cos powaznego? przygladania sie = leczenie?pozdrawiam.

  19. karla Says:

   Proszę o interpretacje wyników męża
   ilość: 5.2 ml
   ph7.5
   odsetek plemników po 30 minucie obserwacji 50%
   odsetek plemników ruchliwych w 30 minucie 50%
   w tym
   odsetek plemników o ruchu szybkim linearnym 30%
   odsetek plemników o ruchu wolnym linearnym i nie linearnym 30%
   odsetek plemników z brakiem ruchu postępowego 40%
   odsetek plemników pozbawionych ruchu /martwych/ 50%
   liczba plemników 1.562×10 ml
   8.125×10 ejakulacie
   Test hipoosmotyczny plemników /HOS-TEST/: 40%
   60% plemników napęczniałych- prawidłowych
   poziom fruktozy 1,00 ug/ml
   MORFOLOGIA PLEMNIKÓW – GŁÓWKI
   prawidłowe 47%
   duże 14%
   małe 6%
   stożkowe 11%
   gruszkowate 18%
   okrągłe 4%
   amorficzne 0%
   rozdwojone 0%
   WSTAWKI
   prawidłowe 88% nieprawidłowe 12%
   WITKI
   prawidłowe 91% nieprawidłowe 9%

  20. eliza Says:

   na tej podstawie nie można powiedzieć czy ta liczba leukocytów ma jakiś wpływ na nasienie czy nie. po pierwsze nie jest doprecyzowana ich liczba a to ma znaczenie – to że „obecne” to jeszcze nie wiadomo ile ich tam jest więc nie można powiedzieć czy to jest dobrze czy źle. Dlatego napisałam, że to jest do „przyglądania się”. Nie do końca od razu musi to oznaczać leczenie… Poczytaj więcej nt leukocytów w nasieniu na: http://badanie-nasienia.pl/pl/o-badaniu-nasienia/leukocyty-w-nasieniu/

  21. eliza Says:

   Aniaja,
   lekarz który powiedział Wam, że przy takich wynikach „możecie zapomnieć o naturalnym poczęciu” jest niestety albo debilem (przykro mi, ale inaczej tego nazwać nie mogę), albo jest niedouczony, albo chce wyłudzić kasę na dalszych wizytach albo na procedurach wspomaganego rozrodu. Może te wyniki nie są idealne, bo ruchliwość i morfologia są nieco poniżej normy, ale na pewno jeszcze nie powinniście „zapominać o naturalnym poczęciu”. Te wyniki tego nie wykluczają, może wskazują jedynie na to, że ten potencjał jest trochę niższy. Wszystko zależy także od płodności kobiety w tym wypadku więc do tego także się trzeba odnieś. Przeczytajcie jeszcze powyższy artykuł oraz artykuł: http://badanie-nasienia.pl/pl/o-badaniu-nasienia/bledy-najczesciej-popelniane-przy-interpretacji-wyniku-badania-nasienia/ i na tej podstawie wysnujcie własne wnioski nt tego wyniku. A po drugie wykonajcie kolejne badanie – jedno to za mało aby wydawać tak zdecydowane diagnozy jak „zapominanie o naturalnym poczęciu”!!!

  22. nat Says:

   Prosze o interpretacje wynikow:

   Badanie zostalo wykonane poza granica, wiec napisze po angielsku i w przetlumaczeniu (moim, dlatego wstawie dwa bo niektorych nie jestem pewna)

   Appearance(wyglad): Normal(w normie)
   Volume(objetosc): 3.0ml
   pH: 8.0
   Sperm conc’n(koncentracja spermy) 117.0×10^6/ml
   Motility(poruszanie sie): 56% Podana norma-40% of which >32% should be progressive- 40% z ktorych >32% postepujacych)
   progressive(postepujace):44%
   Nonpprogressive(niepostepujace)12%
   Immotile(nieruchome):44%
   Normal forms ( i tu nie jestem pewna ale to chyba chodzi o morfologie???): 5%

   Jest tez na dole adnotacja:
   Head-to-tail agglutination noted. Zauwazono sklejanie sie glowki do witki plemnika. Co to oznacza? i czy te sklejone sa w tych postepujacych?niepostepujacych?nieruchliwych?calkowitych? do jakiego odsetka jest to zaliczane? chyba do nieruchliwych, bo jak takie sa w stanie poruszac? Prosze o odpowiedz, lekarz powiedzial ze wyniki sa w normie, ale czy sa wystarczajaco dobre do zaplodnienia.

  23. nat Says:

   patrze na te badania i doszlam do wniosku ze normal forms to wcale nie morfologia bo morfologia jest dosc szczegolowa, wiec juz nie wiem czy sie martwic czy nie.. maz ma 5% a najnizsza dopuszczalna wartosc to 4%(tak pisze na wyniku)

  24. iza Says:

   Proszę o odczytanie wyników
   barwa-szara
   ph-8.0
   koncentracja-25
   ruch postepowy-22
   ruch całkowity-46
   brak ruchu-54
   calkowita liczba pl. w ejakulacie-125
   WBC-0
   morfologia-3
   zywe plemniki-80
   aglutynacja-0
   komorki okragle-1

  25. eliza Says:

   iza: wynik ogólnie jest ok, ruchliwość trochę niższa niż zalecana ale to nie jest powód do wielkiego zmartwienia, nie oznacza niepłodności, nie oznacza, że musicie korzystać z in vitro… można próbować to poprawić stosując się do tych zaleceń: http://badanie-nasienia.pl/pl/artykuly-i-opracowania/czynniki-majace-negatywny-wplyw-na-jakosc-nasienia-podsumowanie/
   lub stosując jakiś suplement diety na poprawę męskiej płodności np. http://badanie-nasienia.pl/pl/o-plemnikach/fertility-support-for-men/

  26. eliza Says:

   nat: 5% to morfologia (i jest to wynik prawidłowy), często potem morfologia jest rozpisana jeszcze bardziej szczegółowo (na główkę, witkę itp) ale samo „normal forms” dotyczy ogólnego odsetka plemników o prawidłowej morfologii. Jeśli chodzi o aglutynację to poczytaj tutaj: http://badanie-nasienia.pl/pl/o-plemnikach/aglutynacja/
   aglutynacja dotyczy tylko plemników ruchliwych (dla nieruchliwych nie można określić aglutynacji), i najprawdopodobniej jest zliczana do ruchu w miejscu.
   ogólnie, pomimo tej aglutynacji ten wynik jest raczej dobry i na pewno nie świadczy o niepłodności

  27. iza Says:

   bardzo dziekuje za odpowiedz
   ale od 4 lat staramy sie o dziecko i nic z tego nie wychodzi czyli wina lezy z mojej stony mam zapchany prawy jajowód bylam raz na odtykaniu ale nic nie pomodło do tego pecherzyki pekaja mi przy 17 mm. napisz prosze jak obliczyc dni płodne czy mam szanse zrobic to sama i dokłanie zeby tafic na tan własciwy dzien okres ma reguralny co 25 dni

  28. bozena Says:

   Witam serdecznie
   Bardzo proszę o pomoc w interpretacji wyników badania nasienia.

   barwa: mleczna, mętne, upłynnione zupełnie po 30 min.
   pH=9
   objętość 2,5 ml
   ilość plemników w 1 ml: 29,000,000

   w preparacie ezpośrednim: leukocyty 10-15 wpw
   formy młode plemników: 2-4 wpw
   niel. Bakterie

   ruchliwość: 40% wykazuje ruch żwawy
   10% wykazuje ruch drgający
   50 % wykazuje brak ruchu

   morfologia: 70% wykazuje prawidłową budowę
   30% wykazuje patologiczne zmiany

   Z góry dziękuję za wszelkie informacje

  29. Grzesiek Says:

   Witam mam dzisiaj wyniki proszę o interpretacje są one słabsze od ostatnich.
   upłynnienie 60 min / ,60 min
   objętosć 5,6 > 1,5ml
   ph 7,9 .7,2
   barwa szaro opalizujący
   lepkość prawidłowa

   Ocena mikroskopowa
   Aglutynacja nieobecna . nieobecna
   koncentracja plemników 12,3 >15mln/ml
   Całkowita ilość plemników w ejakulacie 68,88 >39mln

   ruch postepowy 15 / 32% 10,33>12,5 mln/ejakulat
   ruch całkowity 31 > 40% 21,35 > 15,6mln ejakulat
   brak ruchu 69

   żywotność 60 > 58%

   Plemniki o prawidłowej budowie 3% >4% 2,07 >1,6mln ejakulat

  30. nat Says:

   Eliza dziekuje za odpowiedz. Co radzisz w zwiazku z ta aglutynacja? Powtorzyc badanie tylko bardziej szczegolowe? I wtedy bedzie bardziej wiadomo. Co mozna zrobic by poprawic budowe, jakos plemnikow? Czy dieta rzeczywiscie cos daje? Jakies szczegolne witaminy?

  31. mat Says:

   Proszę o interpretację badań.

   Koncentracja plemników: 19 mln (wartość referencyjna 15)
   liczba plemników w ejakulacie: 45,6 mln (39)

   ruchliwość:
   ruch postępowy 52 %
   ruch niepostępowy 5%
   plemniki nieruchome 43%

   Morfologia:
   prawidłowa budowa morfologiczna 5% (4%)
   wady główki i akrosomu 78 %
   wady wstawki 40 proc
   wady witki 15 %
   krople cytoplazmatyczne 35 %
   formy potworkowe 0 %

   żywotność: 74% (58%)
   reszta ok.

   Nie wygląda mi to za dobrze. Czy mam się czego obawiać?

   pozdr i dzięki za pomoc

  32. loel Says:

   Proszę o odczytanie wyników
   ILOŚĆ 5ml
   woń swoista
   liczba plemników w 1 ml 81 562 500,00
   ph 7.9
   lepkość prawidłowa
   ruchliwość nasienia
   po 30 min 80%
   po 3 godz 75%
   po 24 godz 3%
   preparat barwiony
   plemniki o budowie prawidłowej 68%
   plemniki o budowie nieprawidłowej 30%
   komórki plemnikotwórcze 2%
   poziom fruktozy 2%
   bardzo proszę o odpowiedż

  33. anna_w Says:

   Proszę o interpretację wyników mojego męża:
   Objętość 3,3 ml (>=1,5)
   czas upłynnienia: 20 (=7,2)
   całkowita liczba: 157 mln (>39)
   koncentracja 47 mln/ml (>15)
   ruch całkowity 15 % (>40)
   ruch postępowy 10% (>32)
   prawidłowa budowa 4% (>4)
   aglutynacja 1 stopień

   czy mamy jakieś szanse na dzidziusia przy tak niskim ruchu? Czy można poprawić te parametry farmakologicznie?

  34. luk Says:

   mogę prosić o ocenę wyników badań:
   okres abstynencji 4 dni:
   czas upłynnienia: 40 min (=1,5ml)
   lepkość – (-)
   ph: 8.1 (>=7,2)
   liczba plemników: 14,5(>15 mln/ml)
   aglutynacja -(-)
   ilość plemników w ejakulacie: 43,5(>39 mln)
   ogólny % ruchliwych 70 (>40%)
   ruch A+B : 66% (>32%)
   A ruchszybki 2
   B ruch wolny linearny i nielinearny 64
   C ruch w miejscu 4
   D brak ruchu 30
   morfologia:
   formy prawiidłowe: 6 (>4%)
   formy nieprawidłowe: 94
   uszkodzone szyjki/wstawki: 59
   uszkodzone witki: 44
   uszkodzone główki: 89
   kropla cytoplazmy: 3

   Żywotność plemników:
   plemniki żywe: 84 (>58%)
   plemniki martwe: 16

   Mar test IgG
   plemniki ruchliwe z przyłaczoną granulką: 2 (50% pozytywny)
   wynik testu negatywny

   il.aktywnych leukocytów
   il.komórek 0.1 (<1 mln/ml)
   komórki spermatogenezy:0-1 (w polu widzenia
   komórki nabłonkowe: 0-1 w polu widzenia

  35. bunia Says:

   Proszę o ocenę wyników badań.
   Upłynnienie 15min
   Obiętośc 2,2ml zakres 1,5-6,0
   PH 7,4 >znak równości7,2
   Zabarwienie biało-szare
   lepkosć prawidłowa

   Ocena mikroskopowa:
   Aglutynacja –
   Koncentracja 28,0mln/ml zakres >znak równości 15,0
   Całkowita ilość plemników w ejakulacie 61,6mln >znak równosci 39,0

   Ocena ruchliwosci;
   Ruch postępowy strzałka w dół 11% zakres >znak równości 32
   Ruch w moiejscu 20%
   Ruch całkowity strzałka w dół 31% zakres >znak równoisci 40
   Brak ruchu 69%

   Ocena mikroskopowa barwionego rozmazu:
   Plemniki o budowie prawidłowej strzałka w dół 2,0% >znak równości 4,0
   Nieprawidłowe główki 80,0%
   Nieprawidłowe wstawki 16,0%
   Nieprawidłowe witki 1,0%
   Krople cytoplazmatyczne 1,0%
   Koncentracja komórek okrągłych 0,1mln/ml zakres <5,0
   Koncentracja leukocytów 0,1 mln/ml zakres <1,0

   PROSZĘ O WYJASNIENIE WYNIKU Z GÓRY BARDZO DZIĘKUJĘ!

  36. Ania Says:

   Witam bardzo proszę o ocenę wyniku nasienia męża
   Upłynnienie 30 min
   objętość 3,9 ml
   PH biało szare
   lepkość prawidłowa
   Aglutynacja –
   Koncentracja 185,0 mln/ml
   całkowita ilość
   plemników w ejakulacie 721,5 mln
   Ruch postępowy 30%
   Nieprawidłowe główki 70,0%
   Nieprawidłowe wstawki 13,0%
   Nieprawidłowe witki 2,0%
   Krople cytoplazmatyczny 9,0%
   Koncentracja komórek okrągłych 0, mln/ml
   Koncentracja leukocytów –

  37. Beata Says:

   proszę o odczytanie z góry dziękuję

   Badanie nasienia zakres podstawowy
   abstynencja płciowa 7 dni dni 2 7,00
   abstynencja alkoholowa 7 dni dni
   prawidłowa powy¿ej 2 dni
   upłynnienie dostarczono min
   prawidłowe do 60 min
   konsystencja płyn płyn
   ciagliwosc (lepkosc) <1 cm 0 1,00
   objetosc ejakulatu 6,7 ml 1,5 5,00 H
   pH 7,6 7,2 8,00 ~
   liczba plemników w 1 ml 4,2 mln/ml 15 120,00 L
   liczba plemników o prawidłowej
   budowie
   2 % 4 L
   plemniki patologiczne 98 % 96,00 H
   ruch postepowy 30 % 32 L
   – szybki postepowy 12
   ruch oscylujacy 15
   aglutynacja 20 % 0 10,00 H
   agregacja 30 % 0 10,00 H
   komórki okragłe <5 mln/ml 0 5,00
   – w tym leukocyty <0,1 mln/ml

  38. Wyniki Says:

   Bardzo proszę o interpretację wyników męża:
   Barwa – szara
   upłynnienie – 20
   Objętość – 5
   lepkość – 0
   PH – 8
   Koncentracja – 6
   Ruch postępowy – 19%
   Ruch całkowity – 48 %
   Brak ruchu – 52%
   Całkowita liczba pl. w ejakulacie 30 mln
   WBC 0,5 ml
   Morfologia – 3%
   Żywe plemniki 73 %
   Komórki okrągłe 1 ml
   z góry dziękuję

  39. Jolanta Says:

   Proszę o interpretacje wyników nasienia mojego męża.Nadmieniam, że pobrano nasienie w domu. Objętosć 1,800
   Czas upłynnienia 40 min.
   Aglutynacja- silna
   Komórki okrągłe 1 mln
   pH 6,7
   ruchliwosć(typ A+B) 44%
   liczba plemników 33,7 mln
   Całkowita liczba plemnikoow 60,6 mln
   Ilość w ejakulacie Liczba plemników
   Typ A 39%- 23,9 mln 13,3 mln
   Typ B 4%- 2,7 mln 1,5 mln
   typ c 3%- 1,7 mln 0,9 mln
   typ D 53%- 32,4 mln 18,0 mln

   Szczegółowe parametry ruchu plemników
   Vap 52,3
   VSL 46,6
   VCL 69,8
   ALH 2,8
   BCF 20,7
   STR 87
   LIN 65
   Liczba plemników progresywnych 10,2mln

   Liczba plemników Typ A+B 14,8 mln/ml

  40. Karola Says:

   Proszę o interpretacje wyników nasienia mojego chłopaka:

   Ostatni stosunek przed 3 dniami.
   Nasienie oddano drogą masturbacji w domu.
   Nasienie badano po 30min. godzina po uzyskaniu ilość w ml 3,- pH 8,7
   Ilość plemników w 1 ml 46+10(6)
   Ilość ml 3,-
   Całkowita ilość plemników 138+10(6)
   Ruchliwość 70% 50% w ruchu prawidłowym 20% w ruchu chaotycznym oscylującym
   Barwienie z Eozyną 4% martwych
   Leukocyty 0-2 w polu widzenia
   Komórki okrągłe 1-5 w polu widzenia
   Aglutynacja (-) nie stwierdzono
   Uwagi Teratospermia- ……(nie mogę odczytać) główki, podwójne witki
   HOS- 74%

  41. paulinka378 Says:

   Bardzo proszę o interpretację wyników mojego partnera

   upłynnienie 20 min.
   Objetosc 2,6
   Ph 8,3
   lepkosc +
   Aglutynacja- brak
   koncentracja plemnikow 73
   calkowita liczba plemnikow 189,8
   ruch postepowy 33% mln/ejakulat 62,6
   ruch calkowity 51% mln/ejakulat 96,8
   brak ruchu 49%
   zywotnosc 74% mln/ejakulat 140,5
   plemniki o prawidlowej budowie 8% mln/ejakulat 15,2
   koncentracja komorek okraglych 5
   koncentracja leukocytow –

   Bradzo prosze o pomoc
   Z gory dziekuje
   Paulina

  42. Kosikow Says:

   Witam,
   prosze o pomoc w interpretacji:
   Upłynnienie 40 min
   Objętość 3,0 ml
   PH 7,4
   zabarwienie biało-szare
   lepkość prawidlowa
   aglutynacja –
   koncentracja 103,6 mln/ml
   całkowita ilość 310,8 mln
   ruch postepowy 28%
   ruch w miejscu 25%
   Ruch całkowity 52%
   brak ruchu 47%
   budowa prawidłowa 10%
   Nieprawidłowe główki 72%
   Nieprawidłowe wstawki 10%
   Nieprawidłowe witki 7%
   Krople cytoplazmatyczne 1%
   koncentracja komórek okrągłych 0,6 mln/ml
   leukocyty 0,1 mln/ml

  43. Christopher1 Says:

   Prosiłbym o interpretacje wyników:
   Upłynnienie: 15 min
   PH: 8,0
   Koncentracja: 33.0 mln/ml
   Calkowita ilość plemników w ejakulacie: 105.6 mln
   Ruch postępowy: 42%
   Ruch w miejscu: 8%
   Ruch całkowity: 50%
   Brak ruchu: 50%
   Plemniki o budowie prawidłowej: 12%
   Nieprawidłowe główki: 74%
   Nieprawidłowe wstawki: 10%
   Nieprawidłowe witki: 1%
   Krople cytoplazmatyczne: 3%
   Koncentracja komórek okrągłych: 0.0 mln/ml
   Koncentracja leukocytów: 0.0 mln/ml

  44. ML Says:

   Witam, proszę o interpretację
   objętość ml – 6,0
   czas upłynnienia – 5 min
   pH – 8,0
   lepkość +
   aglutynacje +
   inne komórki brak
   HOS 80,2%
   żywe plemniki 80,2%
   koncentracja mln/ml – 147,2, mln/ejakulat – 883,2
   plemniki ruchliwe 1004, 75,43% koncentracja 111,04 mln/ml, 666,22 mln/ejakulat
   w tym postępowy ruch 710, 53,34%, koncentracja 78,52 mln/ml, 471,13 mln/ejakulat
   ruch niepostępowy 294, 22,09%
   nieruchliwe – 327, 24,57%, koncentracja 36,16 mnl/ml, 216,98 mln/ejakulat
   morfologia = prawidłowy 4%
   prawidłowy 4%
   wady główki 96%
   wady wstawki 30%
   wady witki 4%
   krople cytoplazmatyczne 4%

  45. Mariusz Says:

   Witam,

   bardzo proszę o interpretację moich wyników z I godz. bo na chwilę obecną jestem lekko przerażony.

   Liczba plemników w 1 ml – 37.80
   Plemniki o szybkim ruchu postępowym (VSL>11um/s, VAP>25um/s) – 16
   Plemniki o wolnym ruchu postępowym (VSL>11um/s, 25>VAP>5um/s)- 3
   Suma plemników o ruchu postępowym – 19
   Plemniki o ruchu niepostępowym (VSL<11um/s lub VAP<5um/s) – 5
   Plemniki nieruchome (VSL=0um/s, VAP=0 um/s) – 76 %
   Średnia prędkość przeciętnego toru (VAP) – 48.7
   Średnia prędkość ruchu postępowego (VSL) – 42.8
   Średnia prędkość względem zarejestrowanego toru (VCL) – 66.5
   Średnia amplituda bocznych odchyleń główki plemnika (ALH) = 2.6
   Średnia częstotliwość bocznych odchyleń główki plemnika (BCF) – 27.4
   Prostoliniowość (STR) – 87.0
   Liniowość ruchu (LIN) – 66.0
   Średni współczynnik kształtu główki (Elongation) – 68
   Czas trwania abstynencji – 5
   Czas upłynnienia – 60
   Objętość ejakulatu – 4.00
   Odczyn (pH) – 7.8
   Liczba plemników w ejakulacie – 151.20
   Liczba komórek okrągłych – 0.20
   Plemniki żywe – 55
   Plemniki martwe – 45
   Test hypoosmotyczny (HOS) – 51

   Dziękuję bardzo.

  46. eliza Says:

   ML: dobry wynik;
   Mariusz: ruchliwość trochę słaba, a poza tym dobrze…

  47. Mariusz Says:

   Czy ruchliwość może być spowodowana dostarczeniem materiału z zewnątrz lub dość długim czasem jaki minął między pobraniem a badaniem (60 min)? Dzięki wielkie za odpowiedź.

  48. ila Says:

   proszę o interpretacje wyników mojego meza
   koncentracja plemników 3,2
   całkowita ilośc plemników w ejakulacie 7,7 mln
   ruch postępowy 10%
   ruch całkowity 20%
   brak ruchu 80%
   żywotność 62%
   plemniki o prawidlowej budowie 10%
   leukocyty 1,2 mln

  49. paula Says:

   witam, może ktoś mi pomoże rozpracować wyniki mojego męża, bo jestem mega zaniepokojona:
   ph:9
   barwa: szaromleczna
   Lepkość: prawidłowa

   koncentracja plemników: <0,25 mln/ ml
   całkowita liczna plemników w ejakulacie: <1,2mln

   Ruch postępowy 0%
   ruch całkowity 0%
   brak ruchu 100%

   Żywotność 0%

  50. Izka Says:

   Witam,
   bardzo proszę o interpretację wyników mojego partnera:
   objętość: 3,5 ml
   lepkość: prawidłowa
   upłynnienie: prawidłowe
   pH: 8
   Aglutynacja: brak
   kolor: szary
   Leukocyty: 1-3 wpw

   Ocena koncentracji ruchu
   liczba badanych: 204
   koncentracja: 14,1 mln/ml
   49,2 mln w całym ejakulacie

   klasyfikacja wg WHO
   PR+NP = 7,2 mln/ml 25,3 mln w całym ejakulacie
   ruch progresywny: 3,2 mln/ml 11,1 mln w całym ejakulacie
   brak ruchu: 3,7 mln/ml 12,8 mln w całym ejakulacie

   Szczegółowe parametry ruchu:
   VCL: ogólnie 36,6
   ruch postępowy 13,1
   ruch postępowy wolny 23
   ruch postępowy szybki: 53,4

   VSL: ogólnie 18,6
   ruch postępowy 10,6
   ruch postępowy wolny 12,6
   ruch postępowy szybki: 25,5

   VAP: ogólnie 24,9
   ruch postępowy 11,4
   ruch postępowy wolny 17,2
   ruch postępowy szybki: 34,9

   LIN: ogólnie 50,8%
   ruch postępowy 80,7 %
   ruch postępowy wolny 54,7 %
   ruch postępowy szybki: 47,8%

   STR: ogólnie 47,7%
   ruch postępowy 92,7 %
   ruch postępowy wolny 73,1 %
   ruch postępowy szybki: 73,3%

   ALH: ogólnie 1,9
   ruch postępowy wolny 1,1
   ruch postępowy szybki: 2,3

   BCF: ogólnie 7,4
   ruch postępowy wolny 4,4
   ruch postępowy szybki: 8,8

   Morfologia:
   formy prawidłowe: 3%
   formy nieprawidłowe: 97%

  51. JA Says:

   Witam, bardzo proszę o interpretację wyników mojego męża. Staramy się o dziecko, a do lekarza mam termin za kilka dni a jesteśmy bardzo ciekawi co do tych wyników.
   upłynnienie <60 min
   objętość 7,7 ml
   pH 7,6
   barwa szaro – opalizująca
   lepkość prawidłowa
   Aglutynacja nieobecna
   koncentracja plemników 119,8
   całkowita liczba plemników w ejakulacie 922,46
   ruch postępowy 10 oraz 92,25 mln ejakulat
   ruch całkowity 52% oraz 479,68 mln
   brak ruchu 48%
   zywotność 69% oraz 636,50 mln ejakulat
   plemniki o prawidłowej budowie 6% oraz 55,35 mln ejakulat
   koncentracja plemnikow okrągłych <5mln
   koncentracja leukocytów peroksydazo – dodatnich <1,0 mln

  52. AdrianP24 Says:

   Witam czy mógłbym prosić o interpretację moich wyników?(Wiek 22 lata) (Żylaki 3-go stopnia powrózka nasiennego pod lewym jądrem zdiagnozowane wcześniej)
   Ilośc nasienia: 2ml
   Barwa: mlecznożółta
   Odczyn pH: 9
   Upłynnienie: 90min
   Liczba plemników: 29 mln/ml
   Całkowita ilość plemników w ejakulacie: 58 mln/ejakulat
   Plemniki wg prawidłowej morfologii: 20%
   Ruchliwość ogólna: 33%
   Ruch postępowy szybki i wolny: 31%
   Agregacja: pojedyncze drobne zlepy w prep.

  53. em Says:

   Witam prosze o interpretację wyniku męża 35 lat
   Objętość 3, 5 ml
   PH 8, 0
   Barwa mleczno żółta
   Konsystencja płynna
   Wstępna ocena mikroskopowa
   W preparacie bezpośrednim stwierdza się obecność nabłonków płaskich, leukocytów 8-12wpw, erytrocytów św. 3-4 wpw, erytocytów cz. 6-7 wpw, pojedyńczych bakterii wpw oraz nielicznych pasmśluzu. Czas homogenizacji 25 minut. Żywotność wykazuje około 48 % plemników.
   IIlość plemników w 1 ml poniżej normy.
   Badanie ilosci plemnikow
   Plemniki żywe omruchu progresywno-spontanicznym 23 %
   Plemniki żywe o ruchu wolniejszym 12 %
   Plemniki żywe o ruchu w miejscu 13%
   Plemniki martwe 52%
   Ilosc plemników w 1 ml 10, 6 mln/ml
   Ilość plemników w ejakulacie 37, 1 mln
   Prosze o interpretację, lekarze wysyłają na nastepne badania czy robić posiew oraz szczegółowe badanie nasienia – komputerowa analiza nasienia?
   Dziękuję za pomoc

  54. eliza Says:

   zrobić badanie ogólne (nie koniecznie komputerowe) ale w dobrej placówce. te wyniki nie są złe, ale te opisy brzmią tak, jakby ten kto wykonuje to badanie nie dokształcał się w tej dziedzinie przez ostatnich kilkadziesiąt lat… dlatego choć parametry nie są złe to cały wynik jest trochę wątpliwy…

  55. proszen o diagnoze Says:

   objętośc ejakulatu 4 ml

   ph 7,7
   badanie mikroskopowe nasienia
   aglutynacja (-)stopień 1-4
   tzw.komórki okrągłe 0,5 mln/ml
   ruchliwość
   ruch postępowy 25%
   ruch całkowity 41%
   brak ruchu 59%
   koncentracja plemników 19% mln/ml
   morfologia plemniki o prawidlowej budowie 7%
   rozpoznanie asthenozoospermia

   Prosze o szybka konsultacje za kilka miesiecy chce zrobic inseminacje chciala bym wiedziec czy meża nasienie ma szanse na to bysmy zaszli w ciąże

  56. Dorota Says:

   objętośc ejakulatu 4 ml

   ph 7,7
   badanie mikroskopowe nasienia
   aglutynacja (-)stopień 1-4
   tzw.komórki okrągłe 0,5 mln/ml
   ruchliwość
   ruch postępowy 25%
   ruch całkowity 41%
   brak ruchu 59%
   koncentracja plemników 19% mln/ml
   morfologia plemniki o prawidlowej budowie 7%
   rozpoznanie asthenozoospermia

   Prosze o szybka konsultacje za kilka miesiecy chce zrobic inseminacje chciala bym wiedziec czy meża nasienie ma szanse na to bysmy zaszli w ciąże

  57. eliza Says:

   szanse ma ale to nie są też idealne parametry do inseminacji

  58. Andre Says:

   Proszę o diagnozę tego wyniku:

   abstynencja płciowa 4 dni
   abstynencja alkoholowa 4 dni

   objętośc ejakulatu 4,7 ml

   ciagliwosc (lepkosc) <1 cm
   pH 7,6
   liczba plemników w 1 ml 42 mln/ml
   liczba plemników o prawidłowej budowie 5 %
   plemniki patologiczne 95 %
   ruch postepowy 29 %
   – szybki postepowy 12
   ruch oscylujacy 10
   aglutynacja 0 %
   agregacja 0 %
   komórki okragłe <5 mln/ml
   – w tym leukocyty <0,1 mln/ml
   w tym komórki spermatogenezy > Liczne c. resztkowe!

  59. ELA Says:

   Witam proszę o interpretację wyniku badania nasienia:
   badanie nasienia- chemiczne
   – objetość- 2mln
   – zapach- typowy
   -odczyn-8 ph
   badanie mikroskopowe
   – liczba pleemników-74,8mln/ml
   -liczba leukocytów-0,3mln
   – plemniki o prawidłowej budowie- 60%
   -ocena ruchu:
   – szybki postępowy(a)- 35%
   – nieprawidłowy (c)- 15%
   – brak (d) 50%
   żywotność- 50 %
   Proszę o szczerą odpowiedź. Ela

  60. eliza Says:

   Parametry wyglądają prawidłowo, chociaż podana liczba plemników o prawidłowej budowie budzi podejrzenia ponieważ zwykle wartości dla morfologii nie przekraczają 30%, a u Was jest 60%… czyli laboratorium wykonuje to jakąś swoją metodą, inną niż zaleca WHO, więc za bardzo nei da się tego zinterpretować opierając się na normach WHO. chociaz przy pozostałych dobrych parametrach wydaje się, że wynik jest ok

  61. paula Says:

   prosze o pomoc w interpretacji wyników męża:
   Barwa – szara
   upłynnienie – 20
   Objętość – 5
   lepkość – 0
   PH – 8
   Koncentracja – 6
   Ruch postępowy – 19%
   Ruch całkowity – 48 %
   Brak ruchu – 52%
   Całkowita liczba pl. w ejakulacie 30 mln
   WBC 0,5 ml
   Morfologia – 3%
   Żywe plemniki 73 %
   Komórki okrągłe 1 ml
   z góry dziękuję

  62. martausia87 Says:

   Bardzo zależy mi na odpowiedzi – bardzo prosze o interpretację

  63. martausia87 Says:

   OCENA MAKROSKOPOWA
   OBJĘTOŚĆ 4,1 ML
   pH 7,8
   barwa- białoszara
   lepkość- podwyższona
   Aglutynacja- obecna 1 st.
   koncentracja plemników w 1 ml ejakulatu 25,0 mln/ml
   całkowita liczba plemników w ejakulacie 102,5 mln
   ruch postępowy 12%
   ruch całkowity 57,00 %
   brak ruchu 43,00%
   żywotność 59%
   plemniki prawidłowe 29,00%
   koncentracja komórek okrągłych Pon.5,0 mln/ml
   w tym leukocytów peroksydazo- dodatnich Pon. 1,0 mln/ml

  64. eliza Says:

   obniżony ruch postępowy plemników oraz podwyższona lepkość. poza tym w granicach normy

  65. Łukasz89 Says:

   Witam dzisiaj byłem na badaniu nasienia i otrzymałem wyniku. Nie ukrywam że trochę się załamałem. Dodam jednak ze klinika wymagała 3-5 dni wstrzemięźliwości płciowej ja troszke skłamałem i miałem 1,5. Poza tym piłem alkochol w ciągu ostatnich 5 dni i miałem styczność z papierosami. Czy to mogą być powody tak słabego wyniku? Co z tą ruchliwością A? 0%;/ czy to jest czymś spowodowane czy juz tak poprostu mam?:(

   Wygląd próbki: prawidłowa
   Czas upłynnienia: 10
   Objętość: 3,0
   Lepkość: +
   pH: 8,20

   Liczba plemników: 5,03mln/ml
   liczba plemników w ejakulacie: 15,09mln
   aglutynacja: brak

   Ogólny % ruchliwych: 14,89%
   Ruch szybki A: 0,00%
   Ruch wolny B: 4,26%
   Ruch w miejscu: 10,64%
   Brak ruchu D: 85,11%

   !!! prosze o odp?

  66. eliza Says:

   Słaby wynik niestety. Znacznie obniżona ruchliwość plemników i obniżona ich ilość

  67. Olga81 Says:

   Witam. Wczoraj odebraliśmy wyniki badania nasienia męża. Chciałabym prosić o konsultację. Większość parametrów niby mieści się w normach, ale występują nieprawidłowości w budowie i badaniu HOS. Czy mamy szansę na naturalne poczęcie z takimi wynikami:
   okres abstynencji-4 dni
   barwa-kremowo mleczna
   pH-8
   objętość 3,5
   lepkość- (-)
   czas upłynnienia-25 min
   plemniki w 1 ml nasienia-51 mln/ml
   w całym ejakulacie-178,5
   komórki okrągłe-0,5
   leukocyty (POX dodatnie)- 0,1
   a-ruch postępowy-27
   b-ruch nie postępowy-17
   c-brak ruchu- 56
   leukocyty- 0-2wpw
   erytrocyty-nieobecne
   aglutynacja nie występuje
   plemniki żywe-64%
   martwe-36
   komórki spermatogenezy-1%
   plemniki prawidłowe-8%
   główka duża-0
   główka mała-10
   amorficzna-71
   gruszkowata-1
   wrzecionowata-0
   podwójna-1
   z kroplą cytoplazmy-1
   defekt wstawki-5
   defekt witki-3
   test oporności hypoosmotycznej (HOS)-45%
   MAR-IgG bezpośredni-negatywny -2,0%
   MAR-IgA bezpośredni-negatywny -2,0%
   poziom fruktozy w nasieniu-90,7
   Bardzo proszę o odpowiedź.

  68. eliza Says:

   Tak, z pewnością z takim wynikiem macie szanse na naturalne poczęcie, choć nawet prawidłowy wynik badania ogólnego nasienia nie daje takiej 100% gwarancji, bo trzeba wziąć pod uwagę jeszcze masę innych czynników (po obu stronach).

  69. Mikołaj Says:

   Nie rozumiem jednej, acz ważnej kwestii.. czy ktos może wyjaśnić…
   jeśli :
   żywotność plemników: >= 58% żywych plemników
   oraz
   ruchliwość plemników: >= 32% plemników o ruchu postępowym
   to czy owa ruchliwośc dotyczy 32% całej populacji (łącznie z nieżywymi) czy tylko tych tych żywych, czyli sumarycznie (a właściwie iloczynowo) ruch postępowy wykazuje 0,32*0,58 = 18,5% całej populacji. Pytam, bo u mnie np. w badaniu wykazano po prostu 30% ruchliwych a 70% nieruchliwych (czyli jak rozumiem łącznie z nieżywymi), a nie ma wcześniej informacji bezwzględnej ile zywych, a ile nieżywych… I nie wiem czy owe 30% to dobrze, czy za mało.

  70. eliza Says:

   ruchliwość plemników wyraża się na wszystkie plemniki (żywe i nieżywe), czyli 32% plemników o ruchu postępowym wśród WSZYSTKICH plemników. Norma ruchliwości postępowej plemników to 32% lub więcej. Jeśli Ty masz 30% ruchliwych (ale nie napisano czy postępowo czy po prostu ruchliwych, w co trzeba także wliczyć „bezużyteczny” ruch w miejscu) to teoretycznie jest poniżej normy, chociaż ocena całego wyniku powinna być oparta jeszcze o ocenę liczebności… (czasem ktoś ma dużo plemników, a trochę gorszy odsetek ruchliwości, ale i tak w wartościach bezwzględnych ma więcej plemników ruchliwych niż ktoś kto ma dobry odsetek plemników ruchliwych a jednocześnie marną liczbę)

  71. Olga81 Says:

   Dziękuję za odpowiedź. Pytam bo mój ginekolog ze względu na wynik testu hos, no i moje PCOS zalecił in vitro, a dopiero co miałam kauteryzację jajników żeby pobudzić owulację. Zdziwiło mnie to, że od razu zalecił in vitro bez żadnych innych prób.

  72. wyniki Says:

   LEKARZ POWIEDZIAŁ ZE KWALIIKUJEMY SIĘ DO in vitro.
   PROSZE O INTERPRETACJE WYNIKÓW I JAK DUZA JEST SZANSA NA NATURALNE POCZĘCIE?
   Badanie nasienia zakres podstawowy
   abstynencja płciowa 4 dni dni 2 7,00
   abstynencja alkoholowa 4 dni dni
   prawidłowa powy¿ej 2 dni
   upłynnienie dostarczono min
   prawidłowe do 60 min
   konsystencja płyn płyn
   ciagliwosc (lepkosc) <1 cm 0 1,00
   objetosc ejakulatu 4,2 ml 1,5 5,00 ~
   pH 7,3 7,2 8,00 ~
   liczba plemników w 1 ml 2,1 mln/ml 15 120,00 L
   liczba plemników o prawidłowej
   budowie
   1 % 4 L
   plemniki patologiczne 99 % 96,00 H
   ruch postepowy 22 % 32 L
   – szybki postepowy 12
   ruch oscylujacy 10
   aglutynacja 0 % 0 10,00 ~
   agregacja 0 % 0 10,00 ~
   komórki okragłe <5 mln/ml 0 5,00
   – w tym leukocyty 2,1 mln/ml 0 1,00 H
   CENTRUM MEDYCZNE LUXMED

   – w tym komórki
   spermatogenezy
   0,1 mln/ml 0 1,00 ~

  73. pablo Says:

   upłynnienie 10
   objętość 2,50
   ph 7,60
   aglutynacja brak
   agregacja brak
   koncentracja plemników 42,38
   całkowita liczba plemników w ejakulacie 105,95
   ruch postępowy 54,55
   ruch całkowity 61,36
   brak ruchu 38,64
   koncentracja komórek okrągłych 0

   Proszę o szybką interpretację wyników
   Z góry bardzo dziękuję za pomoc

  74. pawelm Says:

   Witam,
   Prosiłbym o interpretacje moich wyników – niestety bardzo niepokoi mnie mała koncentracje plemników
   -objętość 6ml
   -ph 7,5
   -aglutynacja brak
   -koncentracja 1,4 mln/ml, 8,3 mln/ejakulat
   -szybki ruch postępowy A 28%
   -wolny ruch postępowy B 0%
   -ruch w miejscu C 4%
   -brak ruchu D 68%
   -całkowita droga przebyta przez plemnik vcl 54,6
   -droga przebyta przez plemnik ruchem prostolinijnym vsl 20,2
   -wygładzona droga przebyta przez plemnik vap 34,7
   Bardzo proszę o interpretacje oraz ewentualnie informacje jak można zwiększyć koncentrację plemników

  75. Pabiś Says:

   Proszę o interpretacje badania ogólnego nasienia:
   Barwa:szaro-opalizująca,półprzezroczysta
   upłynnienie: zupełne po 30 min.
   PH=9
   Objętość: 4ml
   Ilość plemników w 1 ml: 550.000
   W preparacie:
   Leukocyty 3-4 wpw
   formy młode plemników 0-1 wpw
   Ruchliwość: 60% wykazuje ruch żwawy
   25% wykazuje ruch drgający
   15% wykazuje brak ruchu
   Morfologia: 48% wykazuje prawidłową budowę
   42%wykazuje patologiczne zmiany
   w tym: 29%-nieprawidłowe witki,
   2%-zmiany w obrębie wstawki
   21%-zmiany w obrębie główki

  76. PABLO31 Says:

   Mam pytanie czy na podstawie poniższych wyników jest możliwe naturalne
   zapłodnienie i czy są wymagane jakiekolwiek inne badania?ABSTYNENCJA SEKSUALNA PONAD MIESIĄC
   Oto wyniki:
   – Upłynnienie po 30 min: słabe
   – Objętość (ml): 4.0
   -pH: 7.6
   -Lepkość(+,++,+++): (+)
   – Aglutynacja (-,+,++,+++): (+++)
   Leukocyty, kom. okrągłe: 2-3 wpw

   RUCHLIOWOŚĆ I LICZBA PLEMNIKÓW

   – Ruch postępowy szybki (typ a): 17,4%
   – Ruch postępowy wolny (typ b): 21,00%
   – Ruch nieposytępowy (typ c): 20,8%
   – Nieruchome (typ d): 40,9%
   – Typ a+b: 38,3%

   LICZBA PLEMNIKÓW

   – typ a: 13,0/ml, 51,8 w ejakulacie
   – typ b: 15,6/ml, 62,5 w ejakulacie
   – typ c: 15,5/ml, 62,0 w ejakulacie
   – typ d: 30,5/ml, 122,0 w ejakulacie
   – typ a+b: 28,6/ml, 114,4 w ejakulacie
   – liczba plemników: 74,6/ml, 298,4 w ejakulacie

   Bardzo proszę o jakąkolwiek interpretację i poradę

  77. miele2012 Says:

   Witam,
   Zwracam się z prośbą o interpretację nasienia mojego partnera, wiek- 28 lat.
   Badanie ogólne nasienia – analiza komputerowa po 1 godzinie
   Wynik: Czas trwania abstynencji: 3 dni
   Czas upłynnienia: 25 min
   Sposób upłynnienia: samoistne
   Barwa : przejrzysta
   Zapach: swoisty
   Objętość ejakulatu: 4.00 ml
   Odczyn (pH): 8.2
   Liczba komórek okrągłych 9.60 mln/ml norma< 5.00
   Liczba leukocytów 3.50 mln/ml norma < 1.00
   Komentarz do preparatu:
   W preparacie bezpośrednim brak plemników.
   Ruch plemników w osadzie: typ A – 0 plemników
   typ B – 8 plemników
   typ C – 4 plemniki
   typ D – 17 plemników
   Żywotność z osadu: Żywe- 71% Martwe- 29 %
   Bardzo nas niepokoją te informacje w komentarzu, barwa, brak plemników w preparacie bezp. oraz komórki okrągłe i leukocyty.
   Czy w ogóle wchodzi w grę jakieś leczenie, żeby była szansa na naturalną ciążę? Dziękuję bardzo za odpowiedź.

  78. AniczkaPugaczyk Says:

   Witam!Proszę o interpretacje wyników
   -Upłynnienie 20
   -Objętość 5,4
   -Lepkość 2
   -pH 8,3
   -Koncentracja 86
   -Ruch postępowy(%) 21
   -Ruch całkowity(%) 58
   -Brak ruchu(%) 42
   -Całkowita liczba pl.w ejakulacie(mln) 464,4
   -WBC (mln/ml) 0
   -Morfologia (%) 4
   -Żywe plemniki (%) 81
   -Aglutynacja 0
   -Komórki okrągłe(mln/ml) 1

   Dziękuję 🙂 pozdrawiam

  79. Grzegorz Says:

   Witam, staramy się z żoną o dziecko. Wykonałem badanie komputerowe nasienia. Wyniki są następujące.:
   3 dni abstynencji
   czas upłynnienia 15 min.
   objętość 6,1 ml
   pg 8,1
   aglutynacja brak
   komórki okrągłe <1mln/ml
   liczba plemników w 1 ml ejakulatu 2,2 mln/ml
   całkowita liczba plemników w ejakulacie 13,1 mln/ejak.
   plemniki o ruchu progresywnym 16%
   plemniki o ruchu progresywnym szybkim A 12%
   plemniki o ruchu progresywnym wolnym B 4%
   plemniki o ruchu nieprogresywnym C 8%
   plemniki nieruchome D 76%
   ruchliwość A+B+C 24%
   liczba plemników progresywnych A+B 0,3 mln/ml
   plemniki o prawidłowej budowie 2%
   plemniki o nieprawidłowej budowie 98%
   nieprawidłowości główki 96%
   nieprawidłowości części pośredniej 14%
   nieprawidłowości witki 15%
   reszta cytoplazmatyczna 3%

   Proszę o odpowiedź, jak bardzo to są złe wyniki, czy to oznacza moją całkowitą bezpłodność, co robić w takiej sytuacji?

  80. dorota Says:

   Proszę i interpretacje wyników .
   oJ 2,7
   Czas uplynnienia 30
   Objętość 2,7
   Liczba plem.o,5
   Całkowita lliczba plemn.1,35
   Ruchliwość
   Szybko ruch linearny 0
   Wolny ruch lub.0
   Brak ruchu 1
   Nieruchome99
   Morfologia
   Prawidlowa 0
   Patologia główki 100
   Patologia wstawki 0
   Patologia witki0
   Leukocyty 0,8
   Inne okrągłe komórki 0,2
   Nablonki wpw 0-1-2
   Aglutynacja +
   Flora bakteryjna+

  81. Franciszek Says:

   Bardzo proszę o odpowiedź, czy duża koncentracja i ilość plemników w nasieniu kompensuje niską ruchliwość?

   Abstynencja płciowa 3 dni (wcześniej 14 dni)
   Obj. 3,1 ml
   aglutynacja: brak
   upłynnnienie: 40 min
   lepkość: prawidłowa
   PH 7,4
   liczba komórek okrągłych: 0,3 mln/ml w tym leukocytów: 0,1 mln/ml
   Koncentracja: 155,3 mln/ml
   Całkowita liczba w ejakulacie: 481,5 mln
   Żywotność (test eozynowy) 67%

   Ocena ruchliwości:
   ruch postępowy a+b= 8% (12,3 mln/ml)
   ruch niepostępowy c=6% (8,8 mln/ml)
   nieruchome= 86% (134 mln/ml)

   Ocena morfologii:
   Plemniki prawidłowe 5%
   Plemniki nieprawidłowe 95%
   Wady główki 95%
   wady wstawki 29%
   Wady witki 35%
   Krople cytoplazmatyczne 3%
   Indeks teratospermii 1.7

   Ginekolodzy mówią, ze przy takich wynikach jedyna nadzieja to inseminacja. Proszę powiedzieć, czy mamy jeszcze szansę na naturalne poczęcie?

  82. Esti Says:

   Rozszerzone badanie nasienia: SOME+HOS
   Typ I Typ II Typ III Typ IV
   a 8 14 20 2
   b 1 9 4 4
   c 4 5 5 6
   d 3 2 2 1
   e 2 1 1 1
   f 1 2 1 0
   g 0 1 0 0
   Informacje dodatkowe: a-g: stopień reakcji witki w środowisku hypoosmotycznym (HOS).
   Sperm organelle morphology examination (SOME).
   Typ I: prawidłowa morfologia główki plemnika, brak wakuoli;
   Typ II: prawidłowa morfologia główki plemnika, jedna lub dwie małe wakuole;
   Typ III: prawidłowa morfologia główki plemnika, więcej niż dwie małe wakuole lub jedna duża wakuola;
   Typ IV: nieprawidłowa morfologia główki plemnika i/lub duże wakuole.
   prosze o pomoc , nie mam pojecia czy to sa dobre wiesci?

  83. dayson Says:

   Proszę o interpretacje 🙂
   ilosc nasienia 4.0
   barwa mlecznozolta
   pH 8.5
   upłynnienie – nieupłynnione po 120min
   liczba plemników 53.0 mln/ml
   całkowita ilośćplemników w ejakulacie 212mln
   plemniki o prawidłowej morfologii wdl WHO 29.0%
   ruchliwosc ogólna 44.0 %
   ruch postępkowy szybki i wolny(A i B) 34.0%
   agregacja plemników: dośc liczne male złogi śluzu z uwięzionymi plemnikami

   leukocyty 8-12(wpw)
   erytrocyty 0-2(wpw)
   nabłonki 0-10 (wpw)

  84. Adam Says:

   Witam,

   W moim badaniu rozszerzonym wyszlo ze mam tylko 1% prawidlowych plemikow.

   Glowny problem jest z budowa glowki: 30% gruszkowate oraz 24% amorficzne. Dodatkowo 85% posiada nieprawidlowy akrosom.

   Co to oznacza?

  85. sami Says:

   Witam prosze o interpretacje wyniku:
   Objetosc:5,6
   Ph 8
   Koncentracja plemnikow w 1 ml ejakulatu 62 mln/ml
   Calkowita liczba plemnikow w ejakulacie 347,2 mln
   Ruch postwpowy 80%
   Ruch calkowity 83%
   Brak ruchu 17%
   Zywotnosc 85%
   Plemniki o prawidlowej budowie 2,5 %

  86. Kolpak Says:

   Prośba o interpretacje.

   Prośba o interpretacje, zwłaszcza tych uwag na dole:

   Upłynnienie (min.) – 10
   Objętość (ml.) – 4,6
   pH – 7,9
   Barwa – przezroczysta
   Lepkość – prawidłowa
   Koncentracja pl. – uwagi poniżej
   Całkowita liczba pl. w ejakulacie – uwagi poniżej
   Ruch postępowy – uwagi poniżej
   Ruch całkowity – uwagi poniżej
   Brak ruchu – uwagi poniżej
   Aglutynacja (stopień) – brak
   Agregacja – brak
   Koncentracja kom. okrągłych – 0,6

   „Uwagi: W preparacie bezpośrednim stwierdzono obecność 3 plemników wykazujących ruch postępowy, 1 plemnika wykazującego ruch niepostępowy oraz 3 nieruchomych plemników.
   Ejakulat odwirowano. W osadzie znaleziono pojedyncze plemniki co kilka pól widzenia zarówno wykazujące ruch jak i nieruchome.”

   Dodam, że na 3 i 2 dni przed badaniem spożywałem niewielką ilość alkoholu.
   Abstynencja seksualna ok 7 dni.

  87. eliza Says:

   No cóż – wynik wskazuje na skrajnie niską ilość plemników w nasieniu. Zdecydowanie badanie powinno być powtórzone po ok 2 miesiącach (trzeba zwrócić uwagę aby oddać do badania całą objętość, nic nie uronić) – jeśli wynik się powtórzy konieczna dalsza diagnostyka przyczyn takiego stanu. Zajście w ciąże z takim wynikiem raczej mało prawdopodobne niestety…

  88. Michał Straszyn Says:

   Witam,

   proszę o interpretacje wyników.

   Czas trwania abstynencji 10 ! dzień 2 – 7
   Czas upłynnienia 60 min do 60
   Sposób upłynnienia samoistne samoistne
   Barwa żółtawa szarobiała – mleczna
   Zapach swoisty swoisty
   Objętość ejakulatu 3.00 ml > 1.50
   Odczyn (pH) 8.0 > 7.2
   Liczba plemników w 1 ml 6.10 mln/ml > 15.00
   Liczba plemników w ejakulacie 18.30 mln > 39.00
   Liczba komórek okrągłych 0.20 mln/ml 58
   Plemniki martwe 37 % –
   Plemniki o szybkim ruchu 9 % –
   postępowym (VSL>11um/s,
   VAP>25um/s)
   Plemniki o wolnym ruchu 2 % –
   postępowym (VSL>11um/s,
   25>VAP>5um/s)
   Suma plemników o ruchu 11 % > 32
   postępowym
   Plemniki o ruchu niepostępowym 2 % _
   (VSL<11um/s lub VAP 34
   toru (VAP)
   Średnia prędkość ruchu 32.1 um/s > 27
   postępowego (VSL)
   Średnia prędkość względem 45.8 um/s > 46
   zarejestrowanego toru (VCL)
   Średnia amplituda bocznych 1.4 um 3.1 – 4.5
   odchyleń główki plemnika (ALH)
   Średnia częstotliwość bocznych 27.5 Hz > 10.5
   odchyleń główki plemnika (BCF)
   Prostoliniowość (STR) 89.0 % > 74
   Liniowość ruchu (LIN) 69.0 % > 54
   Średni współczynnik kształtu 62 % 67 – 79
   główki (Elongation)
   Test hypoosmotyczny (HOS) 60 % > 58

  89. izunia Says:

   Witam, proszę o interpretacje wyników męża
   Czas abstynencji 7 dni
   Czas upłynienia60 minut
   Sposób upłynienia samoistne
   Barwa szarobiała
   Zapach swoisty
   Objętość ejakulatu 6.20
   Odczyn 8.0
   Liczba plemników w 1 ml 28.50
   Liczba plemników w ejakulacie 176.70
   Liczba komórek okrągłych 0.40
   Plemniki żywe 69%
   Plemniki martwe 31%
   Plemniki o szybkim ruchu postępowym 18%
   Plemniki o wolnym ruchu postępowym 6%
   Suma plemników o ruchu postępowym 24%
   Plemniki o ruchu niepostępowym 6%
   Plemniki nieruchome 70%
   Średnia prędkość przeciętnego toru 33.5
   Średnia prędkość ruchu postępowego 29
   Średnia prędkość względem zarejestrowanego toru 46.3
   Średnia amplituda bocznych odchyleń główki plemnika 2.0
   Średnia częstotliwość bocznych odchyleń główki 25.6
   Prostoliniowość 85%
   Liniowość ruchu63%
   Średnia współczynnik kształtu główki 69%
   Test hysoosmotyczny 67%

  90. eliza Says:

   Nieco obniżona ruchliwość, poza tym ok. Sprobujcie zrobić następne badanie po nieco krótszym niż 7 dni czasie wstrzemięźliwości – to czasem pomaga „na ruchliwość”

  91. aaadaa Says:

   Witam,
   Prosiłbym o interpretacje moich wyników:

   Czas trwania abstynencji 10
   Czas upłynnienia 60
   Sposób upłynnienia samoistne
   Barwa żółtawa
   Zapach swoisty
   Objętość ejakulatu 2.50 _
   Odczyn (pH) 8.5
   Liczba plemników w 1 ml 30.80
   Liczba plemników w ejakulacie 77.00 mln
   Liczba komórek okrągłych 0.90 mln/ml
   Plemniki żywe 76%
   Plemniki martwe 24%
   Plemniki o szybkim ruchu postępowym (VSL>11um/s, VAP>25um/s) 32%
   Plemniki o wolnym ruchu postępowym (VSL>11um/s, 25>VAP>5um/s) 8%
   Suma plemników o ruchu postępowym 40%
   Plemniki o ruchu niepostępowym (VSL<11um/s lub VAP<5um/s) 10%
   Plemniki nieruchome (VSL=0um/s, VAP=0 um/s) 49 %
   Średnia prędkość przeciętnego toru (VAP) 38.2 um/s
   Średnia prędkość ruchu postępowego (VSL) 31.5 um/s
   Średnia prędkość względem zarejestrowanego toru (VCL) 57.7 um/s
   Średnia amplituda bocznych odchyleń główki plemnika (ALH) 2.6 um Średnia częstotliwość bocznych odchyleń główki plemnika (BCF) 6.6Hz
   Prostoliniowość (STR) 82.0%
   Liniowość ruchu (LIN) 56.0%
   Średni współczynnik kształtu główki (Elongation) 66%
   Test hypoosmotyczny (HOS) 74%

  92. grzesiiuu Says:

   objętość 1.0 ml
   barwa mleczna
   stopień zmętnienia prawidłowa
   woń swoista
   ph 9.0
   liczba plemników 26.20L mln w ml. ( 60-120)
   plemniki żywe 21.20 mln w ml
   plemniki martwe 5.00 mln w ml

   moze mi ktos cos na ten temat powiedziec

  93. Powiew nasienia Says:

   Witam co oznacza wynik posiew nasienia poniżej 1000 CFU/ml dobrze czy źle ?

  Zostaw Odpowiedź

  Zapisz się do naszego newslettera

  Aby zapisać się do newslettera, wpisz swój adres email poniżej. Otrzymasz email z informacją, jak potwierdzić subskrypcję.

  Filmy