Metale ciężkie (ołów i kadm), a jakość nasienia

14 września 2011

Przedstawione badanie zostało wykonane w Indiach. Wzięło w nim udział 50 mężczyzn, którzy wraz z partnerkami zgłosili się do kliniki leczenia niepłodności oraz 50 mężczyzn o udowodnionej płodności. Wiek tych pacjentów wahał się od 23 do 38 lat. Nasienie oddane przez pacjentów było poddawane standardowej ocenie wg kryteriów WHO. Dodatkowo dokonywano także pomiaru stężenia kadmu i ołowiu w płynie nasiennym. Okazało się, że obecność metali ciężkich w nasieniu jest związana z niepłodnością mężczyzn, a u mężczyzn z oligoasthenozoospermią obserwowano ścisłą korelację między stężeniem metali ciężkich a pogorszoną ruchliwością oraz liczebnością plemników. Autorzy pracy sugerują, że narażenie na kadm i ołów mogą być przyczyną problemów z płodnością w tym regionie Indii. Jest to kolejne badanie potwierdzające negatywny wpływ zanieczyszczeń obecnych w środowisku na parametry nasienia i płodność. Dodatkowo, w badaniu tym pokazano, że wśród niepłodnych mężczyzn odsetek pacjentów palących papierosy jest znacznie wyższy niż w grupie mężczyzn płodnych.

Opracowanie: Eliza Filipiak

Na podstawie: Pant, N., Upadhyay, G., Pandey, S., Mathur, N., Saxena, D. K., and Srivastava, S. P. (2003): Lead and cadmium concentration in the seminal plasma of men in the general population: correlation with sperm quality. Reprod Toxicol 17, 447-50.

Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *